Jaworzno, Polsko

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Nauk Społecznych w Jaworznie

Druh vysoké školy: jiné vysoké školy
Status: nestátní

Postgraduální studiumvíc »
Koučování a kariérní poradenství Jazyk výuky: polský
Agent celny Jazyk výuky: polský
Asystent osoby niepełnosprawnej i starszej Jazyk výuky: polský
Autokreacja i budowanie wizerunku Jazyk výuky: polský
Bezpieczeństwo antyterrorystyczne Jazyk výuky: polský
Bezpieczeństwo zdrowotne w kosmetologii bioestetycznej Jazyk výuky: polský
CYBERBEZPIECZEŃSTWO Jazyk výuky: polský
Doskonalenie kompetencji wychowawczych – dla nauczycieli Jazyk výuky: polský
Edukacja dla bezpieczeństwa Jazyk výuky: polský
EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Jazyk výuky: polský
EDUKACJA I TERAPIA OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU Jazyk výuky: polský
Edukacja obronna i zarządzanie kryzysowe Jazyk výuky: polský
Hortiterapia Jazyk výuky: polský
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Jazyk výuky: polský
Inspektor ochrony danych osobowych z archiwistyką Jazyk výuky: polský
Język obcy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Jazyk výuky: polský
Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości Jazyk výuky: polský
Logopedia z komunikacją alternatywną Jazyk výuky: polský
Mediacje i negocjacje Jazyk výuky: polský
MENADŻER BEZPIECZEŃSTWA I COMPLIANCE W PRZEDSIĘBIORSTWIE Jazyk výuky: polský
Menadżer bezpieczeństwa informacji z archiwistyką Jazyk výuky: polský
MENADŻER BEZPIECZEŃSTWA W BIZNESIE Jazyk výuky: polský
Menadżer BHP z metodyką Jazyk výuky: polský
Menadżer czasu wolnego i kultury Jazyk výuky: polský
Menadżer turystyki zdrowotnej Jazyk výuky: polský
MIGRACJE I UCHODŹSTWO Jazyk výuky: polský
Naturoterapia z profilaktyką zdrowia Jazyk výuky: polský
Negocjacje kryzysowe i policyjne Jazyk výuky: polský
NEUROPSYCHOLOGIA KLINICZNA Jazyk výuky: polský
Obrona terytorialna Jazyk výuky: polský
PEDAGOGIKA KOREKCYJNA Z SOCJOTERAPIĄ Jazyk výuky: polský
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza Jazyk výuky: polský
PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Z PROFILAKTYKĄ I TERAPIĄ UZALEŻNIEŃ Jazyk výuky: polský
PREWENCJA I ZWALCZANIE HANDLU LUDŹMI Jazyk výuky: polský
Profilaktyka społeczna z elementami wsparcia zawodowego Jazyk výuky: polský
Psychologia dochodzeniowo-śledcza Jazyk výuky: polský
Psychologia przywództwa w praktyce Jazyk výuky: polský
PSYCHOLOGIA ZAGROŻEŃ SPOŁECZNYCH – PROFILAKTYKA I INTERWENCJA Jazyk výuky: polský
TERAPIA PEDAGOGICZNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ Jazyk výuky: polský
Terapia zajęciowa Jazyk výuky: polský
Turystyka uzdrowiskowa i spa Jazyk výuky: polský
Wojsko w systemie bezpieczeństwa państwa Jazyk výuky: polský
Zarządzanie bezpieczeństwem i logistyką w transporcie Jazyk výuky: polský
Zarządzanie bezpieczeństwem państwa Jazyk výuky: polský
Zarządzanie BHP Jazyk výuky: polský
Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego Jazyk výuky: polský
Zarządzanie oświatą Jazyk výuky: polský
Zarządzanie w instytucjach oświaty i kultury Jazyk výuky: polský
Zarządzanie zasobami ludzkimi Jazyk výuky: polský
ZOOPSYCHOLOGIA Jazyk výuky: polský

Fakultyvíc »
Wydział Nauk Społecznych w Jaworznie

Mimo městská střediska
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Nauk Społecznych w BartoszycachBartoszyce
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Nauk Społecznych w GiżyckuGiżycko
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Nauk Społecznych w Jastrzębiu-ZdrojuJastrzębie-Zdrój
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Nauk Społecznych w Koszalinie Koszalin
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Nauk Społecznych w SkoczowieSkoczów
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Studiów Społecznych w GdańskuGdaňsk
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Studiów Społecznych w GliwicachGliwice
logo_szare.jpg

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu jest niepaństwową uczelnią zawodową. Utworzona została w 2004 roku decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

Uczelnia kształci na poziomie wyższych studiów zawodowych na kierunkach:

  • Bezpieczeństwo Narodowe,
  • Bezpieczeństwo Zdrowotne,
  • Bezpieczeństwo Wewnętrzne
  • Pedagogika,
  • Psychologia,
  • Zarządzanie.

W swojej ofercie, poza studiami I i II stopnia, posiada również studia podyplomowe i kursy.

Uczelnia funkcjonuje nie tylko w Poznaniu, ale też w Gdańsku i Gliwicach, gdzie od kilku lat istnieją Wydziały Studiów Społecznych. Ostatnio zostały uruchomione nowe wydziały w Bartoszycach, Giżycku i Jaworznie.

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa jest pierwszą w Polsce i jedną z nielicznych w Europie uczelni, gdzie obszar działalności dydaktyczno - wychowawczej stanowi problematyka bezpieczeństwa. Uczelnia daje studentom możliwość rozwoju osobistego. Absolwenci dysponują takimi kompetencjami, które czynią ich osobami atrakcyjnymi na rynku pracy.

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa już w swojej nazwie celowo i świadomie uwypukliła swoją misję, która jest realizowana poprzez koncepcję szkoły otwartej i przedsiębiorczej, animację środowiska kulturotwórczego, rozwijanie umiejętności praktycznych.

Warto dodać, że Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa jest pierwszą uczelnią wyższą przygotowującą fachowe kadry w zakresie różnych specjalności bezpośrednio i pośrednio związanych z bezpieczeństwem osobistym, publicznym i jego promocją.

WSB.jpg
WWW stránka vysoké školy:
www.wsb.net.pl/

Mapa

« návrat - Vysoké školy
Privacy Policy