Lublin, Polsko

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Druh vysoké školy: univerzity
Status: veřejné nebo státní

I. stupně bakalářské
Studium
denní
externí
BiologieJazyk výuky: anglický
Medical MiologyJazyk výuky: anglický
Mezinárodní vztahyJazyk výuky: anglický
Global EconomyJazyk výuky: anglický
Regional Studies – Central-East EuropeJazyk výuky: anglický
Regional Studies Asia and PacificJazyk výuky: anglický
Business AnalyticsJazyk výuky: anglický
Tourism and ManagementJazyk výuky: anglický
Anglická filologieJazyk výuky: polský
ArcheologieJazyk výuky: polský
Archeologia Polski i powszechnaJazyk výuky: polský
BiologieJazyk výuky: polský
BiochemieJazyk výuky: polský
Experimentální biologieJazyk výuky: polský
Lékařská biologieJazyk výuky: polský
MikrobiologieJazyk výuky: polský
BioanalitykaJazyk výuky: polský
BiotechnologieJazyk výuky: polský
ChemieJazyk výuky: polský
Analytická chemieJazyk výuky: polský
Chemia kryminalistycznaJazyk výuky: polský
Chemia podstawowa i stosowanaJazyk výuky: polský
Chemia środków bioaktywnych i kosmetykówJazyk výuky: polský
Chemia w renowacji rzeźbiarskiej i architektonicznejJazyk výuky: polský
DějinyJazyk výuky: polský
NauczycielskaJazyk výuky: polský
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i komercjalizacja wiedzy historycznejJazyk výuky: polský
EkonomikaJazyk výuky: polský
Mezinárodní obchodJazyk výuky: polský
Przedsiębiorstwo w gospodarce regionalnejJazyk výuky: polský
Evropská studiaJazyk výuky: polský
Zarządzanie kulturą i komunikacja społecznaJazyk výuky: polský
Zarządzanie zdrowiem i profilaktyka społecznaJazyk výuky: polský
FilozofieJazyk výuky: polský
Doradztwo i komunikacja w biznesieJazyk výuky: polský
Filozofia teoretycznaJazyk výuky: polský
Kultury azjatyckieJazyk výuky: polský
Finance a účetnictvíJazyk výuky: polský
Bankowość i rynki finansoweJazyk výuky: polský
Finansowanie i opodatkowanie przedsiębiorstwJazyk výuky: polský
Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucjiJazyk výuky: polský
Specjalista bankowyJazyk výuky: polský
FyzikaJazyk výuky: polský
Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologicznaJazyk výuky: polský
Biofizyka molekularna i medycznaJazyk výuky: polský
Fizyka doświadczalnaJazyk výuky: polský
Fizyka teoretyczna i astrofizykaJazyk výuky: polský
GeografieJazyk výuky: polský
Geografia stosowanaJazyk výuky: polský
Monitoring i gospodarowanie zasobami środowiskaJazyk výuky: polský
Organizacja przestrzeni społeczno-gospodarczejJazyk výuky: polský
Informační společnostJazyk výuky: polský
E-przedsiębiorczośćJazyk výuky: polský
Elektroniczna administracjaJazyk výuky: polský
InformatikaJazyk výuky: polský
KriminologieJazyk výuky: polský
LogistikaJazyk výuky: polský
Logistyka międzynarodowaJazyk výuky: polský
Zarządzanie przedsiębiorstwem logistycznymJazyk výuky: polský
MatematikaJazyk výuky: polský
BiomatematykaJazyk výuky: polský
Matematyka finansowa i ubezpieczeniowaJazyk výuky: polský
Matematyka obliczeniowaJazyk výuky: polský
Matematyka teoretycznaJazyk výuky: polský
Matematyka z informatyką (specjalność nauczycielska)Jazyk výuky: polský
Specjalność informatycznaJazyk výuky: polský
Statystyczna analiza danychJazyk výuky: polský
Zastosowanie matematykiJazyk výuky: polský
Mezinárodní vztahyJazyk výuky: polský
Evropská integraceJazyk výuky: polský
Mezinárodní bezpečnostJazyk výuky: polský
Stosunki międzynarodowe w Europie WschodniejJazyk výuky: polský
Studia regionu PacyfikuJazyk výuky: polský
Národní bezpečnostJazyk výuky: polský
Zarządzanie bezpieczeństwem międzynarodowymJazyk výuky: polský
Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznymJazyk výuky: polský
Německá studiaJazyk výuky: polský
NauczycielskaJazyk výuky: polský
Specjalistyczny język niemieckiJazyk výuky: polský
PedagogikaJazyk výuky: polský
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z doradztwem edukacyjno-zawodowym (specjalność nauczycielska)Jazyk výuky: polský
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną (specjalność nauczycielska)Jazyk výuky: polský
Pedagogika resocjalizacyjna (specjalność nauczycielska)Jazyk výuky: polský
Podnikání a právoJazyk výuky: polský
PolitologieJazyk výuky: polský
Veřejná správaJazyk výuky: polský
Doradztwo polityczne i medialneJazyk výuky: polský
Polská filologieJazyk výuky: polský
NauczycielskaJazyk výuky: polský
Redaktorsko-medialnaJazyk výuky: polský
Studium teatralneJazyk výuky: polský
ŘízeníJazyk výuky: polský
E-przedsiębiorczośćJazyk výuky: polský
Menedżer produktuJazyk výuky: polský
Zarządzanie zasobami ludzkimiJazyk výuky: polský
Sociální práceJazyk výuky: polský
Edukacja międzykulturowaJazyk výuky: polský
Wsparcie rodziny i senioraJazyk výuky: polský
SociologieJazyk výuky: polský
Analityka gospodarczaJazyk výuky: polský
Animacja kulturyJazyk výuky: polský
MultimedialnaJazyk výuky: polský
ScenicznaJazyk výuky: polský
Architektura informacjiJazyk výuky: polský
Architektura systemów informacyjnychJazyk výuky: polský
Publikowanie cyfrowe i siecioweJazyk výuky: polský
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymiJazyk výuky: polský
Archiwistyka historycznaJazyk výuky: polský
Informatyka biurowa i archiwalnaJazyk výuky: polský
Zarządzanie dokumentacją współczesnąJazyk výuky: polský
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaJazyk výuky: polský
Marketing politycznyJazyk výuky: polský
MedialnaJazyk výuky: polský
E-edytorstwo i techniki redakcyjneJazyk výuky: polský
E-edytorstwo w nowych mediachJazyk výuky: polský
WydawnictwoJazyk výuky: polský
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychJazyk výuky: polský
MalířstvíJazyk výuky: polský
FotografiaJazyk výuky: polský
GrafikaJazyk výuky: polský
IntermediaJazyk výuky: polský
Rzeźba i formy przestrzenneJazyk výuky: polský
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejJazyk výuky: polský
NauczycielskaJazyk výuky: polský
HispanistykaJazyk výuky: polský
Języka hiszpański w przekładzie i komunikacji zawodowejJazyk výuky: polský
NauczycielskaJazyk výuky: polský
Jazz i muzyka estradowaJazyk výuky: polský
KognitywistykaJazyk výuky: polský
Kreatywność społecznaJazyk výuky: polský
KulturoznawstwoJazyk výuky: polský
Antropologia i socjologia kulturyJazyk výuky: polský
JudaistykaJazyk výuky: polský
Krytyka i animacja sztukiJazyk výuky: polský
MedialnaJazyk výuky: polský
Teatrologia i filmoznawstwoJazyk výuky: polský
Lingwistyka stosowanaJazyk výuky: polský
NauczycielskaJazyk výuky: polský
TranslatorycznaJazyk výuky: polský
Logopedia z audiologiąJazyk výuky: polský
Matematyka w finansachJazyk výuky: polský
Matematyka ubezpieczeniowaJazyk výuky: polský
Metody statystyczne w finansachJazyk výuky: polský
Nauczanie matematyki i informatykiJazyk výuky: polský
Polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskieJazyk výuky: polský
Portugalistyka: studia portugalsko-brazylijskieJazyk výuky: polský
Prawno-administracyjnyJazyk výuky: polský
Prawo bezpieczeństwa wewnętrznegoJazyk výuky: polský
Produkcja medialnaJazyk výuky: polský
MultimédiumJazyk výuky: polský
Organizacja produkcji medialnejJazyk výuky: polský
Public Relations i zarządzanie informacjąJazyk výuky: polský
