Krakov (Kraków), Polsko

Uniwersytet Ignatianum w Krakowie

Druh vysoké školy: jiné vysoké školy
Status: veřejné nebo státní

I. stupně bakalářské
Studium
denní
externí
FilozofieJazyk výuky: polský
Etyka i coachingJazyk výuky: polský
Filozofia, Chrześcijaństwo i kultura współczesnaJazyk výuky: polský
Przygotowanie nauczycielskie do prowadzenia zajęć z etyki w szkołach podstawowych i średnichJazyk výuky: polský
PedagogikaJazyk výuky: polský
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami tutoringuJazyk výuky: polský
Pedagogika szkolna z profilaktyką społecznąJazyk výuky: polský
Poradnictwo i pomoc psychologiczno-pedagogicznaJazyk výuky: polský
Resocjalizacja kreującaJazyk výuky: polský
PolitologieJazyk výuky: polský
Veřejná bezpečnostJazyk výuky: polský
CyberbezpieczeństwoJazyk výuky: polský
Public Relations i marketing politycznyJazyk výuky: polský
Administracja i polityka publicznaJazyk výuky: polský
Administration and Public Policy in the European UnionJazyk výuky: anglický
Administracja publiczna i służby państwoweJazyk výuky: polský
Administracja samorządowa i fundusze europejskieJazyk výuky: polský
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaJazyk výuky: polský
Dziennikarstwo audiowizualneJazyk výuky: polský
Redagowanie tekstów dziennikarskichJazyk výuky: polský
Filologia angielskaJazyk výuky: polský
Komunikacja międzykulturowa w biznesieJazyk výuky: polský
Nauczanie języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowychJazyk výuky: polský
Redakcja tekstów anglojęzycznychJazyk výuky: polský
KulturoznawstwoJazyk výuky: polský
Obrazové uměníJazyk výuky: polský
Cyberkultura i mediaJazyk výuky: polský
Dziedzictwo kulturowe: zarządzanie i promocjaJazyk výuky: polský
Turystyka i rekreacjaJazyk výuky: polský
Turystyka biznesowa i kwalifikowanaJazyk výuky: polský
Turystyka międzynarodowa i regionalnaJazyk výuky: polský

první diplom v programech s prodlouženou délkou trvání
Studium
denní
externí
PsychologieJazyk výuky: polský
Klinická psychologieJazyk výuky: polský
PsychokryminologiaJazyk výuky: polský
Psychologia zarządzaniaJazyk výuky: polský
Wspomaganie rozwojuJazyk výuky: polský
LogopediaJazyk výuky: polský
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaJazyk výuky: polský

II. stupně – magisterské
Studium
denní
externí
ArteterapieJazyk výuky: polský
Arteterapia w procesie wspomagania rozwojuJazyk výuky: polský
Arteterapia z twórczą resocjalizacjąJazyk výuky: polský
FilozofieJazyk výuky: polský
Przygotowanie nauczycielskie do prowadzenia zajęć z etyki w szkołach podstawowych i średnichJazyk výuky: polský
PedagogikaJazyk výuky: polský
Logopedia z komunikacją społecznąJazyk výuky: polský
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społecznąJazyk výuky: polský
Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysowąJazyk výuky: polský
Pedagogika szkolna z terapią pedagogicznąJazyk výuky: polský
Administracja i polityka publicznaJazyk výuky: polský
Administracja rządowa i tworzenie polityk publicznychJazyk výuky: polský
Administracja samorządowa i rozwój lokalnyJazyk výuky: polský
Zarządzanie kapitałem ludzkimJazyk výuky: polský
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaJazyk výuky: polský
Filologia angielskaJazyk výuky: polský
Komunikacja w biznesie z językiem angielskim i językiem hiszpańskimJazyk výuky: polský
Komunikacja w biznesie z językiem angielskim i językiem niemieckimJazyk výuky: polský
Nauczanie języka angielskiego w szkołach ponadpodstawowychJazyk výuky: polský
Przekład tekstów z dziedzin humanistycznychJazyk výuky: polský
KulturoznawstwoJazyk výuky: polský
Sztuka: design, dyskurs i zarządzanieJazyk výuky: polský
Turystyka i komunikacja międzykulturowa: dyskurs i zarządzanieJazyk výuky: polský
Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznychJazyk výuky: polský
E-biznes i nowoczesny marketingJazyk výuky: polský
Strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkimJazyk výuky: polský

Doktorandské studiumvíc »
Filozofie Jazyk výuky: polský
Pedagogika Jazyk výuky: polský
Nauki o kulturze i religii Jazyk výuky: polský
Nauki o polityce i administracji Jazyk výuky: polský

Postgraduální studiumvíc »
Etyka (dla nauczycieli) Jazyk výuky: polský
Logopedia Jazyk výuky: polský
Ochrona danych osobowych - Inspektor Ochrony Danych Jazyk výuky: polský
Organizacja i zarządzanie w oświacie Jazyk výuky: polský
Profilaktyka przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży Jazyk výuky: polský
Suicydologia Jazyk výuky: polský
Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacji dzieci i młodzieży z autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi Jazyk výuky: polský

Fakultyvíc »
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta

WWW stránka vysoké školy:
www.ignatianum.edu.pl

Mapa

YouTube

« návrat - Vysoké školy
Privacy Policy