Lublin, Polsko

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Druh vysoké školy: univerzity
Status: veřejné nebo státní

I. stupně bakalářské
Studium
denní
externí
BiologieJazyk výuky: anglický
Lékařská biologieJazyk výuky: anglický
Molekulární biologieJazyk výuky: anglický
Mezinárodní vztahyJazyk výuky: anglický
Global EconomyJazyk výuky: anglický
Regional Studies – Asia and PacificJazyk výuky: anglický
Regional Studies – Central-East EuropeJazyk výuky: anglický
Business Analytics and Data ScienceJazyk výuky: anglický
Sustainability ManagementJazyk výuky: anglický
Tourism ManagementJazyk výuky: anglický
Anglická filologieJazyk výuky: polský
Specjalność nauczycielskaJazyk výuky: polský
Specjalność translatorska (przekład tekstów kulturowych i użytkowych)Jazyk výuky: polský
ArcheologieJazyk výuky: polský
Archeologia historycznaJazyk výuky: polský
Archeologia konfliktu. Wojna i przemoc w pradziejachJazyk výuky: polský
Archeologia Polski i powszechnaJazyk výuky: polský
Archeologia pradziejowaJazyk výuky: polský
BiologieJazyk výuky: polský
BiochemieJazyk výuky: polský
BioinformatikaJazyk výuky: polský
Experimentální biologieJazyk výuky: polský
Lékařská biologieJazyk výuky: polský
MikrobiologieJazyk výuky: polský
Molekulární biologieJazyk výuky: polský
BioanalitykaJazyk výuky: polský
Biochemia z biologią molekularnąJazyk výuky: polský
Biologia środowiskowaJazyk výuky: polský
BiotechnologieJazyk výuky: polský
Biotechnologia medycznaJazyk výuky: polský
Biotechnologia ogólnaJazyk výuky: polský
ChemieJazyk výuky: polský
Analytická chemieJazyk výuky: polský
Analiza żywnościJazyk výuky: polský
Chemia kryminalistycznaJazyk výuky: polský
Chemia środków bioaktywnych i kosmetykówJazyk výuky: polský
DějinyJazyk výuky: polský
Historia stosowanaJazyk výuky: polský
Specjalność nauczycielskaJazyk výuky: polský
Turystyka historycznaJazyk výuky: polský
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i komercjalizacja wiedzy historycznejJazyk výuky: polský
EkonomikaJazyk výuky: polský
E-gospodarkaJazyk výuky: polský
Ekonomia menadżerskaJazyk výuky: polský
Gospodarka publiczna i rozwój regionalnyJazyk výuky: polský
Evropská studiaJazyk výuky: polský
Mobilność społecznaJazyk výuky: polský
Zarządzanie kulturą i komunikacja społecznaJazyk výuky: polský
Zdrowie publiczne i profilaktyka społecznaJazyk výuky: polský
FilozofieJazyk výuky: polský
Finance a účetnictvíJazyk výuky: polský
Analityk finansowyJazyk výuky: polský
Finansowe wsparcie biznesuJazyk výuky: polský
Podatki i rachunkowość w małym i średnim przedsiębiorstwieJazyk výuky: polský
Rachunkowość i sprawozdawczośćJazyk výuky: polský
FyzikaJazyk výuky: polský
NanotechnologieJazyk výuky: polský
Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologicznaJazyk výuky: polský
Biofizyka molekularna i medycznaJazyk výuky: polský
Fizyka teoretyczna i astrofizykaJazyk výuky: polský
GeografieJazyk výuky: polský
Sledování životního prostředíJazyk výuky: polský
Geografia granicJazyk výuky: polský
Geografia w administracji publicznejJazyk výuky: polský
Geografia zasobówJazyk výuky: polský
Geopomiary w teorii i praktyceJazyk výuky: polský
GeoturystykaJazyk výuky: polský
Globalne zmiany środowiskaJazyk výuky: polský
HydrometeorologiaJazyk výuky: polský
Miasta przyszłościJazyk výuky: polský
Naturalne zdarzenia ekstremalneJazyk výuky: polský
Opracowanie cyfrowych map tematycznychJazyk výuky: polský
Systemy informacji przestrzennejJazyk výuky: polský
Informační společnostJazyk výuky: polský
E-przedsiębiorczośćJazyk výuky: polský
Elektroniczna administracjaJazyk výuky: polský
InformatikaJazyk výuky: polský
KriminologieJazyk výuky: polský
LogistikaJazyk výuky: polský
MatematikaJazyk výuky: polský
Mezinárodní ekonomické vztahyJazyk výuky: polský
Enterprises in the Global MarketJazyk výuky: anglický
Mezinárodní financeJazyk výuky: polský
Zahraniční obchodJazyk výuky: polský
Gospodarka i rynki azjatyckieJazyk výuky: polský
Międzynarodowa ekonomia menedżerskaJazyk výuky: polský