Zarządzanie mediami społecznościowymJazyk výuky: polský
Zarządzanie wizerunkiem,Jazyk výuky: polský
RomanistykaJazyk výuky: polský
Język francuski w biznesieJazyk výuky: polský
NauczycielskaJazyk výuky: polský
TłumaczeniowaJazyk výuky: polský
RusycystykaJazyk výuky: polský
Język rosyjski w biznesieJazyk výuky: polský
Język rosyjski z językiem angielskim w obsłudze ruchu granicznegoJazyk výuky: polský
Technologie cyfrowe w animacji kulturyJazyk výuky: polský
Turystyka historycznaJazyk výuky: polský
Turystyka i rekreacjaJazyk výuky: polský
Hotelový průmyslJazyk výuky: polský
Organizacja i obsługa ruchu turystycznegoJazyk výuky: polský
Rekreacja ruchowa i zdrowotnaJazyk výuky: polský
Zarządzanie zasobami turystycznymiJazyk výuky: polský
UkrainistykaJazyk výuky: polský
Język ukraiński w biznesieJazyk výuky: polský
Języka ukraiński w obsłudze administracyjno-celnej i turystycznejJazyk výuky: polský
Zarządzanie w politykach publicznychJazyk výuky: polský
Hospodářská politikaJazyk výuky: polský
Regionální politikaJazyk výuky: polský
Zdravotní politikaJazyk výuky: polský
Migracje i polityka migracyjna UEJazyk výuky: polský
Polityka kulturalna i edukacyjnaJazyk výuky: polský

I. stupně inženýrské
Studium
denní
externí
GeoinformatikaJazyk výuky: polský
Fizyka technicznaJazyk výuky: polský
Fizyka komputerowaJazyk výuky: polský
Fizyka medycznaJazyk výuky: polský
Nowoczesne materiały i techniki pomiaroweJazyk výuky: polský
Gospodarka przestrzennaJazyk výuky: polský
Územní plánováníJazyk výuky: polský
Zarządzanie przestrzeniąJazyk výuky: polský
Inżynieria nowoczesnych materiałówJazyk výuky: polský

první diplom v programech s prodlouženou délkou trvání
Studium
denní
externí
MalířstvíJazyk výuky: polský
Malarstwo użytkoweJazyk výuky: polský
Sztuka obrazuJazyk výuky: polský
PrávoJazyk výuky: polský
PsychologieJazyk výuky: polský
Psychologia kliniczna i neuropsychologiaJazyk výuky: polský
Psychologia rodzinyJazyk výuky: polský
Psychologia społecznaJazyk výuky: polský
Psychologia wspomagania rozwoju i edukacjiJazyk výuky: polský
Speciální pedagogikaJazyk výuky: polský
GrafikaJazyk výuky: polský
Grafika projektowaJazyk výuky: polský
Grafika warsztatowaJazyk výuky: polský
Sztuka mediów cyfrowychJazyk výuky: polský
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaJazyk výuky: polský

II. stupně – magisterské
Studium
denní
externí
ChemieJazyk výuky: anglický
Materiálová chemieJazyk výuky: anglický
Mezinárodní vztahyJazyk výuky: anglický
Economic DiplomacyJazyk výuky: anglický
International Place BrandingJazyk výuky: anglický
International Relations in East – Central EuropeJazyk výuky: anglický
Education and TherapyJazyk výuky: anglický
Occupational TherapyJazyk výuky: anglický
Rahabilitation of People with DisabilitiesJazyk výuky: anglický
Special Education Needs SupportJazyk výuky: anglický
Graphic ArtsJazyk výuky: anglický
Intercultural Communication in Education and the WorkplaceJazyk výuky: anglický
ArcheologieJazyk výuky: polský
BiologieJazyk výuky: polský
BiochemieJazyk výuky: polský
Experimentální biologieJazyk výuky: polský
MikrobiologieJazyk výuky: polský
BioanalitykaJazyk výuky: polský
BiotechnologieJazyk výuky: polský
Biotechnologia medycznaJazyk výuky: polský
Biotechnologia ogólnaJazyk výuky: polský
ChemieJazyk výuky: polský
Analytická chemieJazyk výuky: polský
Chemia kryminalistycznaJazyk výuky: polský
Chemia materiałowaJazyk výuky: polský
Chemia podstawowa i stosowanaJazyk výuky: polský
Chemia środków bioaktywnych i kosmetykówJazyk výuky: polský
Technologie fotoniczne i światłowodoweJazyk výuky: polský
