Bělehrad, Srbsko

Univerzitet Singidunum

Druh vysoké školy: univerzity
Status: nestátní

Doktorandské studiumvíc »
Elektrotehnika i računarstvo Jazyk výuky: chorvatský
Inženjerski sistemi u menadžmentu Jazyk výuky: chorvatský
Menadžment u turizmu Jazyk výuky: chorvatský
Napredni sistemi zaštite Jazyk výuky: chorvatský
Savremeno poslovno odlučivanje Jazyk výuky: chorvatský

Fakultyvíc »
Fakultet za ekonomiju finansije i administraciju
Fakultet za informatiku i računarstvo
Fakultet za medije i komunikacije
Fakultet za primenjenu ekologiju
Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment
Poslovni fakultet u Beogradu
Poslovni fakultet u Valjevu
Tehnički fakultet

Univerzitet Singidunum je visokoškolska ustanova nastala kao rezultat želje da se budućoj poslovnoj eliti Srbije i okolnih država obezbede moderna znanja putem metoda i naučnih tehnika koje se primenjuju u razvijenim univerzitetskim centrima evropskih zemalja.

Univerzitet je akreditovan na osnovu Zakona o visokom obrazovanju za osnovne, master i doktorske studije u tri naučna polja: društveno-humanističkom, prirodno-matematičkom i polju tehničkih nauka. U poslednjih deset godina fakulteti u sastavu Univerziteta postali su lideri u kvalitetu i promociji novih veština i znanja.

Nastavni planovi i programi na Univerzitetu su usklađeni sa principima Bolonjske deklaracije i omogućavaju evropski sistem prenosa bodova (ECTS). Studijski programi su prilagođeni potrebama poslovnog okruženja, nastavu izvodi 200 uglednih profesora sa iskustvom, iz zemlje i inostranstva, u kvalitetnom i modernom prostoru. Univerzitet ima uspešnu saradnju sa 12 visokoškolskih institucija iz Evrope i SAD-a, kao i partnerstvo sa vodećim predstavnicima poslovnog sveta Srbije.

Danas na Univerzitetu Singidunum studira skoro 9.000 studenata. Nastava se realizuje u 14.000 m² kvalitetnog prostora, opremljenog potrebnom računarskom i internet infrastrukturom, audio-video i drugom opremom neophodnom za savremenu realizaciju nastavnih aktivnosti. Univerzitet raspolaže sa 10 amfiteatara, 20 sala za predavanja, 5 računarskih i internet centara, Centrom svetskih jezika, bibliotekom, kabinetima za konsultacije, a u okviru Univerziteta postoje i banka, studentski kafe - restoran i drugi sadržaji.

WWW stránka vysoké školy: www.singidunum.ac.rs/

Mapa

Privacy Policy