Prezentace vysoké školy
Varšava, Polsko

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Druh vysoké školy: pedagogické
Status: veřejné nebo státní

I. stupně bakalářské
Studium
denní
externí
PedagogikaJazyk výuky: polský
Animacja kulturowa z edukacją medialnąJazyk výuky: polský
Animacja społeczno-kulturowa z edukacją kulturalnąJazyk výuky: polský
Edukacja dorosłych z BHPJazyk výuky: polský
Edukacja medialnaJazyk výuky: polský
Pedagogika informatyki i pedagogika zdolnościJazyk výuky: polský
Pedagogika opiekuńczo-wychowawczaJazyk výuky: polský
Psychopedagogika kreatywnościJazyk výuky: polský
Sociální práceJazyk výuky: polský
Praca socjalna na rzecz rodzinyJazyk výuky: polský
Praca socjalna w pomocy społecznejJazyk výuky: polský
SociologieJazyk výuky: polský
Socjologia komunikacji społecznejJazyk výuky: polský
Socjologia kultury - badania i marketingJazyk výuky: polský
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychJazyk výuky: polský
Edukacja plastyczna i media cyfroweJazyk výuky: polský
Edukacja plastyczna z arteterapiąJazyk výuky: polský

II. stupně – magisterské
Studium
denní
externí
PedagogikaJazyk výuky: polský
Doradztwo zawodowe i personalneJazyk výuky: polský
Edukacja zdalna i grafika komputerowaJazyk výuky: polský
Opieka nad dzieckiem i wsparcie społeczneJazyk výuky: polský
Pedagogika korekcyjnaJazyk výuky: polský
Pedagogika kultury i media cyfroweJazyk výuky: polský
Pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimiJazyk výuky: polský
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaJazyk výuky: polský
Pedagogika szkolna i zdolnościJazyk výuky: polský
Zarządzanie w oświacieJazyk výuky: polský
SociologieJazyk výuky: polský
Socjologia mediówJazyk výuky: polský
Socjologia zmiany społecznejJazyk výuky: polský
Speciální pedagogikaJazyk výuky: polský
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualnąJazyk výuky: polský
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmemJazyk výuky: polský
Edukacja integracyjna i włączającaJazyk výuky: polský
LogopediaJazyk výuky: polský
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społecznąJazyk výuky: polský
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną (studia kwalifikacyjne)Jazyk výuky: polský
Profilaktyka społeczna z resocjalizacją sądowąJazyk výuky: polský
Rehabilitacja osób ze sprzężoną niepełnosprawnościąJazyk výuky: polský
Surdopedagogika z terapią pedagogicznąJazyk výuky: polský
Terapia pedagogicznaJazyk výuky: polský
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychJazyk výuky: polský
ArteterapieJazyk výuky: polský
Specjalność artystyczna (malarstwo, grafika, rzeźba)Jazyk výuky: polský
Interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dzieckaJazyk výuky: polský
Interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnościąJazyk výuky: polský

první diplom v programech s prodlouženou délkou trvání
Studium
denní
externí
PsychologieJazyk výuky: polský
Klinická psychologieJazyk výuky: polský
Psychologia wspierania rozwoju i kształceniaJazyk výuky: polský
Stosowana psychologia społecznaJazyk výuky: polský
Speciální pedagogikaJazyk výuky: polský
Zvláštní výchovná péčeJazyk výuky: polský
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualnąJazyk výuky: polský
Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmuJazyk výuky: polský
LogopediaJazyk výuky: polský
SurdopedagogikaJazyk výuky: polský
Terapia pedagogicznaJazyk výuky: polský
TyflopedagogikaJazyk výuky: polský
Wczesne wspomaganie rozwoju dzieckaJazyk výuky: polský
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaJazyk výuky: polský

Doktorandské studiumvíc »
Pedagogika Jazyk výuky: polský
Psychologie Jazyk výuky: polský
Sociologie Jazyk výuky: polský

Postgraduální studiumvíc »
Andragogika specjalna z elementami terapii zajęciowej Jazyk výuky: polský
Arteterapia z elementami terapii pedagogicznej Jazyk výuky: polský
Bezpieczeństwo wewnętrzne i międzynarodowe Jazyk výuky: polský
Coaching, myślenie projektowe i tutoring w edukacji Jazyk výuky: polský
Diagnoza i terapia dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej Jazyk výuky: polský
Dwulatki i trzylatki w przedszkolu: wspomaganie ich rozwoju, wychowanie i kształcenie Jazyk výuky: polský
Edukacja dla bezpieczeństwa Jazyk výuky: polský
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem Jazyk výuky: polský
Edukacja integracyjna i włączająca Jazyk výuky: polský
Grafika Komputerowa i Multimedialna Jazyk výuky: polský
Kształcenie Muzyczno-Ruchowe (taniec-rytmika orffowska-choreoterapia) Jazyk výuky: polský
Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością Jazyk výuky: polský
Logopedia Jazyk výuky: polský
Matematycznie uzdolnione dzieci: diagnoza, wspomaganie rozwoju i edukacja Jazyk výuky: polský
Mediacja sądowa i pozasądowa Jazyk výuky: polský
Metodyka wczesnego nauczania języka obcego Jazyk výuky: polský
Pedagogika resocjalizacyjna z elementami neopenologii Jazyk výuky: polský
Poradnictwo psychologiczne i interwencja kryzysowa Jazyk výuky: polský
Praca z dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze Jazyk výuky: polský
Prawo oświatowe w zarządzaniu szkołą i placówką Jazyk výuky: polský
Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie Jazyk výuky: polský
Psychologia transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego Jazyk výuky: polský
Rehabilitacja osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną i elementami terapii zajęciowej Jazyk výuky: polský
Socjoterapia Jazyk výuky: polský
Studium coachingu Jazyk výuky: polský
Surdopedagogika Jazyk výuky: polský
Terapia Pedagogiczna z edukacją daltońską i elementami systemu Marii Montessori Jazyk výuky: polský
Terapia pedagogiczna ze wsparciem uczniów szczególnie uzdolnionych Jazyk výuky: polský
Terapia uzależnień Jazyk výuky: polský
Tyflopedagogika Jazyk výuky: polský
Usprawnianie Dzieci ze Sprzężoną Niepełnosprawnością Jazyk výuky: polský
Wczesna interwencja - pomoc dziecku i rodzinie Jazyk výuky: polský
Wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci ze złożonymi zaburzeniami oraz wspierania ich rodzin Jazyk výuky: polský
Wsparcie dzieci i młodzieży z trudnościami wychowawczymi i edukacyjnymi Jazyk výuky: polský
Wspomaganie rozwoju dzieci (0-5) w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach Jazyk výuky: polský
Zaawansowana grafika komputerowa i multimedialna Jazyk výuky: polský
Zarządzenie w systemie oświaty Jazyk výuky: polský

Fakultyvíc »
Kolegium Edukacji Artystycznej
Wydział Nauk Pedagogicznych
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

WWW stránka vysoké školy: www.aps.edu.pl

Mapa

YouTube

« návrat - Vysoké školy
Privacy Policy