DějinyJazyk výuky: polský
Dziedzictwo historyczne regionuJazyk výuky: polský
Historia stosowanaJazyk výuky: polský
NauczycielskaJazyk výuky: polský
EkonomikaJazyk výuky: polský
Světová ekonomikaJazyk výuky: polský
Gospodarka samorządowaJazyk výuky: polský
Polityka społeczna a rozwój i zabezpieczenie ludnościJazyk výuky: polský
Systemy ekonomiczneJazyk výuky: polský
Ubezpieczenia społeczne i gospodarczeJazyk výuky: polský
Evropská studiaJazyk výuky: polský
FilozofieJazyk výuky: polský
Finance a účetnictvíJazyk výuky: polský
Audyt i rachunkowość zarządczaJazyk výuky: polský
Certyfikowany menedżer bankowyJazyk výuky: polský
Doradca finansowyJazyk výuky: polský
Inwestycje kapitałoweJazyk výuky: polský
Menedżer finansowyJazyk výuky: polský
Podatki i finanse publiczneJazyk výuky: polský
GeografieJazyk výuky: polský
Klimatologia i gospodarka wodnaJazyk výuky: polský
Wizualizacja kartograficzna i projektowanie mapJazyk výuky: polský
Zarządzanie rozwojem gospodarczymJazyk výuky: polský
Zarządzanie środowiskiemJazyk výuky: polský
GeoinformatikaJazyk výuky: polský
Informační společnostJazyk výuky: polský
InformatikaJazyk výuky: polský
Deweloperska (programistyczna)Jazyk výuky: polský
Inżynieria danychJazyk výuky: polský
Testowanie/analizy/wdrożenia oprogramowaniaJazyk výuky: polský
KriminologieJazyk výuky: polský
Kadra kierownicza organów ochrony prawaJazyk výuky: polský
KuratorJazyk výuky: polský
Pracownik socjalny przygotowany do zapewnienia pomocy ofierze przestępstwaJazyk výuky: polský
LogistikaJazyk výuky: polský
Koordynator procesów logistycznychJazyk výuky: polský
MatematikaJazyk výuky: polský
BiomatematykaJazyk výuky: polský
Matematyka finansowa i ubezpieczeniowaJazyk výuky: polský
Matematyka teoretycznaJazyk výuky: polský
Matematyka z informatyką (specjalność nauczycielska)Jazyk výuky: polský
Specjalność informatycznaJazyk výuky: polský
Statystyczna analiza danychJazyk výuky: polský
Zastosowanie matematykiJazyk výuky: polský
Zastosowanie matematyki w fizyceJazyk výuky: polský
Mezinárodní vztahyJazyk výuky: polský
Dyplomacja ekonomicznaJazyk výuky: polský
Międzynarodowy marketing terytorialnyJazyk výuky: polský
Pozaeuropejskie studia regionalneJazyk výuky: polský
Projekty międzynarodoweJazyk výuky: polský
Národní bezpečnostJazyk výuky: polský
Bezpieczeństwo w komunikacji międzynarodowejJazyk výuky: polský
Bezpieczeństwo wewnętrzne RPJazyk výuky: polský
CyberbezpieczeństwoJazyk výuky: polský
Zarządzanie w sytuacjach kryzysowychJazyk výuky: polský
Německá studiaJazyk výuky: polský
NauczycielskaJazyk výuky: polský
Specjalistyczny język niemieckiJazyk výuky: polský
PedagogikaJazyk výuky: polský
Doradztwo zawodowe i personalneJazyk výuky: polský
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną (specjalizacja nauczycielska)Jazyk výuky: polský
PolitologieJazyk výuky: polský
Veřejná bezpečnostJazyk výuky: polský
Veřejná správaJazyk výuky: polský
Polská filologieJazyk výuky: polský
MedioznawczaJazyk výuky: polský
NauczycielskaJazyk výuky: polský
Teatrologiczno-filmoznawczaJazyk výuky: polský
WydawniczaJazyk výuky: polský
ŘízeníJazyk výuky: polský
Menedżersko-prawnaJazyk výuky: polský
Systemy informacyjne w administracji i biznesieJazyk výuky: polský
Zarządzanie kapitałem społecznymJazyk výuky: polský
Zarządzanie marką i wizerunkiem firmyJazyk výuky: polský
Sociální práceJazyk výuky: polský
SociologieJazyk výuky: polský
Speciální pedagogikaJazyk výuky: polský
Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i z trudnościami w uczeniu się ( specjalność nauczycielska)Jazyk výuky: polský
