Ženeva, Švýcarsko

Université de Genève

Druh vysoké školy: Universitäre Hochschulen
Status: veřejné nebo státní

I. stupně bakalářské
Studium
Langue, littérature et civilisation allemandesJazyk výuky: německý
Langue et littérature anglaisesJazyk výuky: anglický
Langue, littérature et culture hipaniquesJazyk výuky: španělský
BiochemieJazyk výuky: francouzský
BiologieJazyk výuky: francouzský
ChemieJazyk výuky: francouzský
FilozofieJazyk výuky: francouzský
Historie starověkuJazyk výuky: francouzský
JazykovědaJazyk výuky: francouzský
MatematikaJazyk výuky: francouzský
PsychologieJazyk výuky: francouzský
SociologieJazyk výuky: francouzský
Zubní lékařstvíJazyk výuky: francouzský
Archéologie classiqueJazyk výuky: francouzský
Archéologie préhistoriqueJazyk výuky: francouzský
Archéologie préhistorique et anthropologieJazyk výuky: francouzský
Communication multilingueJazyk výuky: francouzský
DroitJazyk výuky: francouzský
Economie et managementJazyk výuky: francouzský
ÉducationJazyk výuky: francouzský
Éducation orientation éducation et formationJazyk výuky: francouzský
Éducation orientation enseignement primaireJazyk výuky: francouzský
Egyptologie et copteJazyk výuky: francouzský
Etudes classiquesJazyk výuky: francouzský
Etudes mésopotamiennesJazyk výuky: francouzský
Français Langue EtrangèreJazyk výuky: francouzský
Géographie et environnementJazyk výuky: francouzský
Histoire de l'artJazyk výuky: francouzský
Histoire et anthropologie des religionsJazyk výuky: francouzský
Histoire et civilisation du Moyen AgeJazyk výuky: francouzský
Histoire généraleJazyk výuky: francouzský
Histoire-économie-sociétéJazyk výuky: francouzský
Informatique pour les sciences humainesJazyk výuky: francouzský
Langue et littérature arméniennesJazyk výuky: francouzský
Langue et Littérature françaisesJazyk výuky: francouzský
Langue et littérature grecquesJazyk výuky: francouzský
Langue et littérature latinesJazyk výuky: francouzský
Langue, littérature et civilisation arabesJazyk výuky: francouzský
Langue, littérature et civilisation chinoisesJazyk výuky: francouzský
Langue, littérature et civilisation grecques modernesJazyk výuky: francouzský
Langue, littérature et civilisation japonaisesJazyk výuky: francouzský
Langue, littérature et civilisation russesJazyk výuky: francouzský
Langues et littératures françaises et latines médiévalesJazyk výuky: francouzský
Littérature comparéeJazyk výuky: francouzský
Mathématiques, informatique et sciences numériquesJazyk výuky: francouzský
Médecine humaineJazyk výuky: francouzský
MusicologieJazyk výuky: francouzský
PhysiqueJazyk výuky: francouzský
PsycholinguistiqueJazyk výuky: francouzský
Relations internationalesJazyk výuky: francouzský
Sciences biomédicalesJazyk výuky: francouzský
Sciences de la Terre et de l'envrironnementJazyk výuky: francouzský
Sciences informatiquesJazyk výuky: francouzský
Sciences pharmaceutiquesJazyk výuky: francouzský
Sciences politiquesJazyk výuky: francouzský
Systèmes d'information et science des servicesJazyk výuky: francouzský
Langue et littérature italiennesJazyk výuky: italský

