Bratislava, Slovensko

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Druh vysoké školy: technické
Status: veřejné nebo státní

I. stupně bakalářské
Studium
BiotechnologieJazyk výuky: slovenský
Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysleJazyk výuky: slovenský
Aplikovaná mechanikaJazyk výuky: slovenský
Aplikovaná mechanika a mechatronikaJazyk výuky: slovenský
Architektúra a urbanizmusJazyk výuky: slovenský
Automatizácia a informatizácia strojov a procesovJazyk výuky: slovenský
Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstveJazyk výuky: slovenský
Automobily, lode a spaľovacie motoryJazyk výuky: slovenský
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práciJazyk výuky: slovenský
Biotechnológia a potravinárska technológiaJazyk výuky: slovenský
Chémia a medicínska chémiaJazyk výuky: slovenský
Chémia, medicínska chémia a chemické materiályJazyk výuky: slovenský
Chemické a potravinárske stroje a zariadeniaJazyk výuky: slovenský
Chemické inžinierstvoJazyk výuky: slovenský
Chemické technológieJazyk výuky: slovenský
Dizajn výrobkovJazyk výuky: slovenský
Energetické strojárstvoJazyk výuky: slovenský
Geodézia a kartografiaJazyk výuky: slovenský
Hydraulické a pneumatické stroje a zariadeniaJazyk výuky: slovenský
InformatikaJazyk výuky: slovenský
Informatika (konverzný)Jazyk výuky: slovenský
Inžinierske konštrukcie a dopravné stavbyJazyk výuky: slovenský
Inžinierstvo chemických a environmentálnych technológiíJazyk výuky: slovenský
Inžinierstvo životného prostrediaJazyk výuky: slovenský
Krajinná architektúra a krajinné plánovanieJazyk výuky: slovenský
Kvalita produkcieJazyk výuky: slovenský
Kvalita produkcie v strojárskych podnikochJazyk výuky: slovenský
Matematicko-počítačové modelovanieJazyk výuky: slovenský
Materiálové inžinierstvoJazyk výuky: slovenský
MechatronikaJazyk výuky: slovenský
Meranie a skúšobníctvoJazyk výuky: slovenský
Personálna práca v priemyselnom podnikuJazyk výuky: slovenský
Plasty v strojárstve a technológie spracovania plastovJazyk výuky: slovenský
Počítačová podpora výrobných technológiíJazyk výuky: slovenský
Počítačové a komunikačné systémy a sieteJazyk výuky: slovenský
Počítačové a komunikačné systémy a siete (konverzný)Jazyk výuky: slovenský
Počítačové systémy a sieteJazyk výuky: slovenský
PotravinárstvoJazyk výuky: slovenský
Pozemné stavby a architektúraJazyk výuky: slovenský
Priemyselné manažérstvoJazyk výuky: slovenský
Priestorové plánovanieJazyk výuky: slovenský
Procesná a environmentálna technikaJazyk výuky: slovenský
Stavby na tvorbu a ochranu prostrediaJazyk výuky: slovenský
Stavebné inžinierstvoJazyk výuky: slovenský
Strojárske technológie a materiályJazyk výuky: slovenský
Technológia polymérnych materiálovJazyk výuky: slovenský
Technológie a manažérstvo staviebJazyk výuky: slovenský
Tepelné energetické stroje a zariadeniaJazyk výuky: slovenský
Vodné stavby a vodné hospodárstvoJazyk výuky: slovenský
Výrobná a environmentálna technikaJazyk výuky: slovenský
Výrobné systémy a manažérstvo kvalityJazyk výuky: slovenský
Výrobné technológieJazyk výuky: slovenský
Výrobné zariadenia a systémyJazyk výuky: slovenský
Výživa, kozmetika a ochrana zdraviaJazyk výuky: slovenský

II. stupně – magisterské
Studium
ArchitekturaJazyk výuky: slovenský
BiotechnologieJazyk výuky: slovenský
KybernetikaJazyk výuky: slovenský
MikroelektronikaJazyk výuky: slovenský
RobotikaJazyk výuky: slovenský
TelekomunikaceJazyk výuky: slovenský
UrbanismusJazyk výuky: slovenský
Aplikovaná informatikaJazyk výuky: slovenský
Aplikovaná mechatronikaJazyk výuky: slovenský
Architektonické konštrukcie a projektovanieJazyk výuky: slovenský
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysleJazyk výuky: slovenský
Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstveJazyk výuky: slovenský
Chemické inžinierstvoJazyk výuky: slovenský
Chemické technológieJazyk výuky: slovenský
DizajnJazyk výuky: slovenský
ElektroenergetikaJazyk výuky: slovenský
Environmentálna chémia a technológiaJazyk výuky: slovenský
Fyzikálne inžinierstvoJazyk výuky: slovenský
Geodézia a kartografiaJazyk výuky: slovenský
Informačné systémyJazyk výuky: slovenský
Informačné systémy (konverzný)Jazyk výuky: slovenský
Integrovaná bezpečnosťJazyk výuky: slovenský
Inžinierske konštrukcie a dopravné stavbyJazyk výuky: slovenský
Inžinierstvo kvality produkcieJazyk výuky: slovenský
Krajinárstvo a krajinné plánovanieJazyk výuky: slovenský
Matematicko-počítačové modelovanieJazyk výuky: slovenský
Materiálové inžinierstvoJazyk výuky: slovenský
Meracia a informačná technikaJazyk výuky: slovenský
Nosné konštrukcie staviebJazyk výuky: slovenský
Obrábanie a montážJazyk výuky: slovenský
Ochrana materiálov a objektov dedičstvaJazyk výuky: slovenský
Počítačová podpora návrhu a výrobyJazyk výuky: slovenský
Počítačové a komunikačné systémy a sieteJazyk výuky: slovenský
Počítačové a komunikačné systémy a siete (konverzný)Jazyk výuky: slovenský
Potraviny, hygiena, kozmetikaJazyk výuky: slovenský
Pozemné stavby a architektúraJazyk výuky: slovenský
Priemyselné a umelecké zlievarenstvoJazyk výuky: slovenský
Priemyselné manažérstvoJazyk výuky: slovenský
Priestorové plánovanieJazyk výuky: slovenský
Prírodné a syntetické polyméryJazyk výuky: slovenský
RádioelektronikaJazyk výuky: slovenský
Riadenie technologických procesov v chémii a potravinárstveJazyk výuky: slovenský
Softvérové inžinierstvoJazyk výuky: slovenský
Softvérové inžinierstvo (konverzný)Jazyk výuky: slovenský
Spracovanie a aplikácia nekovovJazyk výuky: slovenský
Stavby na ochranu územiaJazyk výuky: slovenský
Stavebné inžinierstvoJazyk výuky: slovenský
Technická chémiaJazyk výuky: slovenský
Technické zariadenia budovJazyk výuky: slovenský
Technológia staviebJazyk výuky: slovenský
Technológie ochrany životného prostrediaJazyk výuky: slovenský
Vodné stavby a vodné hospodárstvoJazyk výuky: slovenský
Výrobné zariadenia a systémyJazyk výuky: slovenský
Výživa a ochrana zdraviaJazyk výuky: slovenský
ZváranieJazyk výuky: slovenský