Resocjalizacja z socjoterapią (specjalność nauczycielska)Jazyk výuky: polský
Specjalna terapia pedagogiczna z terapią procesów integracji sensorycznej (specjalność nauczycielska)Jazyk výuky: polský
Veřejná správaJazyk výuky: polský
Analityka gospodarczaJazyk výuky: polský
Anglistyka z uprawnieniami nauczycielskimiJazyk výuky: polský
Animacja kulturyJazyk výuky: polský
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymiJazyk výuky: polský
Archiwistyka historycznaJazyk výuky: polský
Informatyka biurowaJazyk výuky: polský
Zarządzanie dokumentacją współczesnąJazyk výuky: polský
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaJazyk výuky: polský
Vztahy s veřejnostíJazyk výuky: polský
Digital MediaJazyk výuky: polský
Dziennikarstwo on-lineJazyk výuky: polský
RedaktorskaJazyk výuky: polský
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychJazyk výuky: polský
ArteterapieJazyk výuky: polský
Rzeźba i formy przestrzenneJazyk výuky: polský
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejJazyk výuky: polský
Muzyka sakralnaJazyk výuky: polský
MuzykoterapiaJazyk výuky: polský
Prowadzenie zespołówJazyk výuky: polský
Fizyka technicznaJazyk výuky: polský
Gospodarka przestrzennaJazyk výuky: polský
Regionální hospodářstvíJazyk výuky: polský
Urbanistyka i polityka przestrzennaJazyk výuky: polský
GrafikaJazyk výuky: polský
Grafika projektowaJazyk výuky: polský
Grafika warsztatowaJazyk výuky: polský
HispanistykaJazyk výuky: polský
NauczycielskaJazyk výuky: polský
TłumaczeniowaJazyk výuky: polský
Informatologia stosowanaJazyk výuky: polský
Bibliologiczne zasoby dziedzictwa kulturowego w dobie cyfrowejJazyk výuky: polský
Cyfrowe zasoby informacjiJazyk výuky: polský
Zarządzanie zasobami informacyjnymi w instytucji publicznejJazyk výuky: polský
Inżynieria nowoczesnych materiałówJazyk výuky: polský
KognitywistykaJazyk výuky: polský
KulturoznawstwoJazyk výuky: polský
Antropologia i etnologiaJazyk výuky: polský
Media i kultura popularnaJazyk výuky: polský
Wielokulturowość w Polsce – tradycja i współczesnośćJazyk výuky: polský
Zarządzanie w kulturzeJazyk výuky: polský
Lingwistyka stosowanaJazyk výuky: polský
NauczycielskaJazyk výuky: polský
TranslatorycznaJazyk výuky: polský
Logopedia z audiologiąJazyk výuky: polský
Logopedia klinicznaJazyk výuky: polský
SurdologopediaJazyk výuky: polský
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaJazyk výuky: polský
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją dzieci o specjalnych potrzebachJazyk výuky: polský
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją w systemie Marii MontessoriJazyk výuky: polský
PortugalistykaJazyk výuky: polský
Prawno-administracyjnyJazyk výuky: polský
Administracja skarbowa i gospodarczaJazyk výuky: polský
Administracja w procesach globalizacjiJazyk výuky: polský
Służba cywilnaJazyk výuky: polský
Prawno-menedżerskiJazyk výuky: polský
BiznesowaJazyk výuky: polský
MenedżerskaJazyk výuky: polský
Prawo bezpieczeństwa wewnętrznegoJazyk výuky: polský
Prawo międzynarodowe i prawo Unii EuropejskiejJazyk výuky: polský
Mezinárodní právoJazyk výuky: polský
Prawo Unii EuropejskiejJazyk výuky: polský
Produkcja medialnaJazyk výuky: polský
Produkcja w branży gierJazyk výuky: polský
Produkcja wydarzenia multimedialnegoJazyk výuky: polský
Realizacja filmowo-telewizyjnaJazyk výuky: polský
RomanistykaJazyk výuky: polský
NauczycielskaJazyk výuky: polský
TłumaczeniowaJazyk výuky: polský
RusycystykaJazyk výuky: polský
TłumaczeniowaJazyk výuky: polský
Technologie cyfrowe w animacji kulturyJazyk výuky: polský
Turystyka i rekreacjaJazyk výuky: polský