II. stupně – magisterské
Studium
Civil and Criminal LawJazyk výuky: německý a francouzskýJazyk výuky: německý a francouzský
Economic LawJazyk výuky: německý a francouzskýJazyk výuky: německý a francouzský
German LiteratureJazyk výuky: německý
German studiesJazyk výuky: německý
International and European LawJazyk výuky: německý a francouzskýJazyk výuky: německý a francouzský
LawJazyk výuky: německý a francouzskýJazyk výuky: německý a francouzský
Public LawJazyk výuky: německý a francouzskýJazyk výuky: německý a francouzský
TheologyJazyk výuky: německý
EkonomieJazyk výuky: anglický
FilozofieJazyk výuky: anglický
FyzikaJazyk výuky: anglický
Genderová studiaJazyk výuky: anglický
NeurovědyJazyk výuky: anglický
SociologieJazyk výuky: anglický
Správa podnikuJazyk výuky: anglický
StatistikaJazyk výuky: anglický
AstrophysicsJazyk výuky: anglický
Business AnalyticsJazyk výuky: anglický
Chemical BiologyJazyk výuky: anglický
Commodity TradingJazyk výuky: anglický
Découverte et développement clinique du médicamentJazyk výuky: anglický
Droit humanitaire international et droits humainsJazyk výuky: anglický
Droit international dans les conflits armésJazyk výuky: anglický
Droits de l'enfantJazyk výuky: anglický
English StudiesJazyk výuky: anglický
Etudes oecuméniquesJazyk výuky: anglický
Global EalthJazyk výuky: anglický
Gouvernance européenne et internationalJazyk výuky: anglický
Innovation, Human Development and sustainabilityJazyk výuky: anglický
International Economic and Social HistoryJazyk výuky: anglický
Interprètes de conférenceJazyk výuky: anglický
Justice transitionnelleJazyk výuky: anglický
Médecine dentaire esthétique microinvasiveJazyk výuky: anglický
Political and Cultural GeographyJazyk výuky: anglický
Political Economy of CapitalismJazyk výuky: anglický
Quantitative MarketingJazyk výuky: anglický
Règlement international des différentsJazyk výuky: anglický
Responsabilité sociale des entreprisesJazyk výuky: anglický
Sécurité globale et résolution des conflitsJazyk výuky: anglický
Sécurité internationale et européenneJazyk výuky: anglický
Standardization, Social Regulation and Sustainable DevelopmentJazyk výuky: anglický
Strategic and International ManagementJazyk výuky: anglický
The Internet of ThingsJazyk výuky: anglický
ToxicologieJazyk výuky: anglický
Wealth ManagementJazyk výuky: anglický
Langue, littérature et culture hispaniquesJazyk výuky: španělský
BiochemieJazyk výuky: francouzský
BiologieJazyk výuky: francouzský
ChemieJazyk výuky: francouzský
Daňové právoJazyk výuky: francouzský
FilozofieJazyk výuky: francouzský
Historie starověkuJazyk výuky: francouzský
InformatikaJazyk výuky: francouzský
JazykovědaJazyk výuky: francouzský
MatematikaJazyk výuky: francouzský
PolitologieJazyk výuky: francouzský
PsychologieJazyk výuky: francouzský
Střední vzděláníJazyk výuky: francouzský
Vědy o ZemiJazyk výuky: francouzský
Základní vzděláníJazyk výuky: francouzský
Zubní lékařstvíJazyk výuky: francouzský
Action humanitaireJazyk výuky: francouzský
Archéologie classiqueJazyk výuky: francouzský
Archéologie préhistoriqueJazyk výuky: francouzský
Biologie oraleJazyk výuky: francouzský
Biomedical SciencesJazyk výuky: francouzský
Classical StudiesJazyk výuky: francouzský
Communication and Media SciencesJazyk výuky: francouzský
Computer ScienceJazyk výuky: francouzský
Conference InterpretingJazyk výuky: francouzský
Conservation du patrimoine et muséologieJazyk výuky: francouzský
Culures et sociétésJazyk výuky: francouzský
Développement territorialJazyk výuky: francouzský
Didactique du français langue premièreJazyk výuky: francouzský
Digital Systems and ServicesJazyk výuky: francouzský
DroitJazyk výuky: francouzský
Droit civil et pénalJazyk výuky: francouzský
Droit de l'action publiqueJazyk výuky: francouzský
Droit économiqueJazyk výuky: francouzský
Droit international et européenJazyk výuky: francouzský
Early Childhooh Special EucationJazyk výuky: francouzský
Economie, politique et sociétésJazyk výuky: francouzský
Education - Adult EducationJazyk výuky: francouzský
