Prezentace vysoké školy
Vratislav (Wrocław), Polsko

Dolnoslezská vysoká škola

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Druh vysoké školy: jiné vysoké školy
Status: nestátní

I. stupně bakalářské
Studium
denní
externí
Evropská bezpečnost v krizových situacíchJazyk výuky: český
Speciální pedagogika, pedagogika pro MŠ a učitelství pro 1stupeň ZŠJazyk výuky: český
3D animation & Visual EffectsJazyk výuky: anglický
Computer Science. Computer System Design and Data AnalysisJazyk výuky: anglický
Cultural Animation and Museum StudiesJazyk výuky: anglický
Security StudiesJazyk výuky: anglický
PedagogikaJazyk výuky: polský
Cultural animation and museum studiesJazyk výuky: polský
Edukacja dla bezpieczeństwa i profilaktyka współczesnych zagrożeńJazyk výuky: polský
Pedagog szkolny i doradca zawodowyJazyk výuky: polský
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i elementy socjoterapiiJazyk výuky: polský
Sociální práceJazyk výuky: polský
Asystent rodziny i doradca socjalnyJazyk výuky: polský
Organizacja i animacja działalności wolontariackiejJazyk výuky: polský
Organizacja i wsparcie w pracy socjalnejJazyk výuky: polský
Organizator polityki senioralnejJazyk výuky: polský
Vnitřní bezpečnostJazyk výuky: polský
Bezpieczeństwo państwaJazyk výuky: polský
Cyberbezpieczeństwo i systemy informatyczne w bezpieczeństwieJazyk výuky: polský
Kryminologia z elementami kryminalistykiJazyk výuky: polský
Menedżer bezpieczeństwaJazyk výuky: polský
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnychJazyk výuky: polský
Security studies – studia anglojęzyczneJazyk výuky: polský
Służby policyjne i bezpieczeństwo lokalneJazyk výuky: polský
AdministracjaJazyk výuky: polský
Veřejná správaJazyk výuky: polský
Administracja w biznesieJazyk výuky: polský
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaJazyk výuky: polský
Dziennikarstwo mody i styluJazyk výuky: polský
Dziennikarstwo motoryzacyjneJazyk výuky: polský
Dziennikarstwo muzyczneJazyk výuky: polský
Dziennikarstwo sportoweJazyk výuky: polský
Fotografia i nowe technologieJazyk výuky: polský
Social media i e-PRJazyk výuky: polský
Social media i e-PRJazyk výuky: polský
Human resources i coachingJazyk výuky: polský
Coach i doradcaJazyk výuky: polský
HR Business PartnerJazyk výuky: polský
Talent Acquisition ManagerJazyk výuky: polský
Media design i marketing wizerunkowyJazyk výuky: polský
Big data i prognozowanie trendówJazyk výuky: polský
Marketing internetowy i media mJazyk výuky: polský
Media kreatywneJazyk výuky: polský
3D Animation & Visual EffectsJazyk výuky: polský
Animacja 3d i efekty specjalne dla filmu i gierJazyk výuky: polský
Game DesignJazyk výuky: polský
Sztuki nowoczesne – design nowJazyk výuky: polský
Creative writing – kreatywne pisanieJazyk výuky: polský
Performatyka i filmJazyk výuky: polský
Projektowanie, media, nowe technologieJazyk výuky: polský

I. stupně inženýrské
Studium
denní
externí
Geodézie a kartografieJazyk výuky: polský
GeoinformatikaJazyk výuky: polský
Geodezja gospodarczaJazyk výuky: polský
InformatikaJazyk výuky: polský
Computer Science. Computer System Design and Data AnalysisJazyk výuky: anglický
Programowanie gier komputerowychJazyk výuky: polský
Projektowanie systemów informatycznych i analiza danychJazyk výuky: polský
Zarządzanie projektami informatycznymiJazyk výuky: polský

