Prezentace vysoké školy
Vratislav (Wrocław), Polsko

Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu

Druh vysoké školy: filologické
Status: nestátní

I. stupně bakalářské
Studium
denní
externí
Anglická filologieJazyk výuky: polský
Język w środowisku biznesowym i ITJazyk výuky: polský
Nauczyciel języka angielskiego/niemieckiego na I i II etapie edukacyjnymJazyk výuky: polský
Tłumaczenia i komunikacja w środowisku zawodowymJazyk výuky: polský
AmerykanistykaJazyk výuky: polský
Język w środowisku biznesowym i ITJazyk výuky: polský
Nauczyciel języka angielskiego/niemieckiego na I i II etapie edukacyjnymJazyk výuky: polský
Tłumaczenia i komunikacja w środowisku zawodowymJazyk výuky: polský
Anglistyka od podstawJazyk výuky: polský
Język w środowisku biznesowym i ITJazyk výuky: polský
Nauczyciel języka angielskiego/niemieckiego na I i II etapie edukacyjnymJazyk výuky: polský
Tłumaczenia i komunikacja w środowisku zawodowymJazyk výuky: polský
Germanistyka od podstawJazyk výuky: polský
Język w środowisku biznesowym i ITJazyk výuky: polský
Nauczyciel języka angielskiego/niemieckiego na I i II etapie edukacyjnymJazyk výuky: polský
Tłumaczenia i komunikacja w środowisku zawodowymJazyk výuky: polský
Hispanistyka od podstawJazyk výuky: polský
Język w środowisku biznesowym i ITJazyk výuky: polský
Nauczyciel języka angielskiego/niemieckiego na I i II etapie edukacyjnymJazyk výuky: polský
Tłumaczenia i komunikacja w środowisku zawodowymJazyk výuky: polský
Italianistyka od podstawJazyk výuky: polský
Język w środowisku biznesowym i ITJazyk výuky: polský
Nauczyciel języka angielskiego/niemieckiego na I i II etapie edukacyjnymJazyk výuky: polský
Tłumaczenia i komunikacja w środowisku zawodowymJazyk výuky: polský
Norweski od podstawJazyk výuky: polský
Język w środowisku biznesowym i ITJazyk výuky: polský
Nauczyciel języka angielskiego/niemieckiego na I i II etapie edukacyjnymJazyk výuky: polský
Tłumaczenia i komunikacja w środowisku zawodowymJazyk výuky: polský

II. stupně – magisterské
Studium
denní
externí
Anglická filologieJazyk výuky: polský
Język w biznesie i mediachJazyk výuky: polský
Nauczyciel języka angielskiego na wszystkich etapach edukacyjnychJazyk výuky: polský
Tłumaczenia pisemne i ustneJazyk výuky: polský
Německá studiaJazyk výuky: polský
Język w biznesie i mediachJazyk výuky: polský
Nauczyciel języka angielskiego na wszystkich etapach edukacyjnychJazyk výuky: polský
Tłumaczenia pisemne i ustneJazyk výuky: polský
HispanistykaJazyk výuky: polský
Język w biznesie i mediachJazyk výuky: polský
Nauczyciel języka angielskiego na wszystkich etapach edukacyjnychJazyk výuky: polský
Tłumaczenia pisemne i ustneJazyk výuky: polský
ItalianistykaJazyk výuky: polský
Język w biznesie i mediachJazyk výuky: polský
Nauczyciel języka angielskiego na wszystkich etapach edukacyjnychJazyk výuky: polský
Tłumaczenia pisemne i ustneJazyk výuky: polský

Doktorandské studiumvíc »
Lingvistika Jazyk výuky: polský

Postgraduální studiumvíc »
Intermedialność w dydaktyce języka angielskiego Jazyk výuky: polský
Język angielski specjalistyczny w branży medycznej Jazyk výuky: polský
Język angielski w biznesie i branży IT Jazyk výuky: polský
Język angielski w obsłudze międzynarodowych konferencji i eventów Jazyk výuky: polský
Język angielski w reklamie i PR Jazyk výuky: polský
Język hiszpański w biznesie i turystyce Jazyk výuky: polský
Język hiszpański w finansach i logistyce Jazyk výuky: polský
Język niemiecki dla inżynierów i zawodów technicznych Jazyk výuky: polský
Język niemiecki specjalistyczny – promocja zdrowia, profilaktyka i opieka zdrowotna Jazyk výuky: polský
Język niemiecki w przedsiębiorstwie Jazyk výuky: polský
Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego na I i II etapie edukacyjnym Jazyk výuky: polský
Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego na III i IV etapie edukacyjnym Jazyk výuky: polský
Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego w przedszkolu Jazyk výuky: polský
Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela języka niemieckiego na I i II etapie edukacyjnym Jazyk výuky: polský
Kwalifikacyjne studia podyplomowe z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej z kuratelą sądową i elementami mediacji Jazyk výuky: polský
Kwalifikacyjne studia podyplomowe z zakresu psychopedagogiki i socjoterapii z elementami terapii uzależnień Jazyk výuky: polský
Podyplomowe studia kształcenia tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych w zakresie języka niemieckiego Jazyk výuky: polský
Podyplomowe studia kształcenia tłumaczy specjalistycznych w zakresie języka angielskiego Jazyk výuky: polský
Podyplomowe studia kształcenia tłumaczy specjalistycznych w zakresie języka hiszpańskiego Jazyk výuky: polský
Podyplomowe studia kształcenia tłumaczy ustnych w zakresie języka angielskiego Jazyk výuky: polský
Podyplomowe studia kształcenia tłumaczy ustnych w zakresie języka niemieckiego Jazyk výuky: polský
Podyplomowe studia redagowania tekstów biznesowych i specjalistycznych w języku angielskim – Professional Writing Jazyk výuky: polský
Retoryka w dydaktyce języka angielskiego Jazyk výuky: polský
Technologia i nowe media w nauczaniu języka angielskiego Jazyk výuky: polský
Technologia i nowe media w nauczaniu języka niemieckiego Jazyk výuky: polský

Fakultyvíc »
Wydział Neofilologii

WWW stránka vysoké školy: www.wsf.edu.pl/

Mapa

« návrat - Vysoké školy
Privacy Policy