Éducation - Analyse et intervention dans les systèmes éducatifsJazyk výuky: francouzský
Education - Psychoeducational Approaches to DisabilitiesJazyk výuky: francouzský
Education internationale et rechercheJazyk výuky: francouzský
Egyptologie et copteJazyk výuky: francouzský
Enseignement spécialiséJazyk výuky: francouzský
EthnomusicologieJazyk výuky: francouzský
Etudes africainesJazyk výuky: francouzský
Etudes asiatiquesJazyk výuky: francouzský
Études avancées en santé publiqueJazyk výuky: francouzský
Etudes est-asiatiquesJazyk výuky: francouzský
Etudes médiévalesJazyk výuky: francouzský
Etudes mésopotamiennesJazyk výuky: francouzský
European Studies Option Economics, Politics and SocietiesJazyk výuky: francouzský
European Studies Option Institutions, Law and SocietiesJazyk výuky: francouzský
Français Langue EtrangèreJazyk výuky: francouzský
Histoire de l'artJazyk výuky: francouzský
Histoire des religionsJazyk výuky: francouzský
Histoire généraleJazyk výuky: francouzský
Histoire générale avec spécialisation en production des savoirs historiquesJazyk výuky: francouzský
Histoire transnationaleJazyk výuky: francouzský
Informatique pour les sciences humainesJazyk výuky: francouzský
Institutions, droit et sociétésJazyk výuky: francouzský
Interprétation de conférenceJazyk výuky: francouzský
ItalienJazyk výuky: francouzský
Langue et littérature arméniennesJazyk výuky: francouzský
Langue et Littérature françaisesJazyk výuky: francouzský
Langue et littérature grecquesJazyk výuky: francouzský
Langue et littérature italiennesJazyk výuky: francouzský
Langue et littérature latinesJazyk výuky: francouzský
Langue, littérature et civilisation arabesJazyk výuky: francouzský
Langue, littérature et civilisation chinoisesJazyk výuky: francouzský
Langue, littérature et civilisation japonaisesJazyk výuky: francouzský
Langue, littérature et civilisation russesJazyk výuky: francouzský
Littérature comparéeJazyk výuky: francouzský
LogopédieJazyk výuky: francouzský
Management et technologies des systèmes d'informationJazyk výuky: francouzský
Management stratégique des institutions de santéJazyk výuky: francouzský
Management, ressources humaines et carrièresJazyk výuky: francouzský
Mathématiques et sciences informatiquesJazyk výuky: francouzský
Médecine cliniqueJazyk výuky: francouzský
Médecine humaineJazyk výuky: francouzský
MicrobiologieJazyk výuky: francouzský
Moyen-OrientJazyk výuky: francouzský
MusicologieJazyk výuky: francouzský
NeuropsychologieJazyk výuky: francouzský
Neuropsychologie cliniqueJazyk výuky: francouzský
PharmacieJazyk výuky: francouzský
Pharmacie hospitalièreJazyk výuky: francouzský
PhysiqueJazyk výuky: francouzský
Political ScienceJazyk výuky: francouzský
Psychologie de la santéJazyk výuky: francouzský
Psychothérapie cognitivo-comportementaleJazyk výuky: francouzský
Psychothérapie comportementale et cognitiveJazyk výuky: francouzský
Psychothérapie psychanalytiqueJazyk výuky: francouzský
Public ManagementJazyk výuky: francouzský
Russie - Europe médianeJazyk výuky: francouzský
Sciecnes de l'Antiquité avec spécialisation en langue et littérature latinesJazyk výuky: francouzský
Sciences biomédicalesJazyk výuky: francouzský
Sciences de l'AntiquitéJazyk výuky: francouzský
Sciences de l'environnementJazyk výuky: francouzský
Sciences de la terre et de l'environnementJazyk výuky: francouzský
Sciences et organisation de la santéJazyk výuky: francouzský
Sciences et technologies de l'apprentissage et de la formationJazyk výuky: francouzský
Sécurité de l'informationJazyk výuky: francouzský
Sécurité globale et résolution de conflitsJazyk výuky: francouzský
Socio-EconomicsJazyk výuky: francouzský
Specialised translationJazyk výuky: francouzský
Systèmes et services numériquesJazyk výuky: francouzský
Théories, pratiques et dispositifs de formations d'enseignantsJazyk výuky: francouzský
Traduction et technologiesJazyk výuky: francouzský
Traitement informatique multilingueJazyk výuky: francouzský
Translation Option Specialized Translation, Focus on Legal TranslationJazyk výuky: francouzský