II. stupně – magisterské
Studium
denní
externí
Řízení bezpečnosti v Evropské UniiJazyk výuky: český
Speciální pedagogika, pedagogika pro MŠ a učitelství pro 1stupeň ZŠJazyk výuky: český
Big Data, Digital Marketing and TrendwatchingJazyk výuky: anglický
Culture and EducationJazyk výuky: anglický
Národní bezpečnostJazyk výuky: polský
Kierowanie działaniami ratowniczymiJazyk výuky: polský
Zarządzanie bezpieczeństwem informacjiJazyk výuky: polský
Zarządzanie bezpieczeństwem w administracji publicznejJazyk výuky: polský
Zarządzanie systemami bezpieczeństwaJazyk výuky: polský
PedagogikaJazyk výuky: polský
Andragogika i doradztwo zawodoweJazyk výuky: polský
Culture and educationJazyk výuky: polský
Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolneJazyk výuky: polský
Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne (formuła otwarta)Jazyk výuky: polský
Manager działań artystycznych i arteterapiaJazyk výuky: polský
Nauczanie języka polskiego jako obcegoJazyk výuky: polský
Pedagogika zdrowia z psychodietetykąJazyk výuky: polský
Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczneJazyk výuky: polský
Przygotowanie i organizacja wczesnej edukacjiJazyk výuky: polský
Terapia pedagogicznaJazyk výuky: polský
PsychologieJazyk výuky: polský
Klinická psychologieJazyk výuky: polský
Psychologia społeczno-wychowawczaJazyk výuky: polský
Psychologia zarządzania w organizacjiJazyk výuky: polský
Sociální práceJazyk výuky: polský
Mediacje i negocjacjeJazyk výuky: polský
Organizator pomocy społecznejJazyk výuky: polský
Praca socjalna z rodzinąJazyk výuky: polský
Speciální pedagogikaJazyk výuky: polský
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną z terapią autyzmuJazyk výuky: polský
Edukacja i rehablitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną z elementami tyflopedagogikiJazyk výuky: polský
Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysowąJazyk výuky: polský
Pedagogika terapeutyczna z elementami tyflopedagogikiJazyk výuky: polský
Pedagogika terapeutyczna z terapią autyzmuJazyk výuky: polský
Surdopedagogika z elementami logopediiJazyk výuky: polský
Terapia zajęciowa z psychomotorykąJazyk výuky: polský
Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka z psychomotorykąJazyk výuky: polský
AdministracjaJazyk výuky: polský
Administracja samorządowaJazyk výuky: polský
Administracja usług społecznychJazyk výuky: polský
Analityka społeczno-gospodarczaJazyk výuky: polský
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaJazyk výuky: polský
Big data, digital marketing and trendwatchingJazyk výuky: polský
Dziennikarstwo i biznes muzycznyJazyk výuky: polský
Dziennikarz i menedżer w sporcieJazyk výuky: polský
Fotografia w multimediachJazyk výuky: polský
Kultura i mediaJazyk výuky: polský
Media i marketing w branży motoryzacyjnejJazyk výuky: polský
Promocja rynku Health & FashionJazyk výuky: polský
Zarządzanie wizerunkiem i e-PRJazyk výuky: polský
Human resources i coachingJazyk výuky: polský
HR ManagerJazyk výuky: polský
Learning & Devolopment ManagerJazyk výuky: polský
Media kreatywneJazyk výuky: polský
Animacja 3d i efekty specjalne dla filmu i gierJazyk výuky: polský
Game DesignJazyk výuky: polský
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaJazyk výuky: polský

první diplom v programech s prodlouženou délkou trvání
Studium
denní
externí
PsychologieJazyk výuky: polský
Psychologia kliniczna i zdrowiaJazyk výuky: polský
Psychologia sądowaJazyk výuky: polský
Psychologia zarządzania i biznesuJazyk výuky: polský
Speciální pedagogikaJazyk výuky: polský
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualnąJazyk výuky: polský
Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysowąJazyk výuky: polský
Pedagogika terapeutycznaJazyk výuky: polský
Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka z psychomotorykąJazyk výuky: polský
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaJazyk výuky: polský
GlottodydaktykaJazyk výuky: polský
Nurty progresywne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (podejście montessoriańskie, szkoły demokratyczne, pedagogika waldorfska, itp.)Jazyk výuky: polský
Projektowanie i organizacja wczesnej edukacjiJazyk výuky: polský
Terapia pedagogicznaJazyk výuky: polský

Doktorandské studiumvíc »
Pedagogika Jazyk výuky: český
Pedagogika Jazyk výuky: anglický
Pedagogika Jazyk výuky: polský
Nauki o poznaniu i komunikacji społecznej Jazyk výuky: polský