Doktorandské studiumvíc »
Analytická chemie Jazyk výuky: slovenský
Architektura Jazyk výuky: slovenský
Biochemie Jazyk výuky: slovenský
Biotechnologie Jazyk výuky: slovenský
Kybernetika Jazyk výuky: slovenský
Metrologie Jazyk výuky: slovenský
Mikroelektronika Jazyk výuky: slovenský
Telekomunikace Jazyk výuky: slovenský
Urbanismus Jazyk výuky: slovenský
Anorganická chémia Jazyk výuky: slovenský
Anorganické technológie a materiály Jazyk výuky: slovenský
Aplikovaná informatika Jazyk výuky: slovenský
Aplikovaná matematika Jazyk výuky: slovenský
Aplikovaná mechanika Jazyk výuky: slovenský
Automatizácia a informatizácia procesov Jazyk výuky: slovenský
Automatizácia a riadenie Jazyk výuky: slovenský
Automatizácia a riadenie strojov a procesov Jazyk výuky: slovenský
Časti a mechanizmy strojov Jazyk výuky: slovenský
Chémia a technológia požívatín Jazyk výuky: slovenský
Chémia a technológia životného prostredia Jazyk výuky: slovenský
Chemická fyzika Jazyk výuky: slovenský
Chemické inžinierstvo Jazyk výuky: slovenský
Dizajn Jazyk výuky: slovenský
Dopravná technika Jazyk výuky: slovenský
Elektroenergetika Jazyk výuky: slovenský
Elektrotechnológie a materiály Jazyk výuky: slovenský
Fyzika kondenzovaných látok a akustika Jazyk výuky: slovenský
Fyzikálna chémia Jazyk výuky: slovenský
Fyzikálne inžinierstvo Jazyk výuky: slovenský
Geodézia a kartografia Jazyk výuky: slovenský
Integrovaná bezpečnosť Jazyk výuky: slovenský
Inžinierstvo kvality produkcie Jazyk výuky: slovenský
Jadrová energetika Jazyk výuky: slovenský
Konštrukcie v architektúre Jazyk výuky: slovenský
Krajinárstvo Jazyk výuky: slovenský
Kvalita produkcie Jazyk výuky: slovenský
Makromolekulová chémia Jazyk výuky: slovenský
Materiálové inžinierstvo Jazyk výuky: slovenský
Mechatronika Jazyk výuky: slovenský
Meracia technika Jazyk výuky: slovenský
Obnova architektonického dedičstva Jazyk výuky: slovenský
Odvetvové a prierezové ekonomiky Jazyk výuky: slovenský
Organická chémia Jazyk výuky: slovenský
Organická technológia a technológia palív Jazyk výuky: slovenský
Priemyselné manažérstvo Jazyk výuky: slovenský
Priestorové plánovanie Jazyk výuky: slovenský
Procesná technika Jazyk výuky: slovenský
Programové systémy Jazyk výuky: slovenský
Rádioelektronika Jazyk výuky: slovenský
Riadenie procesov Jazyk výuky: slovenský
Silnoprúdová elektrotechnika Jazyk výuky: slovenský
Spracovanie a aplikácia nekovov Jazyk výuky: slovenský
Strojárske technológie a materiály Jazyk výuky: slovenský
Technológia polymérnych materiálov Jazyk výuky: slovenský
Technológia stavieb Jazyk výuky: slovenský
Teoretická a počítačová chémia Jazyk výuky: slovenský
Teoretická elektrotechnika Jazyk výuky: slovenský
Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb Jazyk výuky: slovenský
Teória a konštrukcie pozemných stavieb Jazyk výuky: slovenský
Teória a technika prostredia budov Jazyk výuky: slovenský
Teória architektúry Jazyk výuky: slovenský
Tepelné a hydraulické stroje a zariadenia Jazyk výuky: slovenský
Vodohospodárske inžinierstvo Jazyk výuky: slovenský
Výrobné stroje a zariadenie Jazyk výuky: slovenský
Výrobné zariadenia a systémy Jazyk výuky: slovenský
WWW stránka vysoké školy:
www.stuba.sk

Mapa

Privacy Policy