Krakov (Kraków), Polsko

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Druh vysoké školy: pedagogické
Status: veřejné nebo státní

I. stupně bakalářské
Studium
denní
externí
Bezpieczeństwo międzynarodowe (pod warunkiem uzyskania zgody MNiSW)Jazyk výuky: anglický
BiologieJazyk výuky: polský
DějinyJazyk výuky: polský
FilozofieJazyk výuky: polský
FyzikaJazyk výuky: polský
GeografieJazyk výuky: polský
MalířstvíJazyk výuky: polský
MatematikaJazyk výuky: polský
Mezinárodní vztahyJazyk výuky: polský
Německá studiaJazyk výuky: polský
PedagogikaJazyk výuky: polský
PolitologieJazyk výuky: polský
Polská filologieJazyk výuky: polský
Sociální politikaJazyk výuky: polský
Sociální práceJazyk výuky: polský
SociologieJazyk výuky: polský
AministracjaJazyk výuky: polský
Architektura informacjiJazyk výuky: polský
Archiwistyka, zarządzanie informacją i infobrokerstwoJazyk výuky: polský
Bezpieczeństwo państwaJazyk výuky: polský
Bezpieczeństwo zdrowotneJazyk výuky: polský
Chemia – nauczyciel chemiiJazyk výuky: polský
DesignJazyk výuky: polský
Digital DesignJazyk výuky: polský
Ekonomia społecznaJazyk výuky: polský
Etyka – mediacje i negocjacjeJazyk výuky: polský
Filologia angielskaJazyk výuky: polský
Filologia hiszpańskaJazyk výuky: polský
Filologia romańskaJazyk výuky: polský
Filologia rosyjskaJazyk výuky: polský
Filologia włoskaJazyk výuky: polský
Geopolityka (pod warunkiem uzyskania zgody MNiSW)Jazyk výuky: polský
GrafikaJazyk výuky: polský
KognitywistykaJazyk výuky: polský
Komunikacja wizualnaJazyk výuky: polský
Kulturoznawstwo i wiedza o mediachJazyk výuky: polský
LogopediaJazyk výuky: polský
Sztuka i edukacjaJazyk výuky: polský
Sztuka i mediaJazyk výuky: polský
Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturoweJazyk výuky: polský
Turystyka i rekreacjaJazyk výuky: polský
Zarządzanie informacją i publikowanie cyfroweJazyk výuky: polský
Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymiJazyk výuky: polský
Zarządzanie w służbach społecznychJazyk výuky: polský

I. stupně inženýrské
Studium
denní
externí
BioinformatikaJazyk výuky: polský
InformatikaJazyk výuky: polský
Inženýrské stavitelstvíJazyk výuky: polský
Ochrana životního prostředíJazyk výuky: polský
Edukacja techniczno-informatycznaJazyk výuky: polský
Gospodarka przestrzennaJazyk výuky: polský

první diplom v programech s prodlouženou délkou trvání
Studium
denní
externí
PrávoJazyk výuky: polský
PsychologieJazyk výuky: polský
Speciální pedagogikaJazyk výuky: polský
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaJazyk výuky: polský

II. stupně – magisterské
Studium
denní
externí
BiologieJazyk výuky: polský
DějinyJazyk výuky: polský
FilozofieJazyk výuky: polský
FyzikaJazyk výuky: polský
GeografieJazyk výuky: polský
InformatikaJazyk výuky: polský
MatematikaJazyk výuky: polský
Mezinárodní vztahyJazyk výuky: polský
Německá a středoevropská studiaJazyk výuky: polský
Německá studiaJazyk výuky: polský
PedagogikaJazyk výuky: polský
PolitologieJazyk výuky: polský
Polská filologieJazyk výuky: polský
Sociální politikaJazyk výuky: polský
Sociální práceJazyk výuky: polský
SociologieJazyk výuky: polský
Speciální pedagogikaJazyk výuky: polský
AministracjaJazyk výuky: polský
Archiwistyka, zarządzanie informacją i infobrokerstwoJazyk výuky: polský
Art & designJazyk výuky: polský
Bezpieczeństwo państwaJazyk výuky: polský
Edukacja techniczno-informatycznaJazyk výuky: polský
Ekonomia społecznaJazyk výuky: polský
Etyka – mediacje i negocjacjeJazyk výuky: polský
Filologia angielskaJazyk výuky: polský
Filologia hiszpańskaJazyk výuky: polský
Filologia romańskaJazyk výuky: polský
Filologia rosyjskaJazyk výuky: polský
Filologia włoskaJazyk výuky: polský
Geopolityka (pod warunkiem uzyskania zgody MNiSW)Jazyk výuky: polský
Gospodarka przestrzennaJazyk výuky: polský
GrafikaJazyk výuky: polský
Kulturoznawstwo i wiedza o mediachJazyk výuky: polský
LogopediaJazyk výuky: polský
Odnowa biologicznaJazyk výuky: polský
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaJazyk výuky: polský
Sztuka i edukacjaJazyk výuky: polský
Sztuka współczesnaJazyk výuky: polský
Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturoweJazyk výuky: polský
Turystyka i rekreacjaJazyk výuky: polský
Zarządzanie informacją i publikowanie cyfroweJazyk výuky: polský

Doktorandské studiumvíc »
Dějiny Jazyk výuky: polský
Filozofie Jazyk výuky: polský
Fyzikální vědy Jazyk výuky: polský
Lingvistika Jazyk výuky: polský
Matematika Jazyk výuky: polský
Pedagogika Jazyk výuky: polský
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna Jazyk výuky: polský
Literaturoznawstwo Jazyk výuky: polský
Nauki biologiczne Jazyk výuky: polský
Nauki o bezpieczeństwie Jazyk výuky: polský
Nauki o polityce i administracji Jazyk výuky: polský
Nauki o Ziemi i środowisku Jazyk výuky: polský
Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki Jazyk výuky: polský

Postgraduální studiumvíc »
Dějiny Jazyk výuky: polský
Geografie Jazyk výuky: polský
Matematika Jazyk výuky: polský
Občanská výchova Jazyk výuky: polský
Vydávání Jazyk výuky: polský
Administracja samorządowa Jazyk výuky: polský
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją Jazyk výuky: polský
Bezpieczeństwo ekologiczne Jazyk výuky: polský
Bezpieczeństwo w obrocie nieruchomościami Jazyk výuky: polský
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa Jazyk výuky: polský
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa z modułem nauczycielskim Jazyk výuky: polský
Biologia molekularna z elementami biotechnologii Jazyk výuky: polský
Biologia w terenie Jazyk výuky: polský
Cracoviana - miasto i region w turystyce Jazyk výuky: polský
Cyberbezpieczeńswo. Prawo i media Jazyk výuky: polský
Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna Jazyk výuky: polský
E-Nauczyciel Jazyk výuky: polský
Edukacja dla bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowe Jazyk výuky: polský
Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu Jazyk výuky: polský
Geoinformacja w edukacji Jazyk výuky: polský
Gimnastyka korekcyjna wczesnej edukacji z promocją zdrowia dla nauczycieli Jazyk výuky: polský
Historia i wiedza o społeczeństwie Jazyk výuky: polský
Innowacyjne metody kształcenia algorytmicznego Jazyk výuky: polský
Kreatywne nowe media w służbach społecznych Jazyk výuky: polský
Kryminalistyka i psychologia kryminalistyczna Jazyk výuky: polský
Leadership w edukacji i biznesie Jazyk výuky: polský
Logopedia Jazyk výuky: polský
Marketing i kreatywna reklama Jazyk výuky: polský
Mediacje i negocjacje Jazyk výuky: polský
Nauczanie biologii w szkole podstawowej Jazyk výuky: polský
Nauczanie języka angielskiego uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych Jazyk výuky: polskýStudium online
Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego Jazyk výuky: polský
Naurologopedia Jazyk výuky: polský
Ochrona danych osobowych w jednostkach administracji publicznej (Inspektor Ochrony Danych) Jazyk výuky: polský
Organizacja i zarządzanie oświatą Jazyk výuky: polský
Pedagogika specjalna - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Jazyk výuky: polský
Pedagogika specjalna - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) Jazyk výuky: polský
Pedagogika społeczno-opiekuńcza, diagnoza i terapia pedagogiczna Jazyk výuky: polský
Polityka społeczna i zarządzanie organizacjami pozarządowymi Jazyk výuky: polský
Prawo dla urzędników nieprawników Jazyk výuky: polský
Prawo i bezpieczeństwo w szkole Jazyk výuky: polský
Prawo inwestycyjno-budowlane Jazyk výuky: polský
Profesjonalny coaching Jazyk výuky: polský
Przedsiębiorczość Jazyk výuky: polský
Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela Jazyk výuky: polský
Przyroda Jazyk výuky: polský
Resocjalizacja i penitencjarystyka Jazyk výuky: polský
Socjoterapia Jazyk výuky: polský
Studia podyplomowe dla tłumaczy pisemnych i ustnych języka niemieckiego Jazyk výuky: polský
Terapia pedagogiczna Jazyk výuky: polský
Totalitaryzm - nazizm - holokaust Jazyk výuky: polský
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Jazyk výuky: polský
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (dla pedagogów specjalnych) Jazyk výuky: polský
Wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życia w rodzinie Jazyk výuky: polský
Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD) - diagnoza, terapia, edukacja i wsparcie Jazyk výuky: polský
Zamówienia publiczne Jazyk výuky: polský
Zarządzanie w służbach społecznych Jazyk výuky: polskýStudium online
Zarządzanie zasobami ludzkimi z elementami coachingu w strukturach zhierarchizowanych Jazyk výuky: polský

Fakultyvíc »
Fakulta sociálních studií
Fakulta umění
Wydział Nauk Humanistycznych
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Wydział Pedagogiki i Psychologii
WWW stránka vysoké školy:
www.up.krakow.pl

Mapa

« návrat - Vysoké školy
Privacy Policy