Postgraduální studiumvíc »
Administracja samorządowa Jazyk výuky: polský
Akademia biznesu Jazyk výuky: polský
Akademia trenera Jazyk výuky: polský
Aplikacje internetowe i mobilne (on-line) Jazyk výuky: polský
Arteterapia – terapia przez sztukę Jazyk výuky: polský
Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej Jazyk výuky: polský
Coaching z elementami psychologii i zarządzania Jazyk výuky: polský
Cyberbezpieczeństwo Jazyk výuky: polský
Diagnoza i terapia dziecka ze spektrum Aspergera Jazyk výuky: polský
Dialog motywujący Jazyk výuky: polský
Dogoterapia z przygotowaniem pedagogicznym Jazyk výuky: polský
Doradca zawodowy Jazyk výuky: polský
Dziennikarstwo i public relations Jazyk výuky: polský
Edukacja dla bezpieczeństwa (uprawnienia do nauczania przedmiotu w szkole) Jazyk výuky: polský
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (z uprawnieniami do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną) Jazyk výuky: polský
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna Jazyk výuky: polský
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z przygotowaniem pedagogicznym Jazyk výuky: polský
Employer Branding Jazyk výuky: polský
Grafika komputerowa i multimedia Jazyk výuky: polský
Holilider – Integralny Lider Organizacji Przyszłości Jazyk výuky: polský
Inspektor Ochrony Danych Osobowych Jazyk výuky: polský
Integracja sensoryczna i psychomotoryka Jazyk výuky: polský
Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej (+ certyfikacja) Jazyk výuky: polský
Języki i kultura osób niesłyszących Jazyk výuky: polský
Komunikacja w biznesie Jazyk výuky: polský
Kynopsychologia Jazyk výuky: polský
Logopedia (z uprawnieniami do prowadzenia zajęć specjalistycznych w szkole i przedszkolu) Jazyk výuky: polský
Mediacje i negocjacje Jazyk výuky: polský
Organizacja i zarządzanie oświatą Jazyk výuky: polský
Organizacja pomocy społecznej i pracy socjalnej z uwzględnieniem środowisk wielokulturowych Jazyk výuky: polský
Pedagogika lecznicza Jazyk výuky: polský
Pedagogika Montessori w przedszkolu i szkole Jazyk výuky: polský
Pomoc psychologiczna i interwencje systemowe Jazyk výuky: polský
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – interwencja kryzysowa Jazyk výuky: polský
Przygotowanie pedagogiczne Jazyk výuky: polský
Psychodietetyka Jazyk výuky: polský
Psychogerontologia Jazyk výuky: polský
Psychologia nowych technologii Jazyk výuky: polský
Psychologia przywództwa Jazyk výuky: polský
Psychologia reklamy i komunikacji Jazyk výuky: polský
Psychologia rozwoju dziecka i młodzieży Jazyk výuky: polský
Psychologia w biznesie Jazyk výuky: polský
Psychologia w sporcie Jazyk výuky: polský
Psychoterapia neuro-lingwistyczna 4–letnia szkoła psychoterapeutyczna Jazyk výuky: polský
Psychoterapia zaburzeń w odżywianiu Jazyk výuky: polský
Relaksacja w edukacji Jazyk výuky: polský
Socjoterapia (z uprawnieniami do prowadzenia zajęć specjalistycznych) Jazyk výuky: polský
Systemy informacji geograficznej Jazyk výuky: polský
Sztuki nowoczesne Jazyk výuky: polský
Tester oprogramowania dla aplikacji mobilnych i serwerowych Jazyk výuky: polský
Użytkowe wykorzystanie psiego węchu Jazyk výuky: polský
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Jazyk výuky: polský
Zarządzanie kryzysowe w samorządzie terytorialnym Jazyk výuky: polský
Zarządzanie projektami unijnymi w placówce oświatowej Jazyk výuky: polský
Zarządzanie zasobami ludzkimi Jazyk výuky: polský

Fakultyvíc »
Wydział Nauk Pedagogicznych
Wydział Nauk Społecznych i Technicznych

Mimo městská střediska
Dolnośląska Szkoła Wyższa - Wydział Zamiejscowy w KłodzkuKłodzko
Dolnoslezská vysoká škola je již mnoho let uváděna v žebříčcích jako nejlepší soukromá vysoká škola s magisterským studiem v Dolním Slezsku a jako jedna z nejlepších v Polsku. Díky tomu, že škola je oprávněna udělovat titul doktor a docent, poskytuje vzdělávání od bakalářského studia až po studium doktorské. Vědecko-didaktické vyučování je zajišťováno významnými vědeckými pracovníky a také odborníky, praktiky a se školou spolupracujícími specialisty. Probíhá na základě autorských, mnohokrát oceněných vzdělávacích programů, v souladu s mezinárodními standardy. Studenti mají možnost zahájit studium v zahraničí a absolvovat stáž v rámci programu ERASMUS+. Škola garantuje přehledný systém stálých poplatků a pestrou nabídku stipendijních fondů, dále pomoc Kariérní kanceláře s přípravou dokumentů před pracovním pohovorem a bezplatnou pomoc psychologa a tutora po celou dobu studia.

Mapa

« návrat - Vysoké školy
Privacy Policy