Nitra, Slovensko

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Druh vysoké školy: univerzity
Status: veřejné nebo státní

I. stupně bakalářské
Studium
BiologieJazyk výuky: slovenský
PolitologieJazyk výuky: slovenský
PsychologieJazyk výuky: slovenský
Sociální práceJazyk výuky: slovenský
StatistikaJazyk výuky: slovenský
AndragogikaJazyk výuky: slovenský
Anglický jazyk a kultúraJazyk výuky: slovenský
Aplikovaná informatikaJazyk výuky: slovenský
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práciJazyk výuky: slovenský
český jazyk a kultúraJazyk výuky: slovenský
Chémia životného prostrediaJazyk výuky: slovenský
Fyzika materiálovJazyk výuky: slovenský
FyzioterapiaJazyk výuky: slovenský
Geografia v regionálnom rozvojiJazyk výuky: slovenský
HungarológiaJazyk výuky: slovenský
Integratívne štúdiá hudbyJazyk výuky: slovenský
Maďarsko-slovenský bilingválny mediátorJazyk výuky: slovenský
Matematické a informačné metódy v ekonómiiJazyk výuky: slovenský
OšetrovateľstvoJazyk výuky: slovenský
PedagogikaJazyk výuky: slovenský
Počítačové modelovanie v prírodných vedáchJazyk výuky: slovenský
Predškolská a elementárna pedagogikaJazyk výuky: slovenský
Predškolská a elementárna pedagogika s vyučovacím jazykom maďarskýmJazyk výuky: slovenský
Prekladateľstvo a tlmočníctvo: maďarský jazyk a kultúra v kombináciiJazyk výuky: slovenský
Regionálny cestovný ruchJazyk výuky: slovenský
Sociálna geografiaJazyk výuky: slovenský
Sociálna práca, pracovisko Spišská Nová VesJazyk výuky: slovenský
Sociálne služby a poradenstvoJazyk výuky: slovenský
šport a rekreáciaJazyk výuky: slovenský
Stredoeurópske areálové štúdiáJazyk výuky: slovenský
Technická mineralógia - gemológiaJazyk výuky: slovenský
Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry v kombinácii predmetov*Jazyk výuky: slovenský
Učiteľstvo praktickej prípravyJazyk výuky: slovenský
Učiteľstvo predmetov - biológiaJazyk výuky: slovenský
Učiteľstvo predmetov - chémiaJazyk výuky: slovenský
Učiteľstvo predmetov - ekológiaJazyk výuky: slovenský
Učiteľstvo predmetov - fyzikaJazyk výuky: slovenský
Učiteľstvo predmetov - geografiaJazyk výuky: slovenský
Učiteľstvo predmetov - informatikaJazyk výuky: slovenský
Učiteľstvo predmetov - matematikaJazyk výuky: slovenský
Učiteľstvo predmetov - náboženská výchovaJazyk výuky: slovenský
Učiteľstvo predmetov - odborné ekonomické predmetyJazyk výuky: slovenský
Urgentná zdravotná starostlivosťJazyk výuky: slovenský

II. stupně – magisterské
Studium
Editorstvo a vydavateľská prax, pracovisko TrstenáJazyk výuky:
ArcheologieJazyk výuky: slovenský
EtikaJazyk výuky: slovenský
EtnologieJazyk výuky: slovenský
FilozofieJazyk výuky: slovenský
HistorieJazyk výuky: slovenský
PolitologieJazyk výuky: slovenský
PsychologieJazyk výuky: slovenský
Sociální práceJazyk výuky: slovenský
SociologieJazyk výuky: slovenský
AndragogikaJazyk výuky: slovenský
Anglický jazyk v odbornej komunikáciiJazyk výuky: slovenský
AnglistikaJazyk výuky: slovenský
Aplikovaná etika - etická expertíza a etické poradenstvoJazyk výuky: slovenský
Aplikovaná sociálna prácaJazyk výuky: slovenský
Editorstvo a vydavateľská praxJazyk výuky: slovenský
EnvironmentalistikaJazyk výuky: slovenský
EstetikaJazyk výuky: slovenský
Európske štúdiáJazyk výuky: slovenský
Hudobná a tanečná folkloristikaJazyk výuky: slovenský
HungarológiaJazyk výuky: slovenský
KulturológiaJazyk výuky: slovenský
Kulturológia - blízkovýchodné štúdiáJazyk výuky: slovenský
Kulturológia - riadenie kultúry a turizmuJazyk výuky: slovenský
Kulturológia - riadenie kultúry a turizmu, pracovisko LučenecJazyk výuky: slovenský
Kulturológia - riadenie kultúry a turizmu, pracovisko TrstenáJazyk výuky: slovenský
Marketingová komunikácia a reklamaJazyk výuky: slovenský
Masmediálne štúdiá s integrovaným vyučovaním francúzskeho jazykaJazyk výuky: slovenský
Misijná prácaJazyk výuky: slovenský
MuzeológiaJazyk výuky: slovenský
Nemčina v hospodárskej praxiJazyk výuky: slovenský
OšetrovateľstvoJazyk výuky: slovenský
Osvetová práca - animácia voľnočasových aktivítJazyk výuky: slovenský
PedagogikaJazyk výuky: slovenský
Prekladateľstvo a tlmočníctvo: anglický jazyk a kultúra v kombináciiJazyk výuky: slovenský
Prekladateľstvo a tlmočníctvo: francúzsky jazyk a kultúra v kombináciiJazyk výuky: slovenský
Prekladateľstvo a tlmočníctvo: maďarský jazyk a kultúra v kombináciiJazyk výuky: slovenský
Prekladateľstvo a tlmočníctvo: nemecký jazyk a kultúra v kombináciiJazyk výuky: slovenský
Prekladateľstvo a tlmočníctvo: ruský jazyk a kultúra v kombináciiJazyk výuky: slovenský
Prekladateľstvo a tlmočníctvo: slovenský jazyk a kultúra v kombináciiJazyk výuky: slovenský
Ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikáciiJazyk výuky: slovenský
Slovenský jazyk a literatúraJazyk výuky: slovenský
Sociálne služby a poradenstvoJazyk výuky: slovenský
šport a rekreáciaJazyk výuky: slovenský
Stredoeurópske areálové štúdiáJazyk výuky: slovenský
Taliansky jazyk a kultúraJazyk výuky: slovenský
Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry v kombinácii predmetov*Jazyk výuky: slovenský
Učiteľstvo pre primárne vzdelávanieJazyk výuky: slovenský
Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarskýmJazyk výuky: slovenský
Učiteľstvo predmetov - anglický jazyk a literatúraJazyk výuky: slovenský
Učiteľstvo predmetov - biológiaJazyk výuky: slovenský
Učiteľstvo predmetov - chémiaJazyk výuky: slovenský
Učiteľstvo predmetov - ekológiaJazyk výuky: slovenský
Učiteľstvo predmetov - estetická výchovaJazyk výuky: slovenský
Učiteľstvo predmetov - etická výchovaJazyk výuky: slovenský
Učiteľstvo predmetov - francúzsky jazyk a literatúraJazyk výuky: slovenský
Učiteľstvo predmetov - fyzikaJazyk výuky: slovenský
Učiteľstvo predmetov - geografiaJazyk výuky: slovenský
Učiteľstvo predmetov - históriaJazyk výuky: slovenský
Učiteľstvo predmetov - informatikaJazyk výuky: slovenský
Učiteľstvo predmetov - matematikaJazyk výuky: slovenský
Učiteľstvo predmetov - náboženská výchovaJazyk výuky: slovenský
Učiteľstvo predmetov - nemecký jazyk a literatúraJazyk výuky: slovenský
Učiteľstvo predmetov - odborné ekonomické predmetyJazyk výuky: slovenský
Učiteľstvo predmetov - ruský jazyk a literatúraJazyk výuky: slovenský
Učiteľstvo predmetov - slovenský jazyk a literatúraJazyk výuky: slovenský
Učiteľstvo predmetov - španielsky jazyk a literatúraJazyk výuky: slovenský
Učiteľstvo predmetov - taliansky jazyk a literatúraJazyk výuky: slovenský
Východoslovanské jazyky a kultúryJazyk výuky: slovenský
žurnalistikaJazyk výuky: slovenský
Učiteľstvo predmetov - výchova k občianstvuJazyk výuky: srbský

Doktorandské studiumvíc »
Archeologie Jazyk výuky: slovenský
Etika Jazyk výuky: slovenský
Etnologie Jazyk výuky: slovenský
Politologie Jazyk výuky: slovenský
Sociální práce Jazyk výuky: slovenský
Sociologie Jazyk výuky: slovenský
Anglistika Jazyk výuky: slovenský
Aplikovaná biológia Jazyk výuky: slovenský
Dejiny filozofie Jazyk výuky: slovenský
Didaktika anglického jazyka a literatúry Jazyk výuky: slovenský
Didaktika hudby Jazyk výuky: slovenský
Didaktika odborných technických predmetov Jazyk výuky: slovenský
Environmentalistika Jazyk výuky: slovenský
Estetika Jazyk výuky: slovenský
Fyzika materiálov Jazyk výuky: slovenský
Hungarológia Jazyk výuky: slovenský
Kulturológia Jazyk výuky: slovenský
Marketingová komunikácia a reklama Jazyk výuky: slovenský
Národné literatúry ako súčasť medziliterárnych spoločenstiev Jazyk výuky: slovenský
Pedagogická, poradenská a školská psychológia Jazyk výuky: slovenský
Pedagogika Jazyk výuky: slovenský
Slavistika - slovanské jazyky – ruský jazyk Jazyk výuky: slovenský
Slovenské dejiny Jazyk výuky: slovenský
Slovenský jazyk a literatúra Jazyk výuky: slovenský
Sociálne služby a poradenstvo Jazyk výuky: slovenský
športová edukológia Jazyk výuky: slovenský
Teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr Jazyk výuky: slovenský
Teória vyučovania fyziky Jazyk výuky: slovenský
Teória vyučovania maďarského jazyka a literatúry Jazyk výuky: slovenský
Teória vyučovania matematiky Jazyk výuky: slovenský
Translatológia Jazyk výuky: slovenský

Fakultyvíc »
Fakulta prírodných vied
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Fakulta stredoeurópskych štúdií
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
WWW stránka vysoké školy: www.ukf.sk

Mapa

Privacy Policy