Vratislav (Wrocław), Polsko

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Druh vysoké školy: zemědělské
Status: veřejné nebo státní

I. stupně bakalářské
Studium
denní
externí
BiologieJazyk výuky: polský
EkonomikaJazyk výuky: polský
Biologia człowiekaJazyk výuky: polský
DietetykaJazyk výuky: polský

I. stupně inženýrské
Studium
denní
externí
BioeconomyJazyk výuky: anglický
BioinformatikaJazyk výuky: polský
BiotechnologieJazyk výuky: polský
Environmentální inženýrstvíJazyk výuky: polský
Geodézie a kartografieJazyk výuky: polský
Geodezja i geoinformatykaJazyk výuky: polský
Geodezja i gospodarka nieruchomościamiJazyk výuky: polský
Geodezja inżynieryjnaJazyk výuky: polský
Inženýrské stavitelstvíJazyk výuky: polský
Ochrana životního prostředíJazyk výuky: polský
StavebnictvíJazyk výuky: polský
ZahradnictvíJazyk výuky: polský
ZemědělstvíJazyk výuky: polský
ZootechnikaJazyk výuky: polský
Hodowla i użytkowanie zwierząt gospodarskichJazyk výuky: polský
Produkcja pasz i doradztwo żywienioweJazyk výuky: polský
Adaptacje do zmian klimatuJazyk výuky: polský
AgroinżynieriaJazyk výuky: polský
Architektura krajobrazuJazyk výuky: polský
Architektura zieleni we wnętrzachJazyk výuky: polský
Kształtowanie i ochrona krajobrazuJazyk výuky: polský
Gospodarka przestrzennaJazyk výuky: polský
Inżynieria i gospodarka wodnaJazyk výuky: polský
Inżynieria i gospodarka wodnaJazyk výuky: polský
Śródlądowe drogi wodneJazyk výuky: polský
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadamiJazyk výuky: polský
Technologia żywności i żywienie człowiekaJazyk výuky: polský
Zarządzanie i inżynieria produkcjiJazyk výuky: polský
Zarządzanie i organizacja produkcjiJazyk výuky: polský
Zarządzanie jakością i analiza żywnościJazyk výuky: polský

první diplom v programech s prodlouženou délkou trvání
Studium
denní
externí
Veterinární lékařstvíJazyk výuky: anglický
Veterinární medicínaJazyk výuky: polský

II. stupně – magisterské
Studium
denní
externí
Technologie potravinJazyk výuky: anglický
BioinformatikaJazyk výuky: polský
Biostatystyka i programowanie bioinformatyczneJazyk výuky: polský
Techniki programistyczne w biologii molekularnejJazyk výuky: polský
BiologieJazyk výuky: polský
Techniki laboratoryjne w biologiiJazyk výuky: polský
BiotechnologieJazyk výuky: polský
Environmentální inženýrstvíJazyk výuky: polský
Gospodarka odpadami i odnawialne źródła energiiJazyk výuky: polský
Inżynieria wodna i melioracyjnaJazyk výuky: polský
Techniki sanitarneJazyk výuky: polský
Geodézie a kartografieJazyk výuky: polský
GeoinformatikaJazyk výuky: polský
Geodezja inżynieryjnaJazyk výuky: polský
Geodezja satelitarnaJazyk výuky: polský
TeledetekcjaJazyk výuky: polský
Wycena nieruchomościJazyk výuky: polský
Inženýrské stavitelstvíJazyk výuky: polský
Bezpieczeństwo ekologiczneJazyk výuky: polský
Bezpieczeństwo i higiena pracyJazyk výuky: polský
Ochrana životního prostředíJazyk výuky: polský
Ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanychJazyk výuky: polský
Zarządzanie ryzykiem środowiskowymJazyk výuky: polský
StavebnictvíJazyk výuky: polský
ZahradnictvíJazyk výuky: polský
Produkcja organicznaJazyk výuky: polský
ZemědělstvíJazyk výuky: polský
AgronomieJazyk výuky: polský
AgroturystykaJazyk výuky: polský
ZootechnikaJazyk výuky: polský
Bezpieczeństwo produkcji żywnościJazyk výuky: polský
Hodowla i użytkowanie zwierząt gospodarskichJazyk výuky: polský
Hodowla zwierząt towarzyszących i wolno żyjącychJazyk výuky: polský
Produkcja pasz i doradztwo żywienioweJazyk výuky: polský
Architektura krajobrazuJazyk výuky: polský
Architektura zieleni we wnętrzachJazyk výuky: polský
Kształtowanie i ochrona krajobrazuJazyk výuky: polský
Biologia człowiekaJazyk výuky: polský
DietetykaJazyk výuky: polský
Gospodarka przestrzennaJazyk výuky: polský
Trh s pozemkyJazyk výuky: polský
Zarządzanie przestrzeniąJazyk výuky: polský
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadamiJazyk výuky: polský
Nakládání s odpademJazyk výuky: polský
Odnawialne źródła energiiJazyk výuky: polský
Technologia żywności i żywienie człowiekaJazyk výuky: polský
Zarządzanie i inżynieria produkcjiJazyk výuky: polský
Zarządzanie i organizacja produkcjiJazyk výuky: polský
Zarządzanie jakością i analiza żywnościJazyk výuky: polský

Doktorandské studiumvíc »
Biotechnologie Jazyk výuky: polský
Veterinární medicína Jazyk výuky: polský
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna Jazyk výuky: polský
Inżynieria lądowa, geodezja i transport Jazyk výuky: polský
Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka Jazyk výuky: polský
Nauki biologiczne Jazyk výuky: polský
Rolnictwo i ogrodnictwo Jazyk výuky: polský
Technologia żywności i żywienia Jazyk výuky: polský
Zootechnika i rybactwo Jazyk výuky: polský

Postgraduální studiumvíc »
AGRO-UNIA Jazyk výuky: polský
Dobra praktyka produkcyjna i higieniczna oraz audytowanie systemów jakości zdrowotnej żywności Jazyk výuky: polský
Ekologiczne i integrowane ogrodnictwo Jazyk výuky: polský
Hodowla koni i jeździectwo Jazyk výuky: polský
MYKO-Med Mykoterapia, uprawa i przetwarzanie grzybów jadalnych i leczniczych Jazyk výuky: polský
Naukowe podstawy treningu koni Jazyk výuky: polský
Nowoczesna produkcja owoców miękkich Jazyk výuky: polský
Ogrodnictwo miejskie Jazyk výuky: polský
Pielęgniarstwo i chów zwierząt towarzyszących Jazyk výuky: polský
Przetwórstwo rolno-spożywcze w gospodarstwie rolnym Jazyk výuky: polský
Psychodietetyka Jazyk výuky: polský
Technologia piwowarstwa Jazyk výuky: polský
Technologia winiarstwa Jazyk výuky: polský
Wycena nieruchomości Jazyk výuky: polský
Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Jazyk výuky: polský
Zarządzanie ośrodkiem jeździeckim Jazyk výuky: polský
Zioła i nutraceutyki Jazyk výuky: polský
Żywienie, dietetyka i sztuka kulinarna Jazyk výuky: polský

Fakultyvíc »
Fakulta veterinárního lékařství
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
WWW stránka vysoké školy:
www.upwr.edu.pl

Mapa

« návrat - Vysoké školy
Privacy Policy