Lodž, Polsko

Uczelnia Nauk Społecznych

Druh vysoké školy: jiné vysoké školy
Status: nestátní

I. stupně bakalářské
Studium
denní
externí
PedagogikaJazyk výuky: polskýStudium online
Doradztwo edukacyjno-zawodoweJazyk výuky: polskýStudium online
Edukacja zdrowotna i profilaktyka społecznaJazyk výuky: polskýStudium online
Opieka i wsparcie osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnychJazyk výuky: polskýStudium online
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodzinąJazyk výuky: polskýStudium online
Resocjalizacja i socjoterapiaJazyk výuky: polskýStudium online
Terapia pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwojuJazyk výuky: polskýStudium online
Trening interpersonalny i mediacjeJazyk výuky: polskýStudium online
Vnitřní bezpečnostJazyk výuky: polskýStudium online
Civilní ochranaJazyk výuky: polskýStudium online
Bezpieczeństwo osób i mieniaJazyk výuky: polskýStudium online
Ochrona i obrona narodowaJazyk výuky: polskýStudium online
Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznymJazyk výuky: polskýStudium online
Zarządzanie kryzysowe w administracjiJazyk výuky: polskýStudium online

první diplom v programech s prodlouženou délkou trvání
Studium
denní
externí
Speciální pedagogikaJazyk výuky: polský
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualnąJazyk výuky: polský
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika)Jazyk výuky: polský
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika)Jazyk výuky: polský
Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmuJazyk výuky: polský
Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwojuJazyk výuky: polský
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaJazyk výuky: polský

II. stupně – magisterské
Studium
denní
externí
Národní bezpečnostJazyk výuky: polský
Bezpieczeństwo militarneJazyk výuky: polský
Przygotowanie obronneJazyk výuky: polský
Zarządzanie kryzysoweJazyk výuky: polský
PedagogikaJazyk výuky: polskýStudium online
Doradztwo zawodowe i personalne z elementami coachinguJazyk výuky: polskýStudium online
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowiaJazyk výuky: polskýStudium online
Gerontologia społeczna i oświatowaJazyk výuky: polskýStudium online
Organizacja i zarządzanie w usługach społecznych i edukacyjnychJazyk výuky: polskýStudium online
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodzinąJazyk výuky: polskýStudium online
Resocjalizacja i socjoterapiaJazyk výuky: polskýStudium online
Terapia pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwojuJazyk výuky: polskýStudium online
Trening rozwoju jednostki i grupyJazyk výuky: polskýStudium online

MBAvíc »
Executive Master of Business Administration Jazyk výuky: polský

Postgraduální studiumvíc »
Zvláštní výchovná péče Jazyk výuky: polský
Coaching i mentoring - Akademia Trenera Jazyk výuky: polský
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) Jazyk výuky: polský
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) Jazyk výuky: polský
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) Jazyk výuky: polský
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu Jazyk výuky: polský
Integracja sensoryczna - diagnoza i terapia Jazyk výuky: polský
Interwencja kryzysowa Jazyk výuky: polský
Logopedia Jazyk výuky: polský
Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Jazyk výuky: polský
Organizacja i zarządzanie w oświacie Jazyk výuky: polský
Pedagogika korekcyjna - terapia pedagogiczna Jazyk výuky: polský
Przygotowanie do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć Jazyk výuky: polský
Przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka obcego Jazyk výuky: polský
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Jazyk výuky: polský

WWW stránka vysoké školy:
www.uns.lodz.pl/

Mapa

« návrat - Vysoké školy
Privacy Policy