Arad, Rumunsko

Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

Druh vysoké školy: univerzity
Status: veřejné nebo státní

Kontakt:

B-dul Revoluţiei, nr. 77,
310130 Arad, România
P. O. BOX 2/158 AR
Tel. +40-257-283010

I. stupně bakalářské
Studium
Administrarea afacerilorJazyk výuky: rumunský
Arte vizualeJazyk výuky: rumunský
Asistenţă socialăJazyk výuky: rumunský
Contabilitate şi informatică de gestiuneJazyk výuky: rumunský
Economia comerţului, turismului şi serviciilorJazyk výuky: rumunský
Educaţie fizică şi sportJazyk výuky: rumunský
Finanţe şi bănciJazyk výuky: rumunský
InformaticăJazyk výuky: rumunský
Ing. produselor alimentareJazyk výuky: rumunský
Ingineria mediuluiJazyk výuky: rumunský
Inginerie şi managementJazyk výuky: rumunský
Limbă şi literaturăJazyk výuky: rumunský
ManagementJazyk výuky: rumunský
MarketingJazyk výuky: rumunský
MatematicăJazyk výuky: rumunský
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolarJazyk výuky: rumunský
PsihologieJazyk výuky: rumunský
Psihopedagogie specialăJazyk výuky: rumunský
Şt. ale comunicăriiJazyk výuky: rumunský
Ştiinţe administrativeJazyk výuky: rumunský
TeologieJazyk výuky: rumunský

II. stupně – magisterské
Studium
Administrarea afacerilor în comerț și turismJazyk výuky: rumunský
Administrarea financiar-contabilă a întreprinderiiJazyk výuky: rumunský
Analiză economică, evaluare de active şi afaceriJazyk výuky: rumunský
Buget public, pieţe financiare şi bănciJazyk výuky: rumunský
Informatică aplicată în ştiinţe, tehnologie şi economieJazyk výuky: rumunský
Ing. produselor alimentareJazyk výuky: rumunský
Ingineria mediuluiJazyk výuky: rumunský
Limbă şi literaturăJazyk výuky: rumunský
Management şi finanţare în administraţia publicăJazyk výuky: rumunský
Ştiinţe administrativeJazyk výuky: rumunský
Strategii și politici de managementJazyk výuky: rumunský
TeologieJazyk výuky: rumunský

Doktorandské studiumvíc »
Teologie Jazyk výuky: rumunský

Fakultyvíc »
Facultatea de Design
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
Facultatea de Inginerie
Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism şi Protecţia Mediului
Facultatea de Stiinte ale Educatiei, Psihologie si Asistenta Sociala
Facultatea de Ştiinte Economice
Facultatea de Ştiinte Exacte
Facultatea de Ştiinte Umaniste si Sociale
Facultatea de Teologie
Universitatea "Aurel Vlaicu" este o comunitate academică distinctă care funcţionează în baza prevederilor Constituţiei României, a legilor şi normativelor referitoare la sistemul de învăţământ. Universitatea "Aurel Vlaicu" respectă şi promovează convenţiile europene privind învăţământul superior. Universitatea dispune de un personal academic cu înaltă pregătire profesională şi dotări de cea mai bună calitate pentru activităţile didactice şi ştiinţifice În prezent universitatea este structurată în 9 Facultăţi cu 9 Departamente şi 11 Centre de cercetare, 3 Institute şi 1 Incubator de afaceri, având 7288 de studenţi, 215 cadre didactice şi 47.903 m2 de suprafaţă de învăţământ, săli de curs şi seminar, laboratoare computerizate de ultima generaţie de tehnologie. Planurile de învăţământ ale tuturor facultăţilor sunt corelate cu Sistemul European de Credite Transferabile (ECTS), astfel încât diplomele, precum şi perioadele de studii pot fi recunoscute în întreaga UE. Prin Programul Erasmus LLP, studenţii pot frecventa pentru o perioadă de timp cursurile unei alte universităţi din ţară sau străinătate. Universitatea garantează recunoaşterea academică completă a tuturor studenţilor Erasmus care iau parte la programul de mobilitate.
Diplomele emise sub egida Ministerului Educaţiei Naţionale sunt recunoscute în ţară şi străinătate.
Studenţilor noştri le sunt asigurate condiţii foarte bune prin:
• posibilitatea obţinerii de burse sociale, de studiu şi de merit, atât pentru studenţii bugetari cât si pentru studenţii cu taxă. Bursele acoperă toate cheltuielile de şcolarizare;
• posibilitatea obţinerii de burse de studiu în străinătate si cuprinderea în proiecte europene (în prezent se află în derulare numeroase proiecte europene privind mobilităţi ale studenţilor UAV) în Germania, Norvegia, Danemarca, Italia, Spania, Portugalia, Franţa, Cehia, Slovacia, Ungaria, Polonia, Finlanda;
• reduceri de tarife pentru transport, manifestări culturale şi sportive;
• cazare în cămine studenţeşti, servirea mesei la cantină;
• tabere studenţeşti gratuite;
• ample şi numeroase activităţi studenţeşti organizate de Liga Studenţilor din UAV.
WWW stránka vysoké školy:
www.uav.ro

Mapa

Privacy Policy