Krakov (Kraków), Polsko

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Druh vysoké školy: zemědělské
Status: veřejné nebo státní

I. stupně bakalářské
Studium
denní
externí
EkonomikaJazyk výuky: polský
Ekonomika agrobiznesuJazyk výuky: polský
ŘízeníJazyk výuky: polský
Zarządzanie w agrobiznesieJazyk výuky: polský

I. stupně inženýrské
Studium
denní
externí
ZemědělstvíJazyk výuky: anglický
Food Processing, Safety and QualityJazyk výuky: anglický
BiotechnologieJazyk výuky: polský
Biotechnologia stosowanaJazyk výuky: polský
Environmentální inženýrstvíJazyk výuky: polský
Inżynieria wodna i sanitarnaJazyk výuky: polský
Geodézie a kartografieJazyk výuky: polský
Geodezja rolna i wycena nieruchomościJazyk výuky: polský
LesnictvíJazyk výuky: polský
Ochrana životního prostředíJazyk výuky: polský
Biotechnologia środowiskowaJazyk výuky: polský
Monitoring środowiska i zagrożenia ekosystemówJazyk výuky: polský
ZahradnictvíJazyk výuky: polský
ZemědělstvíJazyk výuky: polský
ZemědělstvíJazyk výuky: anglický
AgrobiologiaJazyk výuky: polský
AgroekonomiaJazyk výuky: polský
Doradztwo agrotechniczneJazyk výuky: polský
ZootechnikaJazyk výuky: polský
Šlechtění zvířatJazyk výuky: polský
Hodowla i użytkowanie koniJazyk výuky: polský
Hodowla zwierząt towarzyszących i egzotycznychJazyk výuky: polský
Prewencja weterynaryjna i ochrona zdrowia zwierzątJazyk výuky: polský
Architektura krajobrazuJazyk výuky: polský
BiogospodarkaJazyk výuky: polský
Bezpieczeństwo biosanitarneJazyk výuky: polský
Bioinżynieria produkcji pierwotnejJazyk výuky: polský
Ekonomika zrównoważonego rozwojuJazyk výuky: polský
Bioinformatyka i analiza danychJazyk výuky: polský
BioinformatikaJazyk výuky: polský
Analiza danychJazyk výuky: polský
Bioinżynieria zwierzątJazyk výuky: polský
Biologia stosowanaJazyk výuky: polský
Browarnictwo i słodownictwoJazyk výuky: polský
DietetykaJazyk výuky: polský
Etologia i psychologia zwierzątJazyk výuky: polský
Gastronomia i catering dietetycznyJazyk výuky: polský
Gospodarka przestrzennaJazyk výuky: polský
Regionální rozvojJazyk výuky: polský
Inżynieria i gospodarka wodnaJazyk výuky: polský
Inżynieria mechatronicznaJazyk výuky: polský
Mechatronika w systemach produkcyjnychJazyk výuky: polský
Systemy komputerowe w mechatroniceJazyk výuky: polský
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadamiJazyk výuky: polský
Nakládání s odpademJazyk výuky: polský
Odnawialne źródła energiiJazyk výuky: polský
Sztuka ogrodowaJazyk výuky: polský
Technologia roślin leczniczych i prozdrowotnychJazyk výuky: polský
Technologia żywności i żywienie człowiekaJazyk výuky: polský
Technologie potravinJazyk výuky: polský
VýživaJazyk výuky: polský
Biotechnologia żywnościJazyk výuky: polský
Jakość i bezpieczeństwo żywnościJazyk výuky: polský
Transport i logistykaJazyk výuky: polský
Systemy informatyczne w logistyceJazyk výuky: polský
Transport specjalistyczny i spedycjaJazyk výuky: polský
Zarządzanie i inżynieria produkcjiJazyk výuky: polský
Inżynieria systemów produkcyjnychJazyk výuky: polský
Organizacja systemów produkcyjnychJazyk výuky: polský

první diplom v programech s prodlouženou délkou trvání
Studium
denní
externí
Veterinární medicínaJazyk výuky: polský

