Varšava, Polsko

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Druh vysoké školy: zemědělské
Status: veřejné nebo státní

I. stupně bakalářské
Studium
denní
externí
ŘízeníJazyk výuky: anglický
Food Science – Technology and NutritionJazyk výuky: anglický
Organic Agriculture and Food ProductionJazyk výuky: anglický
BiologieJazyk výuky: polský
EkonomikaJazyk výuky: polský
Finance a účetnictvíJazyk výuky: polský
LogistikaJazyk výuky: polský
PedagogikaJazyk výuky: polský
ŘízeníJazyk výuky: polský
SociologieJazyk výuky: polský
DietetykaJazyk výuky: polský
Ekologiczne rolnictwo i produkcja żywnościJazyk výuky: polský
Informatyka i ekonometriaJazyk výuky: polský
Turystyka i rekreacjaJazyk výuky: polský

I. stupně inženýrské
Studium
denní
externí
BiotechnologieJazyk výuky: anglický
ArchitekturaJazyk výuky: polský
Bezpečnost potravinJazyk výuky: polský
BiotechnologieJazyk výuky: polský
Environmentální inženýrstvíJazyk výuky: polský
InformatikaJazyk výuky: polský
LesnictvíJazyk výuky: polský
Ochrana životního prostředíJazyk výuky: polský
StavebnictvíJazyk výuky: polský
ZahradnictvíJazyk výuky: polský
ZemědělstvíJazyk výuky: polský
ZootechnikaJazyk výuky: polský
Architektura krajobrazuJazyk výuky: polský
Bioinżynieria zwierzątJazyk výuky: polský
Gastronomia i hotelarstwoJazyk výuky: polský
Gospodarka przestrzennaJazyk výuky: polský
Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikichJazyk výuky: polský
Inżynieria ekologicznaJazyk výuky: polský
Inżynieria i gospodarka wodnaJazyk výuky: polský
Inżynieria systemów biotechnicznychJazyk výuky: polský
MeblarstwoJazyk výuky: polský
Ogrodnictwo miejskie i arborystykaJazyk výuky: polský
Technologia biomedycznaJazyk výuky: polský
Technologia drewnaJazyk výuky: polský
Technologia żywności i żywienie człowiekaJazyk výuky: polský
Technologie energii odnawialnejJazyk výuky: polský
Towaroznawstwo i marketing żywnościJazyk výuky: polský
Zarządzanie i inżynieria produkcjiJazyk výuky: polský
Żywienie człowieka i ocena żywnościJazyk výuky: polský

první diplom v programech s prodlouženou délkou trvání
Studium
denní
externí
Veterinární lékařstvíJazyk výuky: anglický
Veterinární medicínaJazyk výuky: polský

II. stupně – magisterské
Studium
denní
externí
Finance a účetnictvíJazyk výuky: anglický
Civil Engineering (Engineering Infrastructure)Jazyk výuky: anglický
Environmental Engineering (Modern Engineering in Water Management)Jazyk výuky: anglický
Environmental Protection (Restoration and Management of Environment)Jazyk výuky: anglický
Forest Information TechnologyJazyk výuky: anglický
Informatics and Econometrics (Big Data Analytics)Jazyk výuky: anglický
Sustainable HorticultureJazyk výuky: anglický
ArchitekturaJazyk výuky: polský
BiologieJazyk výuky: polský
BiotechnologieJazyk výuky: polský
EkonomikaJazyk výuky: polský
Environmentální inženýrstvíJazyk výuky: polský
Finance a účetnictvíJazyk výuky: polský
InformatikaJazyk výuky: polský
LesnictvíJazyk výuky: polský
LogistikaJazyk výuky: polský
Ochrana životního prostředíJazyk výuky: polský
PedagogikaJazyk výuky: polský
ŘízeníJazyk výuky: polský
SociologieJazyk výuky: polský
StavebnictvíJazyk výuky: polský
ZahradnictvíJazyk výuky: polský
ZemědělstvíJazyk výuky: polský
ZootechnikaJazyk výuky: polský
Architektura krajobrazuJazyk výuky: polský
Bioinżynieria zwierzątJazyk výuky: polský
DietetykaJazyk výuky: polský
Gospodarka przestrzennaJazyk výuky: polský
Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikichJazyk výuky: polský
Informatyka i ekonometriaJazyk výuky: polský
Inżynieria ekologicznaJazyk výuky: polský
Inżynieria i gospodarka wodnaJazyk výuky: polský
Technologia drewnaJazyk výuky: polský
Technologia żywności i żywienie człowiekaJazyk výuky: polský
Technologie energii odnawialnejJazyk výuky: polský
Turystyka i rekreacjaJazyk výuky: polský
Zarządzanie i inżynieria produkcjiJazyk výuky: polský
Żywienie człowieka i ocena żywnościJazyk výuky: polský

