Prezentace vysoké školy
Poznaň, Polsko

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

Druh vysoké školy: jiné vysoké školy
Status: nestátní

Kontakt:

ul. Elizy Orzeszkowej 1
60-778 Poznań
Dziekanat:
tel. 61/ 865-02-21 wew. 12
Rekrutacja:
tel. 61/ 670-33-11
lub 662-22-11-33

I. stupně bakalářské
Studium
denní
externí
Národní bezpečnostJazyk výuky: polský
Veřejná bezpečnostJazyk výuky: polský
AntyterroryzmJazyk výuky: polský
Bezpieczeństwo informacji – cyberterroryzmJazyk výuky: polský
BHP i ochrona przeciwpożarowaJazyk výuky: polský
Detektywistyka i wywiad gospodarczyJazyk výuky: polský
Obrona terytorialna i obrona cywilnaJazyk výuky: polský
Specjalność policyjnaJazyk výuky: polský
Specjalność wojskowaJazyk výuky: polský
Zarządzanie bezpieczeństwem narodowymJazyk výuky: polský
Zarządzanie kryzysoweJazyk výuky: polský
PedagogikaJazyk výuky: polský
Animacja kultury z arteterapiąJazyk výuky: polský
Animacja rozwoju osobistego - coaching, mentoring i tutoringJazyk výuky: polský
LogopediaJazyk výuky: polský
Pedagogika małego dzieckaJazyk výuky: polský
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i socjoterapiaJazyk výuky: polský
Pedagogika pracy z BHPJazyk výuky: polský
Pedagogika rodziny – asystent rodziny i osoby starszejJazyk výuky: polský
Pedagogika zdrowia z psychodietetykąJazyk výuky: polský
Resocjalizacja i pedagogika penitencjarnaJazyk výuky: polský
Terapia zajęciowaJazyk výuky: polský
PsychologieJazyk výuky: polský
CyberpsychologiaJazyk výuky: polský
NeuropsychologiaJazyk výuky: polský
Psychologia emocjiJazyk výuky: polský
Psychologia kryminalistyczno – śledczaJazyk výuky: polský
Psychologia mediacji i negocjacjiJazyk výuky: polský
Psychologia penitencjarnaJazyk výuky: polský
Psychologia służb mundurowychJazyk výuky: polský
Psychologia social mediówJazyk výuky: polský
Psychologia sytuacji kryzysowychJazyk výuky: polský
Psychologia w biznesie i zarządzaniuJazyk výuky: polský
ŘízeníJazyk výuky: polský
Audyt i kontrola jakości zarządzaniaJazyk výuky: polský
Coaching i przywództwo w biznesieJazyk výuky: polský
Ergonomia i projektowanie form użytkowychJazyk výuky: polský
Marketing i zarządzanie sprzedażąJazyk výuky: polský
Menadżer bezpieczeństwa w biznesieJazyk výuky: polský
Negocjacje i mediacje biznesoweJazyk výuky: polský
Psychologia w zarządzaniu biznesemJazyk výuky: polský
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji oraz BHPJazyk výuky: polský
Zarządzanie kadrami – outsourcing HRJazyk výuky: polský
Zarządzanie produktem i markąJazyk výuky: polský
Bezpieczeństwo zdrowotneJazyk výuky: polský
ArteterapieJazyk výuky: polský
Bezpieczeństwo żywności i żywieniaJazyk výuky: polský
BHP i ochrona przeciwpożarowaJazyk výuky: polský
BioterroryzmJazyk výuky: polský
Catering w dietetyceJazyk výuky: polský
Ergonomia w bezpieczeństwie pracyJazyk výuky: polský
Opieka nad osobą starsząJazyk výuky: polský
Psychodietetyka – trener personalnyJazyk výuky: polský
Psychoprofilaktyka zdrowiaJazyk výuky: polský
Terapia zajęciowaJazyk výuky: polský
Zarządzanie sekretariatem w placówkach zdrowiaJazyk výuky: polský

