Bělehrad, Srbsko

Alfa Univerzitet

Druh vysoké školy: univerzity
Status: nestátní

Kontakt:

Палмира Тољатија 3, 11070 Нови Београд
Tel: 011 2697 891, 2699 039

Doktorandské studiumvíc »
Међународна трговина и бизнис Jazyk výuky: srbský

Fakultyvíc »
Академија уметности
Факултет за економију и политичке науке
Факултет за менаџмент у спорту
Факултет за стране језике
Факултет за трговину и банкарство
Факултет информационих технологија

Jедна од пресудних одлика квалитета је трајање. Ту одлику има Алфа универзитет, препознатљив под називом Универзитет "Браћа Карић". Основан је 1993. године као први приватни Универзитет у нашој земљи. Своjе дугогодишње постоjање факултет може да захвали: квалитетном професорском кадру, обjективном оцењивању студената, студиjским програмима коjи су прилагођени тржишту, администрациjи у служби студената, квалитетноj пракси наших студената, успешноj међунаро-дноj сарадњи, адекватним условима - савремено опремљеним кабине-тима и учионицама, на више од 2000 квадратних метара.

Дозвола за рад Универзитета према прописима важећим на дан оснивања Универзитета као и реализација процеса акредитације студијских програма према законским прописима Републике Србије, основа су законитог пословања нашег Универзитета.

WWW stránka vysoké školy: www.alfa.edu.rs/univerzitet

Mapa

Privacy Policy