Planowanie i zarządzanie w turystyce i rekreacjiJazyk výuky: polský
Turystyka dzieci i młodzieżyJazyk výuky: polský
Turystyka zdrowotnaJazyk výuky: polský
UkrainistykaJazyk výuky: polský
TłumaczeniowaJazyk výuky: polský

Doktorandské studiumvíc »
Dějiny Jazyk výuky: polský
Ekonomie a finance Jazyk výuky: polský
Filozofie Jazyk výuky: polský
Fyzikální vědy Jazyk výuky: polský
Lingvistika Jazyk výuky: polský
Matematika Jazyk výuky: polský
Pedagogika Jazyk výuky: polský
Právní věda Jazyk výuky: polský
Psychologie Jazyk výuky: polský
Literaturoznawstwo Jazyk výuky: polský
Nauki biologiczne Jazyk výuky: polský
Nauki chemiczne Jazyk výuky: polský
Nauki o komunikacji społecznej i mediach Jazyk výuky: polský
Nauki o kulturze i religii Jazyk výuky: polský
Nauki o polityce i administracji Jazyk výuky: polský
Nauki o zarządzaniu i jakości Jazyk výuky: polský
Nauki o Ziemi i środowisku Jazyk výuky: polský
Nauki socjologiczne Jazyk výuky: polský
Sztuki muzyczne Jazyk výuky: polský
Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki Jazyk výuky: polský

Postgraduální studiumvíc »
Fyzika Jazyk výuky: polský
Malířství Jazyk výuky: polský
Matematika Jazyk výuky: polský
Speciální pedagogika Jazyk výuky: polský
Účetnictví Jazyk výuky: polský
Veřejná správa Jazyk výuky: polský
Administracja Jazyk výuky: polský
Administrowanie sieciami komputerowymi Jazyk výuky: polský
Analiza danych Jazyk výuky: polský
Architektura książki - projektowanie i edycja Jazyk výuky: polský
Archiwistyka Jazyk výuky: polský
Arteterapia z elementami psychologii twórczości Jazyk výuky: polský
Chemia praktyczna Jazyk výuky: polský
Coaching i mentoring Jazyk výuky: polský
Compliance w zarządzaniu organizacją Jazyk výuky: polský
Diagnoza i terapia neuropsychologiczna Jazyk výuky: polský
Diagnoza, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu (dla nauczycieli mających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej) Jazyk výuky: polský
Diagnoza, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu (dla nauczycieli niemających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej) Jazyk výuky: polský
Diagnoza,terapia i edukacja osób z autyzmem Jazyk výuky: polský
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (dla osób mających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej) Jazyk výuky: polský
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (dla osób niemających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej) Jazyk výuky: polský
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (dla osób mających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej) Jazyk výuky: polský
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (dla osób niemających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej) Jazyk výuky: polský
Edukacja muzealna Jazyk výuky: polský
Europejski Certyfikat Bankowca EFCB Jazyk výuky: polský
Filozofia i etyka Jazyk výuky: polský
Grafika komputerowa i dtp Jazyk výuky: polský
Grafika wydawnicza Jazyk výuky: polský
Historia i wiedza o społeczeństwie Jazyk výuky: polský
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - grupa C Jazyk výuky: polský
Innowacyjne zarządzanie produkcją Jazyk výuky: polský
Języki skandynawskie dla rynku pracy Jazyk výuky: polský
Kompetencje wychowawcze Jazyk výuky: polský
Logopedia Jazyk výuky: polský
Marketing internetowy i brokering informacji Jazyk výuky: polský
Mediacja szkolna i sądowa Jazyk výuky: polský
Monitoring i zarządzanie środowiskiem Jazyk výuky: polský
Muzealnictwo Jazyk výuky: polský
Muzykoterapia Jazyk výuky: polský