II. stupně – magisterské
Studium
denní
externí
Národní bezpečnostJazyk výuky: polský
Veřejná bezpečnostJazyk výuky: polský
Audyt i bezpieczeństwo informacji z archiwistykąJazyk výuky: polský
Bezpieczeństwo militarneJazyk výuky: polský
Bezpieczeństwo portów lotniczychJazyk výuky: polský
Detektywistyka i wywiadJazyk výuky: polský
Edukacja i promocja bezpieczeństwa BHPJazyk výuky: polský
Kryminalistyka śledczaJazyk výuky: polský
Mediacje i negocjacje w sytuacjach kryzysowychJazyk výuky: polský
Obrona terytorialna i obrona cywilnaJazyk výuky: polský
Systemy jakości w zarządzaniu bezpieczeństwemJazyk výuky: polský
PsychologieJazyk výuky: polský
Komunikacja i kreowanie wizerunku publicznegoJazyk výuky: polský
NeuropsychologiaJazyk výuky: polský
Psychologia edukacji pozytywnejJazyk výuky: polský
Psychologia konfliktu i przemocyJazyk výuky: polský
Psychologia kultury bezpieczeństwaJazyk výuky: polský
Psychologia reklamyJazyk výuky: polský
Psychologia sądowa i penitencjarnaJazyk výuky: polský
Psychologia zagrożeń społecznychJazyk výuky: polský
PsychoonkologiaJazyk výuky: polský
Seksuologia społecznaJazyk výuky: polský

Postgraduální studiumvíc »
Koučování a kariérní poradenství Jazyk výuky: polský
Agent celny Jazyk výuky: polský
Asystent osoby niepełnosprawnej i starszej Jazyk výuky: polský
Autokreacja i budowanie wizerunku Jazyk výuky: polský
Bezpieczeństwo antyterrorystyczne Jazyk výuky: polský
Bezpieczeństwo zdrowotne w kosmetologii bioestetycznej Jazyk výuky: polský
Doskonalenie kompetencji wychowawczych – dla nauczycieli Jazyk výuky: polský
Edukacja dla bezpieczeństwa Jazyk výuky: polský
Edukacja i rewalidacja osób niepełnosprawnych w tym osób z autyzmem i zespołem aspargera Jazyk výuky: polský
Edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – oligofrenopedagogika (3 semestry) Jazyk výuky: polský
Edukacja obronna i zarządzanie kryzysowe Jazyk výuky: polský
Handel ludźmi Jazyk výuky: polský
Hortiterapia Jazyk výuky: polský
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Jazyk výuky: polský
Inspektor ochrony danych osobowych z archiwistyką Jazyk výuky: polský
Język obcy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Jazyk výuky: polský
Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości Jazyk výuky: polský
Logopedia z komunikacją alternatywną Jazyk výuky: polský
Mediacje i negocjacje Jazyk výuky: polský
Menadżer bezpieczeństwa informacji z archiwistyką Jazyk výuky: polský
Menadżer bhp z metodyką Jazyk výuky: polský
Menadżer czasu wolnego i kultury Jazyk výuky: polský
Menadżer turystyki zdrowotnej Jazyk výuky: polský
Menedżer bezpieczeństwa w biznesie Jazyk výuky: polský
Migracje i uchodźctwo Jazyk výuky: polský
Naturoterapia z profilaktyką zdrowia Jazyk výuky: polský
Negocjacje kryzysowe i policyjne Jazyk výuky: polský
Obrona terytorialna Jazyk výuky: polský
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza Jazyk výuky: polský
Profilaktyka społeczna z elementami wsparcia zawodowego Jazyk výuky: polský
Psychologia dochodzeniowo-śledcza Jazyk výuky: polský
Psychologia przywództwa w praktyce Jazyk výuky: polský
Resocjalizacja z profilaktyką i terapią uzależnień Jazyk výuky: polský
Socjoterapia Jazyk výuky: polský
Terapia psychopedagogiczna w szkole podstawowej Jazyk výuky: polský
Terapia zajęciowa Jazyk výuky: polský
Turystyka uzdrowiskowa i SPA Jazyk výuky: polský
Wojsko w systemie bezpieczeństwa państwa Jazyk výuky: polský
Zarządzanie bezpieczeństwem i logistyką w transporcie Jazyk výuky: polský
Zarządzanie bezpieczeństwem państwa Jazyk výuky: polský
Zarządzanie BHP Jazyk výuky: polský
Zarządzanie kryzysowe w Systemie Bezpieczeństwa Narodowego Jazyk výuky: polský
Zarządzanie oświatą Jazyk výuky: polský
Zarządzanie w instytucjach oświaty i kultury Jazyk výuky: polský
Zarządzanie zasobami ludzkimi Jazyk výuky: polský
Zoopsychologia Jazyk výuky: polský

Fakultyvíc »
Wydział Studiów Społecznych w Poznaniu

Mimo městská střediska
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Filia w GliwicachGliwice
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Filia w BartoszycachBartoszyce
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Filia w GdańskuGdaňsk
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Filia w GiżyckuGiżycko
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Filia w Jastrzębiu ZdrojuJastrzębie Zdrój
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Filia w JaworznieJaworzno
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Filia w SkoczowieSkoczów

WWW stránka vysoké školy: www.wsb.net.pl/, rekrutacja.wsb.net.pl

Mapa

« návrat - Vysoké školy
Privacy Policy