Varšava, Polsko

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Druh vysoké školy: pedagogické
Status: veřejné nebo státní

I. stupně bakalářské
Studium
denní
externí
PedagogikaJazyk výuky: polský
Animacja społeczno-kulturowaJazyk výuky: polský
Edukacja dorosłych i coaching kariery zawodowejJazyk výuky: polský
Edukacja medialnaJazyk výuky: polský
Psychopedagogika kreatywnościJazyk výuky: polský
Sociální práceJazyk výuky: polský
Praca socjalna w środowisku lokalnymJazyk výuky: polský
Praca socjalna z rodziną (asystentura i poradnictwo)Jazyk výuky: polský
SociologieJazyk výuky: polský
Socjologia komunikacji społecznejJazyk výuky: polský
Socjologia kultury – badania i marketingJazyk výuky: polský
Zvláštní výchovná péčeJazyk výuky: polský
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychJazyk výuky: polský
Specjalność artystycznaJazyk výuky: polský
LogopediaJazyk výuky: polský
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i szkolnaJazyk výuky: polský
Pedagogika zdolności i informatykiJazyk výuky: polský

první diplom v programech s prodlouženou délkou trvání
Studium
denní
externí
PsychologieJazyk výuky: polský
Klinická psychologieJazyk výuky: polský
Psychologia wspierania rozwoju i kształceniaJazyk výuky: polský
Stosowana psychologia społecznaJazyk výuky: polský
Speciální pedagogikaJazyk výuky: polský
Zvláštní výchovná péčeJazyk výuky: polský
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualnąJazyk výuky: polský
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchu – surdopedagogikaJazyk výuky: polský
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzroku – tyflopedagogikaJazyk výuky: polský
Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmuJazyk výuky: polský
Terapia pedagogicznaJazyk výuky: polský
Wczesne wspomaganie rozwoju dzieckaJazyk výuky: polský
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaJazyk výuky: polský

II. stupně – magisterské
Studium
denní
externí
Masters in Children’s Rights and Childhood StudiesJazyk výuky: anglický
PedagogikaJazyk výuky: polský
Edukacja muzyczna i teatralnaJazyk výuky: polský
Edukacja zdalna i grafika komputerowaJazyk výuky: polský
Edukacyjny content design w mediachJazyk výuky: polský
Opiekuńczo-wychowawczaJazyk výuky: polský
Pedagogika pracy i zarządzania zasobami ludzkimiJazyk výuky: polský
Pedagogika resocjalizacyjna z kryminologiąJazyk výuky: polský
Trener grupowy i animator zmiany społecznejJazyk výuky: polský
Sociální práceJazyk výuky: polský
Interwencja kryzysowa w pracy socjalnejJazyk výuky: polský
Mediacje rodzinne i społeczneJazyk výuky: polský
SociologieJazyk výuky: polský
Socjologia mediówJazyk výuky: polský
Socjologia zmiany społecznejJazyk výuky: polský
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychJazyk výuky: polský
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – kontynuacja (dla absolwentów edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych – nauczycielska)Jazyk výuky: polský
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (dla absolwentów kierunków z zakresu edukacji w zakresie sztuk plastycznych lub pokrewnych – nienauczycielska)Jazyk výuky: polský
Interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dzieckaJazyk výuky: polský
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i szkolnaJazyk výuky: polský
Pedagogika zdolności i informatykiJazyk výuky: polský

Doktorandské studiumvíc »
Pedagogika Jazyk výuky: polský
Psychologie Jazyk výuky: polský
Sociologie Jazyk výuky: polský

Postgraduální studiumvíc »
Arteterapia z elementami terapii pedagogicznej Jazyk výuky: polský
Coaching, myślenie projektowe i tutoring w edukacji Jazyk výuky: polský
Diagnoza i terapia dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej Jazyk výuky: polský
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej Jazyk výuky: polský
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną dla nauczycieli przedmiotu/zajęć nieposiadających kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej Jazyk výuky: polský
Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej Jazyk výuky: polský
Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu dla nauczycieli przedmiotu/zajęć nieposiadających kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej Jazyk výuky: polský
Edukacja integracyjna i włączająca Jazyk výuky: polský
Porozumienie bez przemocy (NVC) w edukacji Jazyk výuky: polský
Praca z dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze Jazyk výuky: polský
Psychologia transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego Jazyk výuky: polský
Psychologiczne wsparcie dzieci i młodzieży w kryzysie Jazyk výuky: polský
Rehabilitacja wzroku słabowidzących Jazyk výuky: polský
Socjoterapia Jazyk výuky: polský
Studia Kwalifikacyjne w zakresie przygotowania pedagogicznego Jazyk výuky: polský
Studia Kwalifikacyjne w zakresie przygotowania pedagogicznego dla psychologów Jazyk výuky: polský
Studium coachingu Jazyk výuky: polský
Surdopedagogika dla pedagogów specjalnych Jazyk výuky: polský
Terapia pedagogiczna Jazyk výuky: polský
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcie rodziny Jazyk výuky: polský
Zarządzanie w systemie oświaty Jazyk výuky: polský

WWW stránka vysoké školy:
www.aps.edu.pl

Mapa

« návrat - Vysoké školy
Privacy Policy