Nauczanie biologii Jazyk výuky: polský
Nauczanie chemii Jazyk výuky: polský
Nauczanie geografii Jazyk výuky: polský
Nauczanie języka polskiego jako obcego Jazyk výuky: polský
Neurologopedia Jazyk výuky: polský
Nowe technologie dla kultury i administracji Jazyk výuky: polský
Nowoczesne techniki badawcze Jazyk výuky: polský
Obywatel i przedsiębiorstwo na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej Jazyk výuky: polský
Ochrona danych osobowych Jazyk výuky: polský
Ochrona własności intelektualnej w dziedzinie nauki i kultury Jazyk výuky: polský
Pedagogiczne studia kwalifikacyjne Jazyk výuky: polský
Pedagogika Marii Montessori Jazyk výuky: polský
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z terapią pedagogiczną Jazyk výuky: polský
Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią osób nieprzystosowanych społecznie Jazyk výuky: polský
Podyplomowe studia humanistyczne dla cudzoziemców Jazyk výuky: polský
Podyplomowe Studium Legislacji Jazyk výuky: polský
Prawne instrumenty ochrony środowiska Jazyk výuky: polský
Prawo dla tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych Jazyk výuky: polský
Prawo gospodarcze i handlowe studia podyplomowe Jazyk výuky: polský
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Jazyk výuky: polský
Profesjonalny Event Manager Jazyk výuky: polský
Programowanie i bazy danych Jazyk výuky: polský
Programowanie i informatyka w szkole Jazyk výuky: polský
Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela Jazyk výuky: polský
Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela psychologa Jazyk výuky: polský
Psychologia sądowa Jazyk výuky: polský
Psychologia sportu dla psychologów Jazyk výuky: polský
Psychologia sportu dla trenerów i nauczycieli wychowania fizycznego Jazyk výuky: polský
Public relations and media marketing Jazyk výuky: polský
Radioekologia Jazyk výuky: polský
Surdologopedia Jazyk výuky: polský
Systemy informacji geograficznej w praktyce Jazyk výuky: polský
Tłumaczenia poświadczone i specjalistyczne (Jęz. Angielski, Niemiecki, Francuski, Rosyjski) Jazyk výuky: polský
Tłumaczenie ustne (język angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański, portugalski) Jazyk výuky: polský
Tworzenie kolekcji cyfrowych Jazyk výuky: polský
Ubezpieczenia i pośrednictwo finansowe Jazyk výuky: polský
Wychowanie fizyczne z elementami edukacji zdrowotnej Jazyk výuky: polský
Zamówienia publiczne Jazyk výuky: polský
Zarządzanie Transportem-Spedycją-Logistyką Jazyk výuky: polský
Administracja samorządowa w państwach Unii Europejskiej - studia w języku ukraińskim Jazyk výuky: ukrajinský

Fakultyvíc »
Ekonomická fakulta
Fakulta chemická
Fakulta humanitních studií
Fakulta umění
Wydział Biologii i Biotechnologii
Wydział Filozofii i Socjologii
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Wydział Politologii i Dziennikarstwa
Wydział Prawa i Administracji

Mimo městská střediska
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Wydział Zamiejscowy w PuławachPuławy
Maria Curie-Skłodowska University (UMCS) in Lublin is the biggest publicly-funded university east of the Vistula river. As an institution with deep roots in the region, it has been fulfilling its culture- and opinion-forming role and significantly contributing to the creation of knowledge-based economy for nearly 70 years. Up to this date, our Alma Mater has produced over 210,000 graduates. Currently, we are educating over 24,000 undergraduate, graduate, post-graduate and doctoral students.
WWW stránka vysoké školy: www.umcs.pl

Mapa

YouTube

« návrat - Vysoké školy
Privacy Policy