Przedsiębiorstwo na rynku Unii EuropejskiejJazyk výuky: polský
Mezinárodní vztahyJazyk výuky: polský
Evropská integraceJazyk výuky: polský
Mezinárodní bezpečnostJazyk výuky: polský
Dyplomacja ekonomicznaJazyk výuky: polský
Międzynarodowy marketing terytorialnyJazyk výuky: polský
Pozaeuropejskie studia regionalneJazyk výuky: polský
Projekty międzynarodoweJazyk výuky: polský
Stosunki międzynarodowe w Europie WschodniejJazyk výuky: polský
Studia regionu PacyfikuJazyk výuky: polský
Národní bezpečnostJazyk výuky: polský
Zarządzanie bezpieczeństwem międzynarodowymJazyk výuky: polský
Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznymJazyk výuky: polský
Německá studiaJazyk výuky: polský
Specjalistyczny język niemieckiJazyk výuky: polský
Specjalność nauczycielskaJazyk výuky: polský
PedagogikaJazyk výuky: polský
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z doradztwem edukacyjno-zawodowym (specjalność nauczycielska)Jazyk výuky: polský
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z interwencją kryzysową wobec dzieci i młodzieży (specjalność nauczycielska)Jazyk výuky: polský
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną (specjalność nauczycielska)Jazyk výuky: polský
Podnikání a právoJazyk výuky: polský
PolitologieJazyk výuky: polský
Analityka i doradztwo polityczneJazyk výuky: polský
Marketing politycznyJazyk výuky: polský
Strategie i rywalizacja politycznaJazyk výuky: polský
Zarządzanie rozwojemJazyk výuky: polský
Polská filologieJazyk výuky: polský
Media i copywritingJazyk výuky: polský
Redaktorsko-medialnaJazyk výuky: polský
Specjalność nauczycielskaJazyk výuky: polský
ŘízeníJazyk výuky: polský
E-biznesJazyk výuky: polský
Menedżer produktuJazyk výuky: polský
Zarządzanie zasobami ludzkimiJazyk výuky: polský
Sociální práceJazyk výuky: polský
Koordynator usług społecznychJazyk výuky: polský
Wsparcie rodziny i senioraJazyk výuky: polský
SociologieJazyk výuky: polský
Veřejná správaJazyk výuky: polský
Vnitřní bezpečnostJazyk výuky: polský
Zvláštní výchovná péčeJazyk výuky: polský
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną (specjalność nauczycielska)Jazyk výuky: polský
Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią (specjalność nauczycielska)Jazyk výuky: polský
Readaptacja społeczna z pomocą postpenitencjarną (specjalność nauczycielska)Jazyk výuky: polský
Resocjalizacja penitencjarna z probacją (specjalność nauczycielska)Jazyk výuky: polský
Administracja i zarządzanie publiczneJazyk výuky: polský
Administracja lokalna i regionalna,Jazyk výuky: polský
Administracja rządowaJazyk výuky: polský
Analityka gospodarczaJazyk výuky: polský
Animacja kulturyJazyk výuky: polský
MultimedialnaJazyk výuky: polský
ScenicznaJazyk výuky: polský
Architektura informacjiJazyk výuky: polský
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymiJazyk výuky: polský
Archiwistyka historycznaJazyk výuky: polský
Informatyka biurowa i archiwalnaJazyk výuky: polský
Zarządzanie dokumentacją współczesnąJazyk výuky: polský
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaJazyk výuky: polský
Vztahy s veřejnostíJazyk výuky: polský
Marketing medialnyJazyk výuky: polský
Nowe mediaJazyk výuky: polský
Specjalność medialnaJazyk výuky: polský
Specjalność redaktorskaJazyk výuky: polský
E-edytorstwo i techniki redakcyjneJazyk výuky: polský
E-edytorstwo w nowych mediachJazyk výuky: polský
WydawnictwoJazyk výuky: polský
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejJazyk výuky: polský
Animacja kultury muzycznejJazyk výuky: polský
Muzyka rozrywkowaJazyk výuky: polský
Prowadzenie zespołówJazyk výuky: polský
EkobiznesJazyk výuky: polský
GeoarcheologiaJazyk výuky: polský
Geowizualizacja historyczna i archeologicznaJazyk výuky: polský
HispanistykaJazyk výuky: polský
Język w przekładzie i komunikacji zawodowejJazyk výuky: polský
Specjalność nauczycielskaJazyk výuky: polský
Specjalność tłumaczeniowaJazyk výuky: polský
ItalianistykaJazyk výuky: polský
Jazz i muzyka estradowaJazyk výuky: polský