II. stupně – magisterské
Studium
denní
externí
ZemědělstvíJazyk výuky: anglický
Business Economics/EconomyJazyk výuky: anglický
Environmental and Plant BiotechnologyJazyk výuky: anglický
Environmental Protection/AgroecologyJazyk výuky: anglický
Food EngineeringJazyk výuky: anglický
International Master of Horticultural ScienceJazyk výuky: anglický
BiotechnologieJazyk výuky: polský
Analityka biotechnologicznaJazyk výuky: polský
Biotechnologia stosowanaJazyk výuky: polský
EkonomikaJazyk výuky: polský
Podniková ekonomikaJazyk výuky: anglický
Ekonomika gospodarki żywnościowejJazyk výuky: polský
Zarządzanie i marketing w agrobiznesieJazyk výuky: polský
Environmentální inženýrstvíJazyk výuky: polský
Infrastruktura obszarów wiejskichJazyk výuky: polský
Inżynieria sanitarnaJazyk výuky: polský
Inżynieria wodna i sanitarnaJazyk výuky: polský
Geodézie a kartografieJazyk výuky: polský
GeoinformatikaJazyk výuky: polský
Geodezja rolna i wycena nieruchomościJazyk výuky: polský
LesnictvíJazyk výuky: polský
Biotechnologia i genetyka w leśnictwieJazyk výuky: polský
Geoinformatyka w leśnictwieJazyk výuky: polský
Leśnictwo na terenach zurbanizowanychJazyk výuky: polský
Ochrona ekosystemów leśnychJazyk výuky: polský
Zarządzanie zasobami leśnymiJazyk výuky: polský
Ochrana životního prostředíJazyk výuky: polský
Environment protectionJazyk výuky: anglický
Monitoring ekologiczny środowiskaJazyk výuky: polský
Zagrożenia i ochrona ekosystemówJazyk výuky: polský
ZahradnictvíJazyk výuky: polský
Agroekologia i ochrona roślinJazyk výuky: polský
BioinżynieriaJazyk výuky: polský
Rośliny ozdobneJazyk výuky: polský
Rośliny warzywneJazyk výuky: polský
Sadownictwo i uprawa winorośliJazyk výuky: polský
ZemědělstvíJazyk výuky: polský
ZemědělstvíJazyk výuky: anglický
Ekologické zemědělstvíJazyk výuky: polský
AgrobiologiaJazyk výuky: polský
AgroekonomiaJazyk výuky: polský
Doradztwo agrotechniczneJazyk výuky: polský
ZootechnikaJazyk výuky: polský
Bioengineering in Animal ScienceJazyk výuky: anglický
Akwakultura i ochrona środowiska wodnegoJazyk výuky: polský
Bioinżynieria rozrodu zwierzątJazyk výuky: polský
Hodowla i użytkowanie zwierzątJazyk výuky: polský
Żywienie i dietetyka zwierzątJazyk výuky: polský
Architektura krajobrazuJazyk výuky: polský
BiogospodarkaJazyk výuky: polský
Bezpieczeństwo produkcji pierwotnejJazyk výuky: polský
Inżynieria surowców i bioproduktówJazyk výuky: polský
Towaroznawstwo i systemy jakościJazyk výuky: polský
Bioinżynieria zwierzątJazyk výuky: polský
Biologia stosowanaJazyk výuky: polský
DietetykaJazyk výuky: polský
Etologia i psychologia zwierzątJazyk výuky: polský
Gospodarka przestrzennaJazyk výuky: polský
GeoinformacjaJazyk výuky: polský
Rozwój regionalny i wycena nieruchomościJazyk výuky: polský
Inżynieria i gospodarka wodnaJazyk výuky: polský
Jakość i bezpieczeństwo środowiskaJazyk výuky: polský
Analityka środowiskowaJazyk výuky: polský
Zarządzanie środowiskiemJazyk výuky: polský
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadamiJazyk výuky: polský
Nakládání s odpademJazyk výuky: polský
Odnawialne źródła energiiJazyk výuky: polský
Systemy energetyczne w budynkachJazyk výuky: polský
Sztuka ogrodowaJazyk výuky: polský
Technologia roślin leczniczych i prozdrowotnychJazyk výuky: polský
Technologia żywności i żywienie człowiekaJazyk výuky: polský
Transport i logistykaJazyk výuky: polský
Inżynieria transportu i spedycjaJazyk výuky: polský
Zarządzanie w logistyceJazyk výuky: polský
Winogrodnictwo i enologiaJazyk výuky: polský
Zarządzanie i inżynieria produkcjiJazyk výuky: polský
Inżynieria systemów produkcyjnychJazyk výuky: polský
Organizacja systemów produkcyjnychJazyk výuky: polský

