Lodž, Polsko

Uczelnia Nauk Społecznych

Druh vysoké školy: jiné vysoké školy
Status: nestátní

I. stupně bakalářské
Studium
denní
externí
PedagogikaJazyk výuky: polskýStudium online
Animacja kultury i wypoczynkuJazyk výuky: polskýStudium online
Edukacja zdrowotna i profilaktyka społecznaJazyk výuky: polskýStudium online
Metodyka kształcenia zdalnego i hybrydowegoJazyk výuky: polskýStudium online
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodzinąJazyk výuky: polskýStudium online
Resocjalizacja i socjoterapiaJazyk výuky: polskýStudium online
Trening interpersonalny i mediacjeJazyk výuky: polskýStudium online
Vnitřní bezpečnostJazyk výuky: polskýStudium online
Civilní ochranaJazyk výuky: polskýStudium online
Bezpieczeństwo i porządek publicznyJazyk výuky: polskýStudium online
CyberbezpieczeństwoJazyk výuky: polskýStudium online
Zarządzanie kryzysowe i ochrona infrastruktury krytycznejJazyk výuky: polskýStudium online

první diplom v programech s prodlouženou délkou trvání
Studium
denní
externí
PsychologieJazyk výuky: polskýStudium online
Psychologia kliniczna z psychoterapiąJazyk výuky: polskýStudium online
Psychologia wspomagania rozwoju człowieka w cyklu życiaJazyk výuky: polskýStudium online
Speciální pedagogikaJazyk výuky: polskýStudium online
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualnąJazyk výuky: polskýStudium online
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika)Jazyk výuky: polskýStudium online
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika)Jazyk výuky: polskýStudium online
Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmuJazyk výuky: polskýStudium online
Resocjalizacja i socjoterapiaJazyk výuky: polskýStudium online
Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwojuJazyk výuky: polskýStudium online
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaJazyk výuky: polskýStudium online

II. stupně – magisterské
Studium
denní
externí
Národní bezpečnostJazyk výuky: polskýStudium online
Bezpieczeństwo międzynarodowe i przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznymJazyk výuky: polskýStudium online
Bezpieczeństwo militarne i obrona narodowaJazyk výuky: polskýStudium online
Cyberbezpieczeństwo i ochrona informacji niejawnychJazyk výuky: polskýStudium online
Zarządzanie bezpieczeństwemJazyk výuky: polskýStudium online
Zarządzanie kryzysoweJazyk výuky: polskýStudium online
PedagogikaJazyk výuky: polskýStudium online
Edukacja dorosłych z tutoringiemJazyk výuky: polskýStudium online
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowiaJazyk výuky: polskýStudium online
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodzinąJazyk výuky: polskýStudium online
Pedagogika zdrowia z psychodietetykąJazyk výuky: polskýStudium online
Resocjalizacja i socjoterapiaJazyk výuky: polskýStudium online
Zarządzanie w usługach społecznych i edukacyjnychJazyk výuky: polskýStudium online

MBAvíc »
Executive MBA: Agrobiznes Jazyk výuky: polský
Executive MBA: Coaching i Mentoring Jazyk výuky: polský
Executive MBA: Ochrona zdrowia Jazyk výuky: polský
Executive MBA: Ogólny – managerski Jazyk výuky: polský
Executive MBA: Zarządzanie bezpieczeństwem Jazyk výuky: polský
Executive MBA: Zarządzanie w oświacie Jazyk výuky: polský

Postgraduální studiumvíc »
Mezinárodní bezpečnost Jazyk výuky: polský
Zvláštní výchovná péče Jazyk výuky: polský
Bezpieczeństwo i higiena pracy Jazyk výuky: polský
Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych Jazyk výuky: polský
Coaching i mentoring – Akademia Trenera Jazyk výuky: polský
Cyberbezpieczeństwo Jazyk výuky: polský
Doradztwo edukacyjno-zawodowe Jazyk výuky: polský
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) Jazyk výuky: polský
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) Jazyk výuky: polský
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) Jazyk výuky: polský
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu Jazyk výuky: polský
Integracja sensoryczna – diagnoza i terapia Jazyk výuky: polský
Interwencja kryzysowa i wsparcie psychospołeczne Jazyk výuky: polský
Logopedia Jazyk výuky: polský
Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Jazyk výuky: polský
Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej Jazyk výuky: polský
Organizacja i zarządzanie w oświacie Jazyk výuky: polský
Pedagogika korekcyjna – terapia pedagogiczna Jazyk výuky: polský
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza Jazyk výuky: polský
Przygotowanie do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć Jazyk výuky: polský
Przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka obcego Jazyk výuky: polský
Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa Jazyk výuky: polský
Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej Jazyk výuky: polský
Psychologia mediów i reklamy Jazyk výuky: polský
Psychologia sportu Jazyk výuky: polský
Psychologia transportu Jazyk výuky: polský
Psychologia w biznesie Jazyk výuky: polský
Psychotraumatologia Jazyk výuky: polský
Seksuologia kliniczna Jazyk výuky: polský
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Jazyk výuky: polský
Wychowanie do życia w rodzinie Jazyk výuky: polský
Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym Jazyk výuky: polský

Mimo městská střediska
Uczelnia Nauk Społecznych - Filia w Nowym TarguNowy Targ
Uczelnia Nauk Społecznych - Filia w RzeszowieRzeszów
Uczelnia Nauk Społecznych - Filia w WarszawieVaršava

WWW stránka vysoké školy:
www.uns.lodz.pl

Mapa

« návrat - Vysoké školy
Privacy Policy