Doktorandské studiumvíc »
Ekonomie a finance Jazyk výuky: polský
Pedagogika Jazyk výuky: polský
Strojní inženýrství Jazyk výuky: polský
Veterinární medicína Jazyk výuky: polský
Informatyka techniczna i telekomunikacja Jazyk výuky: polský
Inżynieria lądowa, geodezja i transport Jazyk výuky: polský
Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka Jazyk výuky: polský
Nauki biologiczne Jazyk výuky: polský
Nauki leśne Jazyk výuky: polský
Nauki o zarządzaniu i jakości Jazyk výuky: polský
Nauki socjologiczne Jazyk výuky: polský
Rolnictwo i ogrodnictwo Jazyk výuky: polský
Technologia żywności i żywienia Jazyk výuky: polský
Zootechnika i rybactwo Jazyk výuky: polský

MBAvíc »
Zarządzanie w agrobiznesie Jazyk výuky: polský

Postgraduální studiumvíc »
Logistika Jazyk výuky: polský
Administracja i finanse publiczne Jazyk výuky: polský
Biogazownie i biometanownie rolnicze - technologie, uzdatnianie biogazu i wykorzystywanie pozostałości pofermentacyjnej Jazyk výuky: polský
Budownictwo drewniane Jazyk výuky: polský
Budownictwo energooszczędne, audyt energetyczny i ocena energetyczna budynków Jazyk výuky: polský
ESG i transformacja klimatyczna Jazyk výuky: polský
Infrastruktura drogowa w lasach Jazyk výuky: polský
Inspektor ochrony danych i oficer bezpieczeństwa informacji Jazyk výuky: polský
Lean Management i Lean Green Jazyk výuky: polský
Podyplomowe Studia Bankowości i Finansów Jazyk výuky: polský
Podyplomowe Studia Bankowości Spółdzielczej Jazyk výuky: polský
Podyplomowe Studia Rachunkowości Bankowej Jazyk výuky: polský
Podyplomowe studia rachunkowości podatkowej Jazyk výuky: polský
Podyplomowe studia zarządzania finansami przedsiębiorstw Jazyk výuky: polský
Prawo podatkowe - kadry i płace Jazyk výuky: polský
Projektowanie geotechniczne Jazyk výuky: polský
Projektowanie ogrodu z domem rodzinnym Jazyk výuky: polský
Studia podyplomowe controllingu i rachunkowości zarządczej Jazyk výuky: polský
Studia podyplomowe rachunkowości Jazyk výuky: polský
Transport i spedycja Jazyk výuky: polský
Turystyka i edukacja leśna na terenach niezurbanizowanych Jazyk výuky: polský
Zamówienia publiczne Jazyk výuky: polský
Zarządzanie Bankiem Spółdzielczym Jazyk výuky: polský
Zarządzanie BHP w przedsiębiorstwie Jazyk výuky: polský
Zarządzanie nieruchomościami Jazyk výuky: polský
Zarządzanie Ryzykiem Kredytowym w Banku Spółdzielczym Jazyk výuky: polský
Zarządzanie Środowiskiem i Gospodarka Odpadami Jazyk výuky: polský
Zoopsychologia - problemy behawiorystów psów Jazyk výuky: polský

Fakultyvíc »
Ekonomická fakulta
Fakulta lesnická a dřevařská
Fakulta veterinárního lékařství
Wydział Biologii i Biotechnologii
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt
Wydział Inżynierii Produkcji
Wydział Ogrodniczy
Wydział Rolnictwa i Ekologii
Wydział Socjologii i Pedagogiki
Wydział Technologii Drewna
Wydział Technologii Żywności
Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki
Wydział Żywienia Człowieka
WWW stránka vysoké školy:
www.sggw.edu.pl

Mapa

« návrat - Vysoké školy
Privacy Policy