Doktorandské studiumvíc »
Ekonomie a finance Jazyk výuky: polský
Strojní inženýrství Jazyk výuky: polský
Veterinární medicína Jazyk výuky: polský
Inżynieria lądowa, geodezja i transport Jazyk výuky: polský
Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka Jazyk výuky: polský
Nauki biologiczne Jazyk výuky: polský
Nauki leśne Jazyk výuky: polský
Rolnictwo i ogrodnictwo Jazyk výuky: polský
Technologia Żywności i Żywienia Jazyk výuky: polský
Zootechnika i rybactwo Jazyk výuky: polský

MBAvíc »
MBA „Zarządzanie bankiem spółdzielczym” Jazyk výuky: polský

Postgraduální studiumvíc »
Včelařství Jazyk výuky: polský
Bezpieczeństwo suplementów diety oraz żywności wzbogaconej i specjalnego przeznaczenia Jazyk výuky: polský
Biomonitoring procesu biologicznego oczyszczania ścieków i odpadów komunalnych Jazyk výuky: polský
Dyplomowany enolog - Technologia Winiarska i Miodosytnicza Jazyk výuky: polský
Dyplomowany piwowar - technologia browarnicza z elementami techniki Jazyk výuky: polský
Edukacja Przyrodniczo-Leśna Jazyk výuky: polský
Florystyka Jazyk výuky: polský
Integrowana produkcja rolnicza Jazyk výuky: polský
Inżynieryjne zagospodarowanie lasu Jazyk výuky: polský
Odnawialne źródła energii w gospodarce niskoemisyjnej Jazyk výuky: polský
Opiekun zwierząt w ogrodach zoologicznych Jazyk výuky: polský
Praktyczne aspekty przetwarzania danych pozyskanych z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych (BSP) Jazyk výuky: polský
Rolnictwo dla absolwentów kierunków nierolniczych Jazyk výuky: polský
Rolnictwo ekologiczne, produkty tradycyjne i regionalne – produkcja i certyfikacja Jazyk výuky: polský
Rolnictwo precyzyjne Jazyk výuky: polský
Rozwój obszarów wiejskich – aspekty gospodarowania przestrzenią i nieruchomościami oraz geodezyjnego urządzania terenów rolnych i leśnych Jazyk výuky: polský
Rzemieślniczy wyrób żywności tradycyjnej i nowoczesnej Jazyk výuky: polský
Siedliskoznawstwo leśne Jazyk výuky: polský
Studium ochrony przyrody im. Stefana Myczkowskiego Jazyk výuky: polský
Uprawa i wykorzystanie roślin zielarskich i alternatywnych Jazyk výuky: polský
Użytkowanie lasu i transport leśny Jazyk výuky: polský
Zastosowanie współczesnych metod hydrologii w inżynierii i gospodarce wodnej Jazyk výuky: polský
Żywienie Człowieka i Dietetyka Jazyk výuky: polský
Żywienie Człowieka i Dietetyka (studia kwalifikacyjne dla nauczycieli) Jazyk výuky: polský

Fakultyvíc »
Fakulta lesnická a dřevařská
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Wydział Technologii Żywności
WWW stránka vysoké školy:
urk.edu.pl

Mapa

« návrat - Vysoké školy
Privacy Policy