Prezentace vysoké školy
Skoczów, Polsko

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Filia w Skoczowie

Druh vysoké školy: jiné vysoké školy
Status: nestátní

Postgraduální studiumvíc »
Koučování a kariérní poradenství Jazyk výuky: polský
Agent celny Jazyk výuky: polský
Asystent osoby niepełnosprawnej i starszej Jazyk výuky: polský
Autokreacja i budowanie wizerunku Jazyk výuky: polský
Bezpieczeństwo antyterrorystyczne Jazyk výuky: polský
Bezpieczeństwo zdrowotne w kosmetologii bioestetycznej Jazyk výuky: polský
Doskonalenie kompetencji wychowawczych – dla nauczycieli Jazyk výuky: polský
Edukacja dla bezpieczeństwa Jazyk výuky: polský
Edukacja i rewalidacja osób niepełnosprawnych w tym osób z autyzmem i zespołem aspargera Jazyk výuky: polský
Edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – oligofrenopedagogika Jazyk výuky: polský
Edukacja obronna i zarządzanie kryzysowe Jazyk výuky: polský
Handel ludźmi Jazyk výuky: polský
Hortiterapia Jazyk výuky: polský
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Jazyk výuky: polský
Inspektor ochrony danych osobowych z archiwistyką Jazyk výuky: polský
Język obcy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Jazyk výuky: polský
Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości Jazyk výuky: polský
Logopedia z komunikacją alternatywną Jazyk výuky: polský
Mediacje i negocjacje Jazyk výuky: polský
Menadżer bezpieczeństwa informacji z archiwistyką Jazyk výuky: polský
Menadżer BHP z metodyką Jazyk výuky: polský
Menadżer czasu wolnego i kultury Jazyk výuky: polský
Menadżer turystyki zdrowotnej Jazyk výuky: polský
Menedżer bezpieczeństwa w biznesie Jazyk výuky: polský
Migracje i uchodźctwo Jazyk výuky: polský
Naturoterapia z profilaktyką zdrowia Jazyk výuky: polský
Negocjacje kryzysowe i policyjne Jazyk výuky: polský
Obrona terytorialna Jazyk výuky: polský
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza Jazyk výuky: polský
Profilaktyka społeczna z elementami wsparcia zawodowego Jazyk výuky: polský
Psychologia dochodzeniowo-śledcza Jazyk výuky: polský
Psychologia przywództwa w praktyce Jazyk výuky: polský
Resocjalizacja z profilaktyką i terapią uzależnień Jazyk výuky: polský
Socjoterapia Jazyk výuky: polský
Terapia psychopedagogiczna w szkole podstawowej Jazyk výuky: polský
Terapia zajęciowa Jazyk výuky: polský
Turystyka uzdrowiskowa i spa Jazyk výuky: polský
Wojsko w systemie bezpieczeństwa państwa Jazyk výuky: polský
Zarządzanie bezpieczeństwem i logistyką w transporcie Jazyk výuky: polský
Zarządzanie bezpieczeństwem państwa Jazyk výuky: polský
Zarządzanie BHP Jazyk výuky: polský
Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego Jazyk výuky: polský
Zarządzanie oświatą Jazyk výuky: polský
Zarządzanie w instytucjach oświaty i kultury Jazyk výuky: polský
Zarządzanie zasobami ludzkimi Jazyk výuky: polský

Mimo městská střediska
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Filia w GliwicachGliwice
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Filia w BartoszycachBartoszyce
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Filia w GdańskuGdaňsk
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Filia w GiżyckuGiżycko
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Filia w Jastrzębiu ZdrojuJastrzębie Zdrój
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Filia w JaworznieJaworzno
WWW stránka vysoké školy: www.wsb.net.pl, rekrutacja.wsb.net.pl

Mapa

« návrat - Vysoké školy
Privacy Policy