Siedlce, Polsko

Uniwersytet w Siedlcach

Druh vysoké školy: univerzity
Status: veřejné nebo státní

I. stupně bakalářské
Studium
denní
externí
BiologieJazyk výuky: anglický
LogistikaJazyk výuky: anglický
Information SecurityJazyk výuky: anglický
Information Security in Business SectorJazyk výuky: anglický
Information Security in Public AdministrationJazyk výuky: anglický
BiologieJazyk výuky: polský
ChemieJazyk výuky: polský
Analytická chemieJazyk výuky: polský
Nauczanie chemii i przyrodyJazyk výuky: polský
DějinyJazyk výuky: polský
Archiwistyka i biurowość współczesnaJazyk výuky: polský
Nauczanie historii i promocja dziejów ojczystychJazyk výuky: polský
Specjalność kancelaryjno-archiwalnaJazyk výuky: polský
FilologieJazyk výuky: polský
Filologia angielska z uprawnieniami nauczycielskimiJazyk výuky: polský
Język angielski w biznesie z translatorykąJazyk výuky: polský
Języki obce w zarządzaniu i logistyceJazyk výuky: polský
Finance a účetnictvíJazyk výuky: polský
Doradztwo i analityka finansowa dla biznesuJazyk výuky: polský
Rachunkowość i audytJazyk výuky: polský
KriminologieJazyk výuky: polský
LogistikaJazyk výuky: polský
Logistyka w przedsiębiorstwieJazyk výuky: polský
Zarządzanie procesami logistycznymiJazyk výuky: polský
MatematikaJazyk výuky: polský
Matematyka finansowa i aktuarialnaJazyk výuky: polský
Matematyka w finansach i ekonomiiJazyk výuky: polský
Statystyczna analiza danychJazyk výuky: polský
Mezinárodní bezpečnostJazyk výuky: polský
Národní bezpečnostJazyk výuky: polský
Bezpieczeństwo państwaJazyk výuky: polský
Służby policyjneJazyk výuky: polský
Zarządzanie kryzysowe w administracjiJazyk výuky: polský
OšetřovatelstvíJazyk výuky: polský
PedagogikaJazyk výuky: polský
Doradztwo zawodowe i personalneJazyk výuky: polský
Opiekun i wychowawca dzieckaJazyk výuky: polský
Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnejJazyk výuky: polský
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogicznąJazyk výuky: polský
Polská filologieJazyk výuky: polský
Kreatywne pisanie i edycje cyfroweJazyk výuky: polský
Specjalność nauczycielskaJazyk výuky: polský
ŘízeníJazyk výuky: polský
Mezinárodní obchodJazyk výuky: polský
Podnikové vedeníJazyk výuky: polský
Zarządzanie finansami i rachunkowośćJazyk výuky: polský
Vnitřní bezpečnostJazyk výuky: polský
Obrona terytorialna krajuJazyk výuky: polský
Ochrona granic i bezpieczeństwo obszarów przygranicznychJazyk výuky: polský
Výtvarná uměníJazyk výuky: polský
AdministracjaJazyk výuky: polský
Správa podnikuJazyk výuky: polský
Administracja samorządowaJazyk výuky: polský
Administracja w ochronie zdrowiaJazyk výuky: polský
Analityka z diagnostyką molekularnąJazyk výuky: polský
Analiza danychJazyk výuky: polský
Bezpieczeństwo informacyjneJazyk výuky: polský
Bezpieczeństwo informacyjne w administracji publicznejJazyk výuky: polský
Bezpieczeństwo informacyjne w przedsiębiorstwieJazyk výuky: polský
Biologia sądowaJazyk výuky: polský
DietetykaJazyk výuky: polský
Filologia angielskaJazyk výuky: polský
Gospodarka odpadami i recyklingJazyk výuky: polský
Infobrokerstwo i nowoczesna biurowośćJazyk výuky: polský
Instrumentalna analityka chemicznaJazyk výuky: polský
KosmetologiaJazyk výuky: polský
Logopedia z audiologiąJazyk výuky: polský
Ratownictwo medyczneJazyk výuky: polský
Turystyka i rekreacjaJazyk výuky: polský

I. stupně inženýrské
Studium
denní
externí
InformatikaJazyk výuky: polský
Počitačová grafikaJazyk výuky: polský
Mobilne systemy komputeroweJazyk výuky: polský
Programowanie systemów i baz danychJazyk výuky: polský
ZemědělstvíJazyk výuky: polský
AgronomieJazyk výuky: polský
AgrobiznesJazyk výuky: polský
Ochrona środowiska przyrodniczegoJazyk výuky: polský
ZootechnikaJazyk výuky: polský
Šlechtění zvířatJazyk výuky: polský
Ocena i wykorzystanie produktów zwierzęcychJazyk výuky: polský
Profilaktyka zootechniczno-weterynaryjnaJazyk výuky: polský
Profilaktyka zootechniczno-weterynaryjna w utrzymaniu zwierzątJazyk výuky: polský
Gospodarka przestrzennaJazyk výuky: polský
Inżynieria procesów technologicznychJazyk výuky: polský
Technologie informatyczne wspomagające organizację i zarządzanie procesami produkcjiJazyk výuky: polský
Technologie informatyczne wspomagające procesy produkcjiJazyk výuky: polský
Zarządzanie i produkcja żywnościJazyk výuky: polský
Zoopsychologia z animaloterapiąJazyk výuky: polský

první diplom v programech s prodlouženou délkou trvání
Studium
denní
externí
LékařstvíJazyk výuky: polský
PrávoJazyk výuky: polský
Speciální pedagogikaJazyk výuky: polský
Zvláštní výchovná péčeJazyk výuky: polský
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualnąJazyk výuky: polský
Wczesne wspomaganie rozwoju dzieckaJazyk výuky: polský
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaJazyk výuky: polský

II. stupně – magisterské
Studium
denní
externí
MatematikaJazyk výuky: anglický
Aplikovaná matematikaJazyk výuky: anglický
Finanční matematikaJazyk výuky: anglický
ŘízeníJazyk výuky: anglický
Management in LogisticsJazyk výuky: anglický
Small and Medium Enterprise ManagementJazyk výuky: anglický
National SecurityJazyk výuky: anglický
Competitive IntelligenceJazyk výuky: anglický
State SecurityJazyk výuky: anglický
BiologieJazyk výuky: polský
Biologia nauczycielskaJazyk výuky: polský
Biologia sądowaJazyk výuky: polský
Biologia środowiskaJazyk výuky: polský
Biologia z analitykąJazyk výuky: polský
ChemieJazyk výuky: polský
Chemia nauczycielskaJazyk výuky: polský
Chemia stosowanaJazyk výuky: polský
DějinyJazyk výuky: polský
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacjąJazyk výuky: polský
Nauczanie historii i promocja dziejów ojczystychJazyk výuky: polský
Specjalność archiwalno-muzealnaJazyk výuky: polský
FilologieJazyk výuky: polský
Filologia angielska z uprawnieniami nauczycielskimiJazyk výuky: polský
Język angielski w biznesie z translatorykąJazyk výuky: polský
InformatikaJazyk výuky: polský
KriminologieJazyk výuky: polský
LogistikaJazyk výuky: polský
E-commerce w logistyceJazyk výuky: polský
Logistyka w transporcie międzynarodowymJazyk výuky: polský
MatematikaJazyk výuky: polský
Aplikovaná matematikaJazyk výuky: polský
Analityka danychJazyk výuky: polský
Matematyka finansowaJazyk výuky: polský
OšetřovatelstvíJazyk výuky: polský
PedagogikaJazyk výuky: polský
Doradztwo zawodowe i coaching karieryJazyk výuky: polský
Edukacja wieku dziecięcegoJazyk výuky: polský
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społecznąJazyk výuky: polský
Polská filologieJazyk výuky: polský
Kreatywne pisanie i copywritingJazyk výuky: polský
Specjalność nauczycielskaJazyk výuky: polský
Translatoryka i kreacja tekstuJazyk výuky: polský
ŘízeníJazyk výuky: polský
Podnikové vedeníJazyk výuky: polský
Biznes cyfrowyJazyk výuky: polský
Zarządzanie finansami i rachunkowośćJazyk výuky: polský
Zarządzanie procesami biznesowymiJazyk výuky: polský
Vnitřní bezpečnostJazyk výuky: polský
Bezpieczeństwo informacji i cyberprzestrzeniJazyk výuky: polský
Służby bezpieczeństwa wewnętrznegoJazyk výuky: polský
Výtvarná uměníJazyk výuky: polský
ZemědělstvíJazyk výuky: polský
ZootechnikaJazyk výuky: polský
AdministracjaJazyk výuky: polský
Správa podnikuJazyk výuky: polský
Administracja samorządowaJazyk výuky: polský
Administracja w ochronie zdrowiaJazyk výuky: polský
Zarządzanie publiczneJazyk výuky: polský
DietetykaJazyk výuky: polský
Filologia angielskaJazyk výuky: polský
Gospodarka przestrzennaJazyk výuky: polský
LogopediaJazyk výuky: polský
GerontologopediaJazyk výuky: polský
NeurologopediaJazyk výuky: polský
Turystyka i rekreacjaJazyk výuky: polský
Zoopsychologia z animaloterapiąJazyk výuky: polský

Doktorandské studiumvíc »
Dějiny Jazyk výuky: polský
Matematika Jazyk výuky: polský
Pedagogika Jazyk výuky: polský
Literaturoznawstwo Jazyk výuky: polský
Nauki biologiczne Jazyk výuky: polský
Nauki chemiczne Jazyk výuky: polský
Nauki o bezpieczeństwie Jazyk výuky: polský
Nauki o zarzadzaniu i jakości Jazyk výuky: polský
Nauki o zdrowiu Jazyk výuky: polský
Rolnictwo i ogrodnictwo Jazyk výuky: polský
Zootechnika i rybactwo Jazyk výuky: polský

Postgraduální studiumvíc »
Zemědělství Jazyk výuky: polský
Administracja i finanse publiczne Jazyk výuky: polský
Analiza danych – Data Mining Jazyk výuky: polský
Archiwistyka i zarządzanie dokumentami Jazyk výuky: polský
Audyt wewnętrzny i rachunkowość Jazyk výuky: polský
Bezpieczeństwo i higiena pracy Jazyk výuky: polský
Cyberbezpieczeństwo Jazyk výuky: polský
Edukacja samorządowa i sektor non-profit Jazyk výuky: polský
Gospodarka przestrzenna Jazyk výuky: polský
Język polski jako obcy i jako drugi Jazyk výuky: polský
Koordynator do spraw dostępności i projektowania uniwersalnego Jazyk výuky: polský
Kwalifikacyjne kształcenia nauczycieli chemii Jazyk výuky: polský
Logopedia Jazyk výuky: polský
Neurologopedia z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka Jazyk výuky: polský
Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych Jazyk výuky: polský
Ochrona przyrody i zarządzanie obszarami natura 2000 Jazyk výuky: polský
Strategiczne zarządzanie personelem Jazyk výuky: polský
Studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela Jazyk výuky: polský
Studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną Jazyk výuky: polský
Studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie edukacji włączającej Jazyk výuky: polský
Studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej Jazyk výuky: polský
Studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie terapii pedagogicznej Jazyk výuky: polský
Studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka Jazyk výuky: polský
Zarządzanie projektami Jazyk výuky: polský
Zarządzanie środowiskowe Jazyk výuky: polský
Zarządzanie w oświacie Jazyk výuky: polský
Zarządzanie w sporcie Jazyk výuky: polský
Zioła w diecie, profilaktyce i terapii Jazyk výuky: polský

Fakultyvíc »
Fakulta sociálních studií
Wydział Nauk Humanistycznych
Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
Wydział Nauk Rolniczych
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
WWW stránka vysoké školy:
www.uws.edu.pl/

Mapa

« návrat - Vysoké školy
Privacy Policy