Doktorandské studiumvíc »
German Studies Jazyk výuky: německý
Multilingual Computeur Treatment Jazyk výuky: německý
Translation Studies Jazyk výuky: německý
Biochemie Jazyk výuky: anglický
Biologie Jazyk výuky: anglický
Ekonometrie Jazyk výuky: anglický
Ekonomie Jazyk výuky: anglický
Neurovědy Jazyk výuky: anglický
Sociální psychologie Jazyk výuky: anglický
Biomedical Sciences Jazyk výuky: anglický
English studies Jazyk výuky: anglický
Political Economy Jazyk výuky: anglický
Prehistoric Archaeology Jazyk výuky: anglický
Aménagement et urbanisme Jazyk výuky: francouzský
Arabic Studies Jazyk výuky: francouzský
Armenian studies Jazyk výuky: francouzský
Art History Jazyk výuky: francouzský
Arts in History and Civilization of the Middle Ages Jazyk výuky: francouzský
Astronomy and Astrophysics Jazyk výuky: francouzský
Bioinformatics Jazyk výuky: francouzský
Bioinformatique Jazyk výuky: francouzský
Business Administration Jazyk výuky: francouzský
Chemistry Jazyk výuky: francouzský
Chinese Studies Jazyk výuky: francouzský
Classical Archeology Jazyk výuky: francouzský
Communication and Media Sciences Jazyk výuky: francouzský
Conference Interpreting Jazyk výuky: francouzský
Cristallographics Jazyk výuky: francouzský
Droit Jazyk výuky: francouzský
Earth Sciences Jazyk výuky: francouzský
Economic and Social History Jazyk výuky: francouzský
Economics Jazyk výuky: francouzský
Ecumenical Sciences Jazyk výuky: francouzský
Educational Sciences Jazyk výuky: francouzský
Egyptology and Coptic Jazyk výuky: francouzský
Environmental Studies Jazyk výuky: francouzský
Environnement et développement durable Jazyk výuky: francouzský
Finance Jazyk výuky: francouzský
French as a Foreign Language Jazyk výuky: francouzský
French Language and Literature Jazyk výuky: francouzský
Gender Studies Jazyk výuky: francouzský
Geography Jazyk výuky: francouzský
Greek Language and Literature Jazyk výuky: francouzský
Histoire de l'Antiquité Jazyk výuky: francouzský
Histoire générale Jazyk výuky: francouzský
History of Religions Jazyk výuky: francouzský
Informatic Jazyk výuky: francouzský
Information Systems Jazyk výuky: francouzský
Italian Studies Jazyk výuky: francouzský
Japanese Studies Jazyk výuky: francouzský
Language and Civilization of Mesopotamia Jazyk výuky: francouzský
Language Therapy Jazyk výuky: francouzský
Langue, littérature et civilisation portugaise Jazyk výuky: francouzský
Latin Language and Literature Jazyk výuky: francouzský
Linguistics Jazyk výuky: francouzský
Littérature comparée Jazyk výuky: francouzský
Mathematics Jazyk výuky: francouzský
Medical Sciences Jazyk výuky: francouzský
Medicine Jazyk výuky: francouzský
Medieval French and Latin Studies Jazyk výuky: francouzský
Modern Greek Studies Jazyk výuky: francouzský
Musicology Jazyk výuky: francouzský
Pharmaceutical Sciences Jazyk výuky: francouzský
Philologie classique Jazyk výuky: francouzský
Philosophy Jazyk výuky: francouzský
Physics Jazyk výuky: francouzský
Political Science Jazyk výuky: francouzský
Population Studies Jazyk výuky: francouzský
Portuguese Studies Jazyk výuky: francouzský
Psychology Jazyk výuky: francouzský
Russian Studies Jazyk výuky: francouzský
Sociology Jazyk výuky: francouzský
Statistics Jazyk výuky: francouzský

MBAvíc »
Správa podniku Jazyk výuky: anglický
WWW stránka vysoké školy:
www.unige.ch/

Mapa

Privacy Policy