Produkcja muzycznaJazyk výuky: polský
Wykonawstwo instrumentalneJazyk výuky: polský
Wykonawstwo wokalneJazyk výuky: polský
KognitywistykaJazyk výuky: polský
Kreatywność społecznaJazyk výuky: polský
KulturoznawstwoJazyk výuky: polský
Kultura i sztuki wizualneJazyk výuky: polský
Media i kultura popularnaJazyk výuky: polský
Organizacja i zarządzanie wydarzeniami kulturalnymiJazyk výuky: polský
Zarządzanie w kulturzeJazyk výuky: polský
Lingwistyka stosowanaJazyk výuky: polský
Specjalność nauczycielskaJazyk výuky: polský
Specjalność translatorycznaJazyk výuky: polský
Tłumaczenia audiowizualne i artystyczneJazyk výuky: polský
Tłumaczenia specjalistyczne pisemne i ustneJazyk výuky: polský
Logopedia z audiologiąJazyk výuky: polský
Logopedia klinicznaJazyk výuky: polský
SurdologopediaJazyk výuky: polský
Marketing i lobbing politycznyJazyk výuky: polský
Matematyka w finansachJazyk výuky: polský
Matematyka ubezpieczeniowaJazyk výuky: polský
Metody statystyczne w finansachJazyk výuky: polský
Specjalność aktuarialnaJazyk výuky: polský
Specjalność statystycznaJazyk výuky: polský
Nauczanie matematyki i informatykiJazyk výuky: polský
Polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskieJazyk výuky: polský
Portugalistyka studia portugalsko-brazylijskieJazyk výuky: polský
Prawno-administracyjnyJazyk výuky: polský
Produkcja medialnaJazyk výuky: polský
MultimédiumJazyk výuky: polský
Organizacja produkcji medialnejJazyk výuky: polský
Produkcja dźwiękuJazyk výuky: polský
Produkcja w branży gierJazyk výuky: polský
Produkcja wydarzenia multimedialnegoJazyk výuky: polský
Realizacja filmowo-telewizyjnaJazyk výuky: polský
Public Relations i zarządzanie informacjąJazyk výuky: polský
Zarządzanie mediami społecznościowymiJazyk výuky: polský
Zarządzanie wizerunkiemJazyk výuky: polský
RomanistykaJazyk výuky: polský
Język francuski biznesuJazyk výuky: polský
Specjalność nauczycielskaJazyk výuky: polský
Specjalność tłumaczeniowaJazyk výuky: polský
RusycystykaJazyk výuky: polský
Język rosyjski w biznesieJazyk výuky: polský
Język rosyjski z językiem angielskim w logistyceJazyk výuky: polský
Język rosyjski z językiem angielskim w obsłudze ruchu granicznegoJazyk výuky: polský
Specjalność tłumaczeniowaJazyk výuky: polský
Socjologia cyfrowaJazyk výuky: polský
Strategiczne studia wschodnioeuropejskieJazyk výuky: polský
Analityka strategii Europy Środkowej i Południowo-WschodniejJazyk výuky: polský
Analityka strategii Europy Wschodniej (państwa byłego ZSRR)Jazyk výuky: polský
Europa Środkowa i Południowo-WschodniaJazyk výuky: polský
Europa WschodniaJazyk výuky: polský
Studia miejskieJazyk výuky: polský
Menedżer miasta lub miasta przyszłościJazyk výuky: polský
Partycypacja lokalna lub Fundusze UE i zarządzanie projektamiJazyk výuky: polský
Technologie cyfrowe w animacji kulturyJazyk výuky: polský
Gry wideo w przemysłach kreatywnychJazyk výuky: polský
Multimedia w promocji dziedzictwa kulturowegoJazyk výuky: polský
Nowoczesne narzędzia w praktykach kulturowychJazyk výuky: polský
Projektowanie na potrzeby rynku gier wideoJazyk výuky: polský
Turystyka historycznaJazyk výuky: polský
Turystyka i rekreacjaJazyk výuky: polský
Hotelový průmyslJazyk výuky: polský
E-marketing usług turystycznychJazyk výuky: polský
Marketing i zarządzanie w turystyceJazyk výuky: polský
Obsługa ruchu turystycznego na BałkanachJazyk výuky: polský
Planowanie i organizacja turystyki i rekreacjiJazyk výuky: polský
Reakcja ruchowa i zdrowotnaJazyk výuky: polský
Rekreacja i turystyka aktywnaJazyk výuky: polský
Zarządzanie zasobami turystycznymiJazyk výuky: polský
UkrainistykaJazyk výuky: polský
Język ukraiński w biznesieJazyk výuky: polský
Język ukraiński w obsłudze administracyjno-celnej i turystyceJazyk výuky: polský
Specjalność tłumaczeniowaJazyk výuky: polský
Zarządzanie w politykach publicznychJazyk výuky: polský

I. stupně inženýrské
Studium
denní
externí
Technical PhysicsJazyk výuky: anglický
Počítačová fyzikaJazyk výuky: anglický
Medical PhysicsJazyk výuky: anglický
Modern Materials and Measurement TechniquesJazyk výuky: anglický
GeoinformatikaJazyk výuky: polský
Bezpieczeństwo radiacyjneJazyk výuky: polský
Monitoring i ochrona radiologicznaJazyk výuky: polský
Zastosowanie promieniowania jonizującegoJazyk výuky: polský
Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysoweJazyk výuky: polský
Geograficzne uwarunkowania obronnościJazyk výuky: polský
Zarządzanie ryzykiem środowiskowymJazyk výuky: polský
Gospodarka przestrzennaJazyk výuky: polský
Regionální hospodářstvíJazyk výuky: polský
Územní plánováníJazyk výuky: polský
Polityka przestrzenna i urbanistykaJazyk výuky: polský
Strategiczne zarządzanie przestrzeniąJazyk výuky: polský
Inżynieria druku 3DJazyk výuky: polský
Inżynieria nowoczesnych materiałówJazyk výuky: polský
Inżynieria polimerówJazyk výuky: polský
Inżynieria światłowodowaJazyk výuky: polský
Materiałoznawstwo fotoniczneJazyk výuky: polský
Technologie światłowodoweJazyk výuky: polský

první diplom v programech s prodlouženou délkou trvání
Studium
denní
externí
MalířstvíJazyk výuky: polský
PrávoJazyk výuky: polský
PsychologieJazyk výuky: polský
Psychologia kliniczna i neuropsychologiaJazyk výuky: polský
Psychologia społecznaJazyk výuky: polský
Psychologia wspomagania rozwoju i edukacjiJazyk výuky: polský
Speciální pedagogikaJazyk výuky: polský
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób ze spektrum autyzmuJazyk výuky: polský
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością sensoryczną i terapia pedagogicznaJazyk výuky: polský
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychJazyk výuky: polský
GeoarcheologiaJazyk výuky: polský
GrafikaJazyk výuky: polský
Grafika projektowaJazyk výuky: polský
Grafika warsztatowaJazyk výuky: polský
Sztuka mediów cyfrowychJazyk výuky: polský
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaJazyk výuky: polský

II. stupně – magisterské
Studium
denní
externí
BiologieJazyk výuky: anglický
Lékařská biologieJazyk výuky: anglický
Molekulární biologieJazyk výuky: anglický
ChemieJazyk výuky: anglický
Materiálová chemieJazyk výuky: anglický
Business Analytics and Data ScienceJazyk výuky: anglický
Graphic ArtsJazyk výuky: anglický
Graphic DesignJazyk výuky: anglický
Print MarketingJazyk výuky: anglický
Intercultural Communication in Education and the WorkplaceJazyk výuky: anglický
International Political CommunicationJazyk výuky: anglický
AI and New Media International Political CommunicationJazyk výuky: anglický
Strategic CommunicationJazyk výuky: anglický
IT Cyber SecurityJazyk výuky: anglický
Public History in International RelationsJazyk výuky: anglický
Anglická filologieJazyk výuky: polský
Specjalność nauczycielskaJazyk výuky: polský
Specjalność translatorska (przekład tekstów kulturowych i użytkowych)Jazyk výuky: polský
ArcheologieJazyk výuky: polský
Archeologia historycznaJazyk výuky: polský
Archeologia konfliktu. Wojna i przemoc w pradziejachJazyk výuky: polský
Archeologia Polski i powszechnaJazyk výuky: polský
Archeologia pradziejowaJazyk výuky: polský
BiologieJazyk výuky: polský
BiochemieJazyk výuky: polský
BioinformatikaJazyk výuky: polský
Experimentální biologieJazyk výuky: polský
Lékařská biologieJazyk výuky: polský
MikrobiologieJazyk výuky: polský
Molekulární biologieJazyk výuky: polský
BioanalitykaJazyk výuky: polský
Biochemia z biologią molekularnąJazyk výuky: polský
Biologia środowiskowaJazyk výuky: polský
BiotechnologieJazyk výuky: polský
Biotechnologia medycznaJazyk výuky: polský
Biotechnologia ogólnaJazyk výuky: polský
ChemieJazyk výuky: polský
Analytická chemieJazyk výuky: polský
Analiza żywnościJazyk výuky: polský
Chemia kryminalistycznaJazyk výuky: polský
Chemia materiałowaJazyk výuky: polský
Chemia środków bioaktywnych i kosmetykówJazyk výuky: polský
DějinyJazyk výuky: polský
Historia stosowanaJazyk výuky: polský
Specjalność nauczycielskaJazyk výuky: polský
Turystyka historycznaJazyk výuky: polský
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i komercjalizacja wiedzy historycznejJazyk výuky: polský
EkonomikaJazyk výuky: polský
Business Sercices SectorJazyk výuky: anglický
Ekonomia startupuJazyk výuky: polský
Ekonomia stosowanaJazyk výuky: polský
FilozofieJazyk výuky: polský
Finance a účetnictvíJazyk výuky: polský
Controlling i rewizja finansowaJazyk výuky: polský
Doradztwo podatkoweJazyk výuky: polský
Finanse zrównoważoneJazyk výuky: polský
FinTechJazyk výuky: polský
FyzikaJazyk výuky: polský
NanotechnologieJazyk výuky: polský
Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologicznaJazyk výuky: polský
Biofizyka molekularna i medycznaJazyk výuky: polský
Fizyka teoretyczna i astrofizykaJazyk výuky: polský
GeografieJazyk výuky: polský
Klimatologia i gospodarka wodnaJazyk výuky: polský
Wizualizacja kartograficzna i projektowanie mapJazyk výuky: polský
Zarządzanie rozwojem gospodarczymJazyk výuky: polský
Zarządzanie środowiskiemJazyk výuky: polský
GeoinformatikaJazyk výuky: polský
Informační společnostJazyk výuky: polský
E-przedsiębiorczośćJazyk výuky: polský
Elektroniczna administracjaJazyk výuky: polský
InformatikaJazyk výuky: polský
KriminologieJazyk výuky: polský
Kadra kierownicza organów ochrony prawaJazyk výuky: polský
KuratorJazyk výuky: polský
Pracownik przygotowany do zapewnienia pomocy ofiarze przestępstwaJazyk výuky: polský
LogistikaJazyk výuky: polský
MatematikaJazyk výuky: polský
Mezinárodní ekonomické vztahyJazyk výuky: polský
Enterprises in the Global MarketJazyk výuky: anglický
Mezinárodní financeJazyk výuky: polský
Zahraniční obchodJazyk výuky: polský
Gospodarka i rynki azjatyckieJazyk výuky: polský
Międzynarodowa ekonomia menedżerskaJazyk výuky: polský
Przedsiębiorstwo na rynku Unii EuropejskiejJazyk výuky: polský
Mezinárodní vztahyJazyk výuky: polský
Evropská integraceJazyk výuky: polský
Mezinárodní bezpečnostJazyk výuky: polský
Dyplomacja ekonomicznaJazyk výuky: polský
Międzynarodowy marketing terytorialnyJazyk výuky: polský
Pozaeuropejskie studia regionalneJazyk výuky: polský
Projekty międzynarodoweJazyk výuky: polský
Stosunki międzynarodowe w Europie WschodniejJazyk výuky: polský
Studia regionu PacyfikuJazyk výuky: polský
Národní bezpečnostJazyk výuky: polský
Bezpieczeństwo w komunikacji międzynarodowejJazyk výuky: polský
Bezpieczeństwo wewnętrzne RPJazyk výuky: polský
CyberbezpieczeństwoJazyk výuky: polský
Zarządzanie w sytuacjach kryzysowychJazyk výuky: polský
Německá studiaJazyk výuky: polský
Specjalistyczny język niemieckiJazyk výuky: polský
Specjalność nauczycielskaJazyk výuky: polský
PedagogikaJazyk výuky: polský
Doradztwo zawodowe i edukacyjne (specjalność nauczycielska)Jazyk výuky: polský
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z mediacją szkolną i sądową (specjalność nauczycielska)Jazyk výuky: polský
PolitologieJazyk výuky: polský
Analityka i doradztwo polityczneJazyk výuky: polský
Marketing politycznyJazyk výuky: polský
Strategie i rywalizacja politycznaJazyk výuky: polský
Zarządzanie rozwojemJazyk výuky: polský
Polská filologieJazyk výuky: polský
Media i copywritingJazyk výuky: polský
Redaktorsko-medialnaJazyk výuky: polský
Specjalność nauczycielskaJazyk výuky: polský
ŘízeníJazyk výuky: polský
Specjalność menedżerskaJazyk výuky: polský
Systemy informacyjne w administracji i biznesieJazyk výuky: polský
Zarządzanie e-biznesemJazyk výuky: polský
Zarządzanie marką i wizerunkiem firmyJazyk výuky: polský
Zarządzanie zasobami ludzkimi IIJazyk výuky: polský
Sociální práceJazyk výuky: polský
Interwencja kryzysowa w pracy socjalnejJazyk výuky: polský
Zarządzanie usługami społecznymiJazyk výuky: polský
SociologieJazyk výuky: polský
Veřejná správaJazyk výuky: polský
Vnitřní bezpečnostJazyk výuky: polský
AdministracjaJazyk výuky: polský
Funkcjonowanie służb ochrony bezpieczeństwa państwaJazyk výuky: polský
Zvláštní výchovná péčeJazyk výuky: polský
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną (specjalność nauczycielska)Jazyk výuky: polský
Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią (specjalność nauczycielska)Jazyk výuky: polský
Readaptacja społeczna z pomocą postpenitencjarną (specjalność nauczycielska)Jazyk výuky: polský
Resocjalizacja penitencjarna z probacją (specjalność nauczycielska)Jazyk výuky: polský
Analityka gospodarczaJazyk výuky: polský
Animacja kulturyJazyk výuky: polský
MultimedialnaJazyk výuky: polský
ScenicznaJazyk výuky: polský
Architektura informacjiJazyk výuky: polský
Archiwistyka i elektroniczne zarządzanie dokumentacjąJazyk výuky: polský
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaJazyk výuky: polský
Vztahy s veřejnostíJazyk výuky: polský
Marketing medialnyJazyk výuky: polský
Nowe mediaJazyk výuky: polský
Specjalność medialnaJazyk výuky: polský
Specjalność redaktorskaJazyk výuky: polský
E-edytorstwo i techniki redakcyjneJazyk výuky: polský
E-edytorstwo w nowych mediachJazyk výuky: polský
WydawnictwoJazyk výuky: polský
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychJazyk výuky: polský
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejJazyk výuky: polský
Animacja kultury muzycznejJazyk výuky: polský
Muzyka rozrywkowaJazyk výuky: polský
Prowadzenie zespołówJazyk výuky: polský
Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysoweJazyk výuky: polský
Gospodarka przestrzennaJazyk výuky: polský
Regionální hospodářstvíJazyk výuky: polský
Územní plánováníJazyk výuky: polský
Polityka przestrzenna i urbanistykaJazyk výuky: polský
Strategiczne zarządzanie przestrzeniąJazyk výuky: polský
GrafikaJazyk výuky: polský
Grafika projektowaJazyk výuky: polský
Grafika warsztatowaJazyk výuky: polský
HispanistykaJazyk výuky: polský
Język w przekładzie i komunikacji zawodowejJazyk výuky: polský
Specjalność nauczycielskaJazyk výuky: polský
Specjalność tłumaczeniowaJazyk výuky: polský
Inżynieria nowoczesnych materiałówJazyk výuky: polský
Jazz i muzyka estradowaJazyk výuky: polský
Produkcja muzycznaJazyk výuky: polský
Wykonawstwo instrumentalneJazyk výuky: polský
Wykonawstwo wokalneJazyk výuky: polský
KognitywistykaJazyk výuky: polský
Kreatywność i projektowanie społeczneJazyk výuky: polský
KulturoznawstwoJazyk výuky: polský
Kultura i sztuki wizualneJazyk výuky: polský
Media i kultura popularnaJazyk výuky: polský
Organizacja i zarządzanie wydarzeniami kulturalnymiJazyk výuky: polský
Zarządzanie w kulturzeJazyk výuky: polský
Lingwistyka stosowanaJazyk výuky: polský
Specjalność nauczycielskaJazyk výuky: polský
Specjalność translatorycznaJazyk výuky: polský
Tłumaczenia audiowizualne i artystyczneJazyk výuky: polský
Tłumaczenia specjalistyczne pisemne i ustneJazyk výuky: polský
Logopedia z audiologiąJazyk výuky: polský
Logopedia klinicznaJazyk výuky: polský
SurdologopediaJazyk výuky: polský
Matematyka w finansachJazyk výuky: polský
Matematyka ubezpieczeniowaJazyk výuky: polský
Metody statystyczne w finansachJazyk výuky: polský
Specjalność aktuarialnaJazyk výuky: polský
Specjalność statystycznaJazyk výuky: polský
Migracje i mobilnośćJazyk výuky: polský
Nauczanie matematyki i informatykiJazyk výuky: polský
Nowe mediaJazyk výuky: polský
Komunikacja wizerunkowaJazyk výuky: polský
Social mediaJazyk výuky: polský
PortugalistykaJazyk výuky: polský
Specjalność tłumaczeniowaaaJazyk výuky: polský
Prawno-administracyjnyJazyk výuky: polský
Administracja skarbowa i gospodarczaJazyk výuky: polský
Administracja w procesach globalizacjiJazyk výuky: polský
Służba cywilnaJazyk výuky: polský
Prawno-menedżerskiJazyk výuky: polský
Specjalność biznesowaJazyk výuky: polský
Specjalność menedżerskaJazyk výuky: polský
Prawo międzynarodowe i prawo UEJazyk výuky: polský
Mezinárodní právoJazyk výuky: polský
Prawo Unii EuropejskiejJazyk výuky: polský
Produkcja medialnaJazyk výuky: polský
MultimédiumJazyk výuky: polský
Organizacja produkcji medialnejJazyk výuky: polský
Produkcja dźwiękuJazyk výuky: polský
Produkcja w branży gierJazyk výuky: polský
Produkcja wydarzenia multimedialnegoJazyk výuky: polský
Realizacja filmowo-telewizyjnaJazyk výuky: polský
RomanistykaJazyk výuky: polský
Język francuski biznesuJazyk výuky: polský
Specjalność nauczycielskaJazyk výuky: polský
Specjalność tłumaczeniowaJazyk výuky: polský
Rozwój zasobów ludzkichJazyk výuky: polský
Coaching z elementami psychologiiJazyk výuky: polský
Specjalista do spraw szkoleń i rozwojuJazyk výuky: polský
RusycystykaJazyk výuky: polský
Język rosyjski w biznesieJazyk výuky: polský
Język rosyjski z językiem angielskim w logistyceJazyk výuky: polský
Język rosyjski z językiem angielskim w obsłudze ruchu granicznegoJazyk výuky: polský
Specjalność tłumaczeniowaJazyk výuky: polský
Strategiczne studia wschodnioeuropejskieJazyk výuky: polský
Analityka strategii Europy Środkowej i Południowo-WschodniejJazyk výuky: polský
Analityka strategii Europy Wschodniej (państwa byłego ZSRR)Jazyk výuky: polský
Europa Środkowa i Południowo-WschodniaJazyk výuky: polský
Europa WschodniaJazyk výuky: polský
Technologie cyfrowe w animacji kulturyJazyk výuky: polský
Gry wideo w przemysłach kreatywnychJazyk výuky: polský
Multimedia w promocji dziedzictwa kulturowegoJazyk výuky: polský
Nowoczesne narzędzia w praktykach kulturowychJazyk výuky: polský
Projektowanie na potrzeby rynku gier wideoJazyk výuky: polský
Turystyka i rekreacjaJazyk výuky: polský
Hotelový průmyslJazyk výuky: polský
E-marketing usług turystycznychJazyk výuky: polský
Marketing i zarządzanie w turystyceJazyk výuky: polský
Obsługa ruchu turystycznego na BałkanachJazyk výuky: polský
Planowanie i organizacja turystyki i rekreacjiJazyk výuky: polský
Reakcja ruchowa i zdrowotnaJazyk výuky: polský
Rekreacja i turystyka aktywnaJazyk výuky: polský
Zarządzanie zasobami turystycznymiJazyk výuky: polský
UkrainistykaJazyk výuky: polský
Język ukraiński w biznesieJazyk výuky: polský
Język ukraiński w obsłudze administracyjno-celnej i turystyceJazyk výuky: polský
Specjalność tłumaczeniowaJazyk výuky: polský
Wschodniosłowiańskie studia translatoryczneJazyk výuky: polský
Translatoryczna polsko-rosyjskaJazyk výuky: polský
Translatoryczna polsko-ukraińskaJazyk výuky: polský

Doktorandské studiumvíc »
Archeologie Jazyk výuky: polský
Dějiny Jazyk výuky: polský
Ekonomie a finance Jazyk výuky: polský
Filozofie Jazyk výuky: polský
Fyzikální vědy Jazyk výuky: polský
Lingvistika Jazyk výuky: polský
Matematika Jazyk výuky: polský
Mezinárodní vztahy Jazyk výuky: polský
Pedagogika Jazyk výuky: polský
Právní věda Jazyk výuky: polský
Psychologie Jazyk výuky: polský
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna Jazyk výuky: polský
Literaturoznawstwo Jazyk výuky: polský
Nauki biologiczne Jazyk výuky: polský
Nauki chemiczne Jazyk výuky: polský
Nauki o komunikacji społecznej i mediach Jazyk výuky: polský
Nauki o kulturze i religii Jazyk výuky: polský
Nauki o polityce i administracji publicznej Jazyk výuky: polský
Nauki o zarządzaniu i jakości Jazyk výuky: polský
Nauki o Ziemi i środowisku Jazyk výuky: polský
Nauki socjologiczne Jazyk výuky: polský
Rolnictwo i ogrodnictwo Jazyk výuky: polský
Sztuki muzyczne Jazyk výuky: polský
Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki Jazyk výuky: polský

Postgraduální studiumvíc »
Malířství Jazyk výuky: polský
Účetnictví Jazyk výuky: polskýStudium online
Veřejná správa Jazyk výuky: polský
Administracja Jazyk výuky: polskýStudium online
Analiza danych Jazyk výuky: polský
Archiwistyka Jazyk výuky: polský
Arteterapia z elementami psychologii twórczości Jazyk výuky: polský
Coaching i mentoring Jazyk výuky: polský
Diagnoza i terapia neuropsychologiczna Jazyk výuky: polský
Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie edukacji informatycznej Jazyk výuky: polský
Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli informatyki Jazyk výuky: polský
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (dla osób mających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej) Jazyk výuky: polský
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (dla osób niemających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej) Jazyk výuky: polský
Edukacja włączająca z projektowaniem uniwersalnym w pracy nauczyciela Jazyk výuky: polský
Grafika komputerowa i dtp Jazyk výuky: polský
Grafika wydawnicza Jazyk výuky: polský
Historia i wiedza o społeczeństwie dla nauczycieli Jazyk výuky: polský
Innowacyjne zarządzanie produkcją Jazyk výuky: polský
Kompetencje wychowawcze Jazyk výuky: polský
Kwalifikacyjne studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie informatyki Jazyk výuky: polský
Lider zarządzania kryzysowego Jazyk výuky: polský
Logopedia - studia czterosemestralne Jazyk výuky: polský
Mediacja szkolna i sądowa Jazyk výuky: polský
Menedżer XXI wieku Jazyk výuky: polský
Metodyka i metodologia pracy socjalnej Jazyk výuky: polský
Muzealnictwo Jazyk výuky: polský
Muzykoterapia Jazyk výuky: polský
Nauczanie chemii Jazyk výuky: polský
Nauczanie języka polskiego jako obcego Jazyk výuky: polský
Nauczanie matematyki Jazyk výuky: polský
Neurologopedia Jazyk výuky: polský
Ochrona danych osobowych Jazyk výuky: polský
Ochrona i zarządzanie środowiskiem Jazyk výuky: polský
Pedagogika Marii Montessori Jazyk výuky: polský
Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią osób nieprzystosowanych społecznie Jazyk výuky: polský
Podyplomowe studia doskonalące w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego Jazyk výuky: polský
Podyplomowe Studium Legislacji Jazyk výuky: polský
Podyplomowe Studium Prawa Podatkowego Jazyk výuky: polský
Praktyka edukacji medialnej dla nuczycieli i bibliotekarzy Jazyk výuky: polský
Prawne instrumenty ochrony środowiska Jazyk výuky: polský
Prawo dla tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych Jazyk výuky: polskýStudium online
Prawo pracy i ubezpieczeńs społecznych Jazyk výuky: polský
Programowanie i bazy danych Jazyk výuky: polský
Programowanie i informatyka w szkole Jazyk výuky: polský
Przygotowanie pedagogiczne do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu Jazyk výuky: polský
Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela Jazyk výuky: polský
Psychologia edukacyjna z przygotowaniem pedagogicznym Jazyk výuky: polský
Public relations i marketing medialny Jazyk výuky: polskýStudium online
Radioekologia i monitoring radiacyjny Jazyk výuky: polský
Social media marketing Jazyk výuky: polský
Studia podyplomowe dla nauczycieli języka polskiego za granicą Jazyk výuky: polskýStudium online
Surdologopedia Jazyk výuky: polský
Systemy informacji geograficznej w praktyce Jazyk výuky: polský
Tłumaczenia poświadczone i specjalistyczne - język angielski Jazyk výuky: polskýStudium online
Tłumaczenia ustne (język angielski) Jazyk výuky: polský
Trener biznesu Jazyk výuky: polský
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w wsparcie rodziny Jazyk výuky: polský
Zamówienia publiczne Jazyk výuky: polskýStudium online
Zarządzanie transportem-spedycją-logistyką Jazyk výuky: polský
Zarządzanie w administracji publicznej Jazyk výuky: polský
Zarządzanie zasobami ludzkimi Jazyk výuky: polský

Fakultyvíc »
Ekonomická fakulta
Fakulta chemická
Fakulta umění
Wydział Biologii i Biotechnologii
Wydział Filologiczny
Wydział Filozofii i Socjologii
Wydział Historii i Archeologii
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Wydział Politologii i Dziennikarstwa
Wydział Prawa i Administracji

Mimo městská střediska
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Wydział Zamiejscowy w PuławachPuławy
Maria Curie-Skłodowska University (UMCS) in Lublin is the biggest publicly-funded university east of the Vistula river. As an institution with deep roots in the region, it has been fulfilling its culture- and opinion-forming role and significantly contributing to the creation of knowledge-based economy for nearly 70 years. Up to this date, our Alma Mater has produced over 210,000 graduates. Currently, we are educating over 24,000 undergraduate, graduate, post-graduate and doctoral students.
WWW stránka vysoké školy:
www.umcs.pl

Mapa

YouTube

« návrat - Vysoké školy
Privacy Policy