Čenstochová, Polsko

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Druh vysoké školy: pedagogické
Status: veřejné nebo státní

I. stupně bakalářské
Studium
denní
externí
FyzikaJazyk výuky: anglický
NanotechnologieJazyk výuky: anglický
BiotechnologieJazyk výuky: polský
AgrobiotechnologiaJazyk výuky: polský
Browarnictwo i napoje fermentowaneJazyk výuky: polský
ChemieJazyk výuky: polský
Drug ChemistryJazyk výuky: anglický
Chemia lekówJazyk výuky: polský
Nauczanie chemii i przyrodyJazyk výuky: polský
DějinyJazyk výuky: polský
Vojenská vědaJazyk výuky: polský
Antropologia historycznaJazyk výuky: polský
ArchiwistycznaJazyk výuky: polský
Historia narodów słowiańskichJazyk výuky: polský
NauczycielskaJazyk výuky: polský
EkonomikaJazyk výuky: polský
FilozofieJazyk výuky: polský
Filozofia nauczycielskaJazyk výuky: polský
Filozofia teoretycznaJazyk výuky: polský
Filozofia z komunikacją społecznąJazyk výuky: polský
FyzikaJazyk výuky: polský
NanotechnologieJazyk výuky: polský
Akustyka i realizacja dźwiękuJazyk výuky: polský
Nauczanie fizyki i przyrodyJazyk výuky: polský
MalířstvíJazyk výuky: polský
Malarstwo sztalugoweJazyk výuky: polský
MatematikaJazyk výuky: polský
Analiza danychJazyk výuky: polský
InformatycznaJazyk výuky: polský
Národní bezpečnostJazyk výuky: polský
Mezinárodní bezpečnostJazyk výuky: polský
Bezpieczeństwo państwaJazyk výuky: polský
Německá studiaJazyk výuky: polský
Język niemiecki w obszarach zawodowychJazyk výuky: polský
Nauczycielska (nauczanie języka niemieckiego w szkole podstawowej)Jazyk výuky: polský
Tłumaczenia i języki specjalistyczneJazyk výuky: polský
OšetřovatelstvíJazyk výuky: polský
PedagogikaJazyk výuky: polský
Doradztwo zawodowe i personalneJazyk výuky: polský
Pedagogika opiekuńcza z resocjalizacyjnąJazyk výuky: polský
Terapia pedagogicznaJazyk výuky: polský
PolitologieJazyk výuky: polský
Polská filologieJazyk výuky: polský
Edytorsko-redaktorskaJazyk výuky: polský
Film i realizacja obrazu filmowegoJazyk výuky: polský
NauczycielskaJazyk výuky: polský
Sociální práceJazyk výuky: polský
Case managementJazyk výuky: polský
Poradnictwo i wsparcie osób starszych z niepełnosprawnością i przewlekle chorychJazyk výuky: polský
Praca z rodzinąJazyk výuky: polský
Tělesná výchovaJazyk výuky: polský
NauczycielskaJazyk výuky: polský
AdministracjaJazyk výuky: polský
Analityka i kreatywność społecznaJazyk výuky: polský
Coaching i procesy doradczeJazyk výuky: polský
Diagnozy i konsulting społecznyJazyk výuky: polský
DietetykaJazyk výuky: polský
Dziennikarstwo i kultura mediówJazyk výuky: polský
Dziennikarstwo internetoweJazyk výuky: polský
Media regionalneJazyk výuky: polský
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychJazyk výuky: polský
NauczycielskaJazyk výuky: polský
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejJazyk výuky: polský
NauczycielskaJazyk výuky: polský
Filologia angielskaJazyk výuky: polský
Nauczycielska (nauczanie języka angielskiego w szkole podstawowej)Jazyk výuky: polský
Tłumaczenia i języki specjalistyczneJazyk výuky: polský
Tłumaczeniowa z rozszerzonym językiem chińskim/niemieckim/rosyjskim/francuskimJazyk výuky: polský
Filologia germańska. Kształcenie od podstawJazyk výuky: polský
Język niemiecki zawodowy z językiem angielskimJazyk výuky: polský
Język niemiecki zawodowy z językiem hiszpańskimJazyk výuky: polský
Fotografia i kreacja przekazu wizualnegoJazyk výuky: polský
Fotografia użytkowa/fotografia – kreacja przekazu autorskiegoJazyk výuky: polský
Komunikat wizualny – multimedia/komunikat wizualny – intermediaJazyk výuky: polský
Komunikat wizualny w przestrzeni społecznej/komunikat wizualny – grafika wydawnicza i ekranowaJazyk výuky: polský
GrafikaJazyk výuky: polský
Grafika użytkowaJazyk výuky: polský
Grafika warsztatowaJazyk výuky: polský
IberoznawstwoJazyk výuky: polský
KulturoznawczaJazyk výuky: polský
TurystycznaJazyk výuky: polský
Język niemiecki w obrocie gospodarczym. Kształcenie od podstawJazyk výuky: polský
Kształcenie z rozszerzonym językiem angielskimJazyk výuky: polský
Kształcenie z rozszerzonym językiem francuskimJazyk výuky: polský
KosmetologiaJazyk výuky: polský
Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwaJazyk výuky: polský
Biometria i informatyka śledczaJazyk výuky: polský
Chemia w kryminalistyceJazyk výuky: polský
Muzyka w przestrzeni publicznejJazyk výuky: polský
Animacja artystycznaJazyk výuky: polský
Muzyka estradowaJazyk výuky: polský
Pedagogika międzykulturowa z mediacjąJazyk výuky: polský
PsychoprofilaktykaJazyk výuky: polský
Rachunkowość i podatkiJazyk výuky: polský
Turystyka i rekreacjaJazyk výuky: polský
Obsługa ruchu turystycznegoJazyk výuky: polský
Turystyka aktywna i specjalistycznaJazyk výuky: polský

I. stupně inženýrské
Studium
denní
externí
InformatikaJazyk výuky: polský
Softwarové inženýrstvíJazyk výuky: anglický
Počitačová grafikaJazyk výuky: polský
Softwarové inženýrstvíJazyk výuky: polský
Webové technologieJazyk výuky: polský
Inženýrské stavitelstvíJazyk výuky: polský
Bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczneJazyk výuky: polský
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracyJazyk výuky: polský
Innowacyjne technologie i nowoczesne materiałyJazyk výuky: polský
Design i wzornictwo przemysłoweJazyk výuky: polský
Nano- i bioinnowacje w materiałachJazyk výuky: polský
Virtual PrototypingJazyk výuky: polský a anglickýJazyk výuky: polský a anglický
Inżynieria multimediówJazyk výuky: polský
Film i montaż obrazu filmowegoJazyk výuky: polský
Reżyseria dźwiękuJazyk výuky: polský
Reżyseria obrazuJazyk výuky: polský
Produkcja i marketing żywności (po uzyskaniu zgody Ministra Edukacji i Nauki na prowadzenie kierunku)Jazyk výuky: polský

první diplom v programech s prodlouženou délkou trvání
Studium
denní
externí
FyzioterapieJazyk výuky: polský
PrávoJazyk výuky: polský
Speciální pedagogikaJazyk výuky: polský
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmuJazyk výuky: polský
Resocjalizacja osób niedostosowanych społecznieJazyk výuky: polský
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaJazyk výuky: polský
Psychologia (po uzyskaniu zgody Ministra Edukacji i Nauki na prowadzenie kierunku)Jazyk výuky: polský

II. stupně – magisterské
Studium
denní
externí
FyzikaJazyk výuky: anglický
Nanophysics and NanomaterialsJazyk výuky: anglický
BiotechnologieJazyk výuky: polský
Biotechnologia przemysłowaJazyk výuky: polský
Biotechnologia żywnościJazyk výuky: polský
ChemieJazyk výuky: polský
Drug ChemistryJazyk výuky: anglický
Chemia lekówJazyk výuky: polský
Nauczanie chemii i przyrodyJazyk výuky: polský
DějinyJazyk výuky: polský
Vojenská vědaJazyk výuky: polský
Antropologia historycznaJazyk výuky: polský
ArchiwistycznaJazyk výuky: polský
Historia narodów słowiańskichJazyk výuky: polský
NauczycielskaJazyk výuky: polský
FilozofieJazyk výuky: polský
Filozofia nauczycielskaJazyk výuky: polský
Filozofia nowych mediówJazyk výuky: polský
Filozofia teoretycznaJazyk výuky: polský
FyzikaJazyk výuky: polský
Akustyka i układy audioJazyk výuky: polský
Nanofizyka i nonomateriałyJazyk výuky: polský a anglickýJazyk výuky: polský a anglický
Nauczanie chemii i przyrody1Jazyk výuky: polský
Inženýrské stavitelstvíJazyk výuky: polský
Bezpieczeństwo środowiskaJazyk výuky: polský
Bezpieczeństwo techniczneJazyk výuky: polský
Wywiad gospodarczy i bezpieczeństwo informacjiJazyk výuky: polský
MalířstvíJazyk výuky: polský
Malarstwo sztalugoweJazyk výuky: polský
Malarstwo w architekturze i urbanistyceJazyk výuky: polský
Národní bezpečnostJazyk výuky: polský
Bezpieczeństwo militarneJazyk výuky: polský
Ochrona i obrona interesów bezpieczeństwa państwaJazyk výuky: polský
Německá studiaJazyk výuky: polský
Językoznawstwo teoretyczne i stosowaneJazyk výuky: polský
Literaturoznawstwo z elementami kulturoznawstwaJazyk výuky: polský
Nauczanie języka niemieckiego w szkole podstawowej (wyłącznie dla absolwentów studiów I stopnia filologii germańskiej)Jazyk výuky: polský
Tłumaczenia i języki specjalistyczneJazyk výuky: polský
PedagogikaJazyk výuky: polský
Coaching kariery z doradztwemJazyk výuky: polský
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolnaJazyk výuky: polský
GeragogikaJazyk výuky: polský
Pedagogika opiekuńcza z resocjalizacjąJazyk výuky: polský
Terapia pedagogiczna z elementami tutoringuJazyk výuky: polský
PolitologieJazyk výuky: polský
Geopolityka i konflikty w stosunkach międzynarodowychJazyk výuky: polský
Polityka bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowegoJazyk výuky: polský
Polityka i wielokulturowośćJazyk výuky: polský
Polská filologieJazyk výuky: polský
DziennikarskaJazyk výuky: polský
Edytorsko-redaktorskaJazyk výuky: polský
NauczycielskaJazyk výuky: polský
Promocja literaturyJazyk výuky: polský
Tělesná výchovaJazyk výuky: polský
NauczycielskaJazyk výuky: polský
AdministracjaJazyk výuky: polský
Administracja ochrony i kontroli prawnejJazyk výuky: polský
Administracja samorządowaJazyk výuky: polský
Dziennikarstwo i kultura mediówJazyk výuky: polský
Dziennikarstwo prasowe i radioweJazyk výuky: polský
Rzecznika prasowy i specjalista PRJazyk výuky: polský
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychJazyk výuky: polský
NauczycielskaJazyk výuky: polský
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejJazyk výuky: polský
NauczycielskaJazyk výuky: polský
Filologia angielskaJazyk výuky: polský
Językoznawstwo teoretyczne i stosowaneJazyk výuky: polský
Literaturoznawstwo z elementami kulturoznawstwaJazyk výuky: polský
Nauczanie języka angielskiego w szkole podstawowej (wyłącznie dla absolwentów studiów I stopnia filologii angielskiej)Jazyk výuky: polský
Tłumaczenia i języki specjalistyczneJazyk výuky: polský
Tłumaczeniowa z rozszerzonym lektoratem z języka chińskiegoJazyk výuky: polský
GrafikaJazyk výuky: polský
Grafika użytkowaJazyk výuky: polský
Grafika warsztatowaJazyk výuky: polský
KosmetologiaJazyk výuky: polský
Kultura w mediach i komunikacjiJazyk výuky: polský
Film i nowe media w komunikacji kulturowejJazyk výuky: polský
Teatr i promocja kultury widowiskJazyk výuky: polský
Poradnictwo rozwojowe i pomoc psychologicznaJazyk výuky: polský
Turystyka i rekreacjaJazyk výuky: polský
Cestovní ruchJazyk výuky: polský
Zarządzanie eventamiJazyk výuky: polský
Żywienie człowieka i dietetykaJazyk výuky: polský

Doktorandské studiumvíc »
Dějiny Jazyk výuky: polský
Fyzikální vědy Jazyk výuky: polský
Lingvistika Jazyk výuky: polský
Literaturoznawstwo Jazyk výuky: polský
Nauki chemiczne Jazyk výuky: polský
Sztuki muzyczne Jazyk výuky: polský
Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki Jazyk výuky: polský

Postgraduální studiumvíc »
Tělesná výchova Jazyk výuky: polský
Veřejná správa Jazyk výuky: polský
Vnitřní bezpečnost Jazyk výuky: polský
Bezpieczeństwo i higiena pracy Jazyk výuky: polský
Bezpieczeństwo i jakość żywności Jazyk výuky: polský
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa Jazyk výuky: polský
Dietetyka - poradnictwo żywieniowe Jazyk výuky: polský
Doradztwo zawodowe Jazyk výuky: polský
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu Jazyk výuky: polský
Logopedia Jazyk výuky: polský
Medycyna estetyczna dla lekarzy Jazyk výuky: polský
Nauczanie języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Jazyk výuky: polský
Neurologopedia Jazyk výuky: polský
Ochrona danych osobowych Jazyk výuky: polský
Oligofrenopedagogika - edukacja, rewalidacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Jazyk výuky: polský
Pedagogika tańca Jazyk výuky: polský
Pełnomocnik ds. cyberbezpieczeństwa Jazyk výuky: polský
Podatki i doradztwo podatkowe Jazyk výuky: polský
Podyplomowe studia trenerskie taekwon-do Jazyk výuky: polský
Podyplomowe Uzupełniające Studia Diagnozy i Terapii Logopedycznej Jazyk výuky: polský
Programowanie i bazy danych Jazyk výuky: polský
Przygotowanie pedagogiczne z językiem migowym Jazyk výuky: polský
Psychologia stosowana w bezpieczeństwie narodowym Jazyk výuky: polský
Spectrum Autyzmu. Komunikacja. Diagnoza i terapia Jazyk výuky: polský
Terapia pedagogiczna z arteterapią Jazyk výuky: polský
Terapia pedagogiczna z muzykoterapią i choreoterapią Jazyk výuky: polský
Tyflopedagogika Jazyk výuky: polský
Tyflopedagogika z pismem punktowym Braille'a Jazyk výuky: polský
Wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi Jazyk výuky: polský
Zamówienia publiczne w teorii i praktyce Jazyk výuky: polský
Zarządzanie jednostkami publicznymi Jazyk výuky: polský
Zarządzanie placówką oświatową Jazyk výuky: polský
Zarządzanie podmiotami leczniczymi Jazyk výuky: polský

Fakultyvíc »
Fakulta humanitních studií
Fakulta sociálních studií
Fakulta umění
Fakulta zdravotnických věd
Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych
Wydział Prawa i Ekonomii

WWW stránka vysoké školy:
www.ujd.edu.pl

Mapa

« návrat - Vysoké